Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER
Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

2 Girişimsel Radyoloji Nedir ?
Radyolojik yöntemler eşliğinde Perkütan veya vasküler yaklaşımlarla Özel materyaller kullanılarak TANI ve TEDAVİ yöntemidir

3 Tarihçe ilk olarak 1967 yılında Margulis tarafından floroskopi eşliğinde T-Tüp tıkanıklığının giderilmesi 1969’da Dotter tarafından vasküler protez yerleştirilmesi

4 Niçin Girişimsel Radyoloji ?
Cerrahiye gerek kalmadan bazı hastalıkların tedavisinde Daha az İnvaziv Travmatik Ağrı Komplikasyon Hastanede kalış süresi Maliyet İyileşme süresi Anestezi Risk Daha çok Hasta memnuniyeti Kanama kontrolü

5 Dezavantajlar? Donanım ve ekip gerektirmesi Ulaşılabilirlik Malzeme

6 KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLER
Floroskopi DSA (digital substraction angiography) US BT MR

7 Anjiografi odası

8 KULLANILAN MALZEMELER
İğneler Vasküler sisteme girişte özel vasküler kılıflar Kateterler (diagnostik, mikrokateterler) Kılavuz teller Balon dilatasyon kateterleri Stentler Drenaj kateterleri Embolizan ajanlar Trombolitik ajanlar Filtreler

9 Girişimsel Radyolojik İşlemler
Nonvasküler Vasküler -Periferik vasküler -Nörovasküler

10 Nonvasküler İşlemler - Biopsiler - Apse ve Koleksiyon drenajları
- Basit kist ve kist hidatik tedavileri - Bilier drenaj ve bilier stentleme - Kolesistostomi - Gastrostomi, Gastrojejenostomi - Nefrostomi - Double-J stent yerleştirilmesi - Ösefageal, trakeal ve kolonik stent yerleştirilmesi - Çölyak ganglion blokajı - RF ve Mikrodalga Ablasyonu - Vertebroplasti, kifoplasti

11 Perkütan Biopsiler İnce iğne aspirasyon biopsileri (İİAB)
- Sitolojik inceleme sağlar - Tiroid biopsileri - Teknik olarak zor ve yüksek riskli lokalizasyonlardaki lezyonlar - Komplikasyon riski yüksek hastalarda - Mide, bağırsak ve küçük vasküler yapılardan geçmek zorunlu ise - Komplikasyon riski düşüktür Kalın iğne (kesici) biopsileri - Tanıoranı > % 95, histolojik inceleme sağlar - Biopsi sırasında iğne yönlendirilmesi kolaydır - İnce iğne aspirasyon biyopsi ile yetersiz tanı alındığına veya kaliteli histolojik doku örneğinin gerektiği tümörlerde kullanılmalı - Komplikasyon riski İİAB’ne göre yüksektir

12 Biopsi Endikasyonları
Primer tümörün tanısı Metastaz şüphesinin doğrulanması Metastaz, inflamasyon, postoperatif veya tedaviye bağlı değişikliklerin ayırımı İntra-abdominal tümörlerin evrelemesi Böbrek ve Kc parankim hastalıklarının tanısı

13 Kc’de US eşliğinde kitle biopsisi

14 BT eşliğinde pankreas kitle biopsisi

15 Perkütan Apse ve Kolleksiyon Drenajları
1. Sıvı Karakterizasyonu – Pü, kan, safra, idrar, lenfatik, pankreatik sıvı ayrımı 2. Sepsis tedavisi 3. Semptomların giderilmesi – Yerleşim ve büyüklük nedeniyle ağrı ve bası (renal kist, Kc kisti, pankreatik psödokist , lenfosel)

16 Kullanılan Malzemeler

17 Perkütan Kolleksiyon Drenajı

18 Renal apse drenajı

19 Perkütan Biliyer Drenaj
Biliyer sistemin bening veya malign obstrüksiyonlarında -dekompresyon -balon ve stent Kolanjit Safra yollarının travmatik veya post-op kaçaklarının tedavisi Biliyer sistem benign ve malign Safra taşı çıkarılması/itilmesi

20 PTK ve Perkütan biliyer drenaj

21 PTK ve perkütan biliyer drenaj

22 Perkütan Kolesistostomi
SK içine kateter yerleştirilmesi Cerrahi riskli, Akut Kolesistit Görüntüleme kılavuzluğunda US + Fluoroskopi eşliğinde Tek başına US

23 Radyofrekans Ablasyon (RFA)
RF aralığında çalıştırılan alternatif akım ile canlı dokuda termal zararlanma Karaciğerde HCC ve metastaz Akciğerde NSCLC ve metastaz Böbrek (RCC) Kemikte Osteoid osteoma ve metastaz

24 Osteoid osteoma RFA

25 Vasküler İşlemler - Diagnostik anjiografi - PTA ve Stent - Endogreft
- Embolizasyon ve Kemoembolizasyon - Radyoembolizasyon - Tromboliz , Trombektomi ve Aterektomi - Vena Cava Filtresi - Venöz örnekleme - EVLT

26 Anjiografi Endikasyonları
Vasküler anatomi ve varyasyonların ortaya konması Vasküler malformasyonlar Stenotik veya oklüziv damar hastalıkları Vasküler travma Anevrizmalar Tümörler Kan örneklemesi

27 İşlem Lokal anestezi (çocuklarda genel anestezi)
Özel vasküler kılıflar (femoral veya aksiller) Kılavuz tel ve diagnostik kateterler

28 PTA (Perkütan Translüminal Anjioplasti)
Arteryel ve venöz stenoz-oklüzyonlar Balon dilatasyon kateterleri kullanılır Abdominal-arkus aorta ve dalları Torakal aorta İliak femoral ve popliteal arter VKS-VKİ alt ve üst ekstremite venöz darlıklarında Hemodializ fistül arteriyel ve venöz darlıkları

29 İliak Stentleme

30 Abdominal ve Torasik Aort Anevrizması

31 EVAR İşlem öncesi İşlem sonrası

32 TEVAR

33 TEVAR

34 Transarteriyel Kemoembolizasyon

35 GIS KANAMA

36 Uterin Fibroid Embolizasyonu(UFE)

37 SONUÇ Cerrahiye alternatiftir
Hastanın durumunu düzelterek cerrahiyi kolaylaştırırlar Hastaya palyatif tedavi sağlarlar

38 SONUÇ Cihaz ve malzeme alanındaki gelişmeler sürdükçe, gittikçe daha fazla hastalık girişimsel radyolojik yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir


"GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları