Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kükürt Dioksit (Sulfur Dioxide) SO 2 Bu eşdeğer yapılara REZONANS YAPILARI adı verilir. Gerçek yapı bu iki yapının hibritidir. SO Bağ derecesi 1.5 OO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kükürt Dioksit (Sulfur Dioxide) SO 2 Bu eşdeğer yapılara REZONANS YAPILARI adı verilir. Gerçek yapı bu iki yapının hibritidir. SO Bağ derecesi 1.5 OO."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kükürt Dioksit (Sulfur Dioxide) SO 2 Bu eşdeğer yapılara REZONANS YAPILARI adı verilir. Gerçek yapı bu iki yapının hibritidir. SO Bağ derecesi 1.5 OO S OO S NOT : Rezonans yapılarında molekülün iskelet yapısı aynıdır. Yapısal izomerlerde molekülün iskelet yapısı farklıdır. Yapısal izomerlerde molekülün iskelet yapısı farklıdır. Bazı moleküllerde birden çok Lewis nokta yapısı yazmak mümkündür.

4 CO 3 2- C=O1.22 A C O 1.43 A o o kısa uzun O O O C -2/3 Bütün bağ uzunlukları eşit ve 1.30 Å 2-

5 Karbonat İ yonu van der Waal’s (isodensity) surface electrostatic potential mapped on isodensity surface (ab initio 3-21G hesaplaması) the same … showing location of atoms red = negative blue = positive

6 123 Rezonans katkısı 1 = 2 = 3

7 CH 3 CO O H -H + CH 3 C O O CH 3 C O O baz _ _ asetat iyonu Asetat İ yonu asetik asit

8 Fenolat iyonu Fenolat iyonu - (-)

9 Benzil Katyonu + (+)

10 _ p-Nitrofenol When in an ortho or para position a nitro group can participate in resonance. +

11 Sülfat İyonu O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- What is the sulfur and oxygen bond order? What is the average formal charge on each atom?Why is sulfate ion relatively inert?

12 Rezonans katkı kuralları Atomlar üzerindeki formal yükler mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Aynı formal yüklü atomlar birbirine komşu olmamalıdır. Zıt yüklü formal yükler birbirine yakın olmalıdır. Negatif formal yük, molekülde elektronegatifliği büyük atom üzerinde bulunmalıdır. Bağ sayısı büyük moleküller daha kararlıdır.

13 Tiyosiyanat İyonu, SCN - SNC SNC SNC Which is the most important resonance form? -2 +11 2 3

14 Diazot monoksit N 2 O NON::.. +1 NON:: +1 NON :: +1+1-2 1 2 3

15 Rezonans katkısı 1 > 2 d-orbital katkısı var d-orbital Katkısı yok Dimetilsülfoksit 12

16 Double Minimum Energy B A AB AB İki Gerçek Tür Tek Gerçek Tür İki Yapı Formülü Tek formül mümkün değil Denge vs. Rezonans

17 H C O O H HC O O H H C O O HC O O İki tür Two Species? Tek Tür! (EPR) H C O O HC O O Tek Geometri! (Infrared)

18 Molekül Orbital Teori ve Rezonans

19 Allil Anyonu....  Enerji seviyeleri düğümler 0 1 2

20 Üç atomun p orbitalleri birle ş erek üç tane MO pi sistemi olu ş turur. nodes 0 1 2

21 .. + Allil Katyonu nodes 0 1 2

22 REZONANS, KONJUGE S İ STEMLERDE BULUNUR. Konjuge Sistemler Konjuge Sistemler Bir konjuge sistem çift ve tek ba ğ ın ardı ş ık sıralanmasıdır. two single bonds three single bonds Konjuge de ğ il (Unconjugated)

23 1,3-Bütadien

24 3 M.O. Description of Butadiene.... 2 1 0 nodes

25 four p orbitals combine to make a system of four pi molecular orbitals ( a  system )  node  node  nodes 3 nodes

26 Molecular Orbital Picture of Benzene

27 Benzen Pi Molekül Orbitalleri Benzen Pi Molekül Orbitalleri six p’s six mo’s top view 0 node 1 node 2 node 3 node

28 Rezonans Enerjisi

29 Siklopentadienil Anyonu 0 node 1 node 2 node

30 HH H H.... H.. Siklopentadienil Anyonunda Orbitaller


"Kükürt Dioksit (Sulfur Dioxide) SO 2 Bu eşdeğer yapılara REZONANS YAPILARI adı verilir. Gerçek yapı bu iki yapının hibritidir. SO Bağ derecesi 1.5 OO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları