Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER Filiz İslim Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER Filiz İslim Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER Filiz İslim Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

2 Girişimsel Radyoloji Nedir ?  Radyolojik yöntemler eşliğinde  Perkütan veya vasküler yaklaşımlarla  Özel materyaller kullanılarak  TANI ve TEDAVİ yöntemidir

3 Tarihçe  ilk olarak 1967 yılında Margulis tarafından floroskopi eşliğinde T-Tüp tıkanıklığının giderilmesi  1969’da Dotter tarafından vasküler protez yerleştirilmesi

4 Niçin Girişimsel Radyoloji ?  Daha az İnvaziv İnvaziv Travmatik Travmatik Ağrı Ağrı Komplikasyon Komplikasyon Hastanede kalış süresi Hastanede kalış süresi Maliyet Maliyet İyileşme süresi İyileşme süresi Anestezi Anestezi Risk Risk  Daha çok Hasta memnuniyeti Kanama kontrolü Cerrahiye gerek kalmadan bazı hastalıkların tedavisindeCerrahiye gerek kalmadan bazı hastalıkların tedavisinde

5 Dezavantajlar?  Donanım ve ekip gerektirmesi  Ulaşılabilirlik  Malzeme

6 KULLANILAN RADYOLOJİK YÖNTEMLER  Floroskopi  DSA (digital substraction angiography)  US  BT  MR

7 Anjiografi odası

8 KULLANILAN MALZEMELER   İğneler   Vasküler sisteme girişte özel vasküler kılıflar   Kateterler (diagnostik, mikrokateterler)   Kılavuz teller   Balon dilatasyon kateterleri   Stentler   Drenaj kateterleri   Embolizan ajanlar   Trombolitik ajanlar   Filtreler

9 Girişimsel Radyolojik İşlemler  Nonvasküler  Vasküler -Periferik vasküler -Periferik vasküler -Nörovasküler -Nörovasküler

10 Nonvasküler İşlemler - Biopsiler - Apse ve Koleksiyon drenajları - Basit kist ve kist hidatik tedavileri - Bilier drenaj ve bilier stentleme - Kolesistostomi - Gastrostomi, Gastrojejenostomi - Nefrostomi - Double-J stent yerleştirilmesi - Ösefageal, trakeal ve kolonik stent yerleştirilmesi - Çölyak ganglion blokajı - RF ve Mikrodalga Ablasyonu - Vertebroplasti, kifoplasti

11 Perkütan Biopsiler  İnce iğne aspirasyon biopsileri (İİAB) - Sitolojik inceleme sağlar - Tiroid biopsileri - Teknik olarak zor ve yüksek riskli lokalizasyonlardaki lezyonlar - Komplikasyon riski yüksek hastalarda - Mide, bağırsak ve küçük vasküler yapılardan geçmek zorunlu ise - Komplikasyon riski düşüktür  Kalın iğne (kesici) biopsileri - Tanıoranı > % 95, histolojik inceleme sağlar - Biopsi sırasında iğne yönlendirilmesi kolaydır - İnce iğne aspirasyon biyopsi ile yetersiz tanı alındığına veya kaliteli histolojik doku örneğinin gerektiği tümörlerde kullanılmalı - Komplikasyon riski İİAB’ne göre yüksektir

12 Biopsi Endikasyonları   Primer tümörün tanısı   Metastaz şüphesinin doğrulanması   Metastaz, inflamasyon, postoperatif veya tedaviye bağlı değişikliklerin ayırımı   İntra-abdominal tümörlerin evrelemesi   Böbrek ve Kc parankim hastalıklarının tanısı

13 Kc’de US eşliğinde kitle biopsisi

14 BT eşliğinde pankreas kitle biopsisi

15 Perkütan Apse ve Kolleksiyon Drenajları 1. Sıvı Karakterizasyonu – Pü, kan, safra, idrar, lenfatik, pankreatik sıvı ayrımı 2. Sepsis tedavisi 3. Semptomların giderilmesi – Yerleşim ve büyüklük nedeniyle ağrı ve bası (renal kist, Kc kisti, pankreatik psödokist, lenfosel)

16 Kullanılan Malzemeler

17 Perkütan Kolleksiyon Drenajı

18 Renal apse drenajı

19 Perkütan Biliyer Drenaj   Biliyer sistemin bening veya malign obstrüksiyonlarında -dekompresyon -balon ve stent   Kolanjit   Safra yollarının travmatik veya post-op kaçaklarının tedavisi   Biliyer sistem benign ve malign   Safra taşı çıkarılması/itilmesi

20 PTK ve Perkütan biliyer drenaj

21 PTK ve perkütan biliyer drenaj

22 Perkütan Kolesistostomi  SK içine kateter yerleştirilmesi  Cerrahi riskli, Akut Kolesistit  Görüntüleme kılavuzluğunda US + Fluoroskopi eşliğinde US + Fluoroskopi eşliğinde Tek başına US Tek başına US

23 Radyofrekans Ablasyon (RFA)  RF aralığında çalıştırılan alternatif akım ile canlı dokuda termal zararlanma  Karaciğerde HCC ve metastaz HCC ve metastaz  Akciğerde NSCLC ve metastaz NSCLC ve metastaz  Böbrek (RCC)  Kemikte Osteoid osteoma ve metastaz Osteoid osteoma ve metastaz

24 Osteoid osteoma RFA

25 Vasküler İşlemler - Diagnostik anjiografi - PTA ve Stent - Endogreft - Embolizasyon ve Kemoembolizasyon - Radyoembolizasyon - Tromboliz, Trombektomi ve Aterektomi - Vena Cava Filtresi - Venöz örnekleme - EVLT

26 Anjiografi Endikasyonları  Vasküler anatomi ve varyasyonların ortaya konması  Vasküler malformasyonlar  Stenotik veya oklüziv damar hastalıkları  Vasküler travma  Anevrizmalar  Tümörler  Kan örneklemesi

27 İşlem  Lokal anestezi (çocuklarda genel anestezi)  Özel vasküler kılıflar (femoral veya aksiller)  Kılavuz tel ve diagnostik kateterler

28 PTA (Perkütan Translüminal Anjioplasti)  Arteryel ve venöz stenoz-oklüzyonlar  Balon dilatasyon kateterleri kullanılır  Abdominal-arkus aorta ve dalları  Torakal aorta  İliak femoral ve popliteal arter  VKS-VKİ alt ve üst ekstremite venöz darlıklarında  Hemodializ fistül arteriyel ve venöz darlıkları

29 İliak Stentleme

30 Abdominal ve Torasik Aort Anevrizması

31 EVAR İşlem öncesi İşlem sonrası

32 TEVAR

33 TEVAR

34 Transarteriyel Kemoembolizasyon

35 GIS KANAMA

36 Uterin Fibroid Embolizasyonu(UFE)

37 SONUÇ  Cerrahiye alternatiftir  Hastanın durumunu düzelterek cerrahiyi kolaylaştırırlar  Hastaya palyatif tedavi sağlarlar

38 SONUÇ Cihaz ve malzeme alanındaki gelişmeler sürdükçe, gittikçe daha fazla hastalık girişimsel radyolojik yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir Cihaz ve malzeme alanındaki gelişmeler sürdükçe, gittikçe daha fazla hastalık girişimsel radyolojik yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir


"GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER Filiz İslim Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları