Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektron dağılımı ve periyodik cetvel Dr. Kemal Doymuş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektron dağılımı ve periyodik cetvel Dr. Kemal Doymuş."— Sunum transkripti:

1 Elektron dağılımı ve periyodik cetvel Dr. Kemal Doymuş

2 Elektron dağılımı ve periyodik tabloyu dikkate alarak hangi sorulara cevap verile bilir. 1. İyonlaşma enerjisine 2. Atom çapının büyüklüğüne 3. Elektron ilgisine 4. Para manyetik ve diya manyetiğe 5. Grup ve periyotların bulunmasına 6. İyonlar ve yarı çaplarına

3 Elektron dağılımı Bir elektronun yerini belirlemek için, dört kuantum sayısı gerekir. Bu Kuantumlar. n, l, ml, ms dir. Bir atomun içindeki elektron, cok az manyetik bir alan oluşturtarak bir eksende döndüğü farz edilir. Bu özelliğe elektronun spini denir. not related to the orbital

4 Kuantum Sayıları 1. Temel Kuantum Sayısı n Harfi ile gösterilir. n= 1, 2, 3, 4, …. Sayıları alır 2.Açısal momentum sayıları l harfi ile gösterilir. l= 0, 1, 2, 3….(n-1) sayıları alır

5 Kuantum Sayıları 3. Manyetik kuantum sayıları ml ile gösterilir. ml= -l, 0, +l değerleri alır 4. Spin kuantum sayıları ms ile gösterilir. ms= + ½, - ½ değerleri alır.

6 Kuantum Sayıları

7

8 Spinin özeliğini kuantum sayısı ms tarafında belirlenir. m s ; bu değerleri alır.  ½ (+ ½ or – ½ ) bir orbitalde zıt yönlü iki elektron bulunur.

9 Elektron dağılımı l ml ms n= 1 0 0 +1/2, -1/2

10 Çok atomlu atomlar için ise Pauli ilkesi kullanılır. - Bir atomda hiçbir zaman iki elektron aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. Bir orpitale en fazla iki elektron girer, bu elektronlar zıt yönlü girerler

11 orbital Çekirdeğin etrafında bir elektron muhtemelen dört orpıtalin birinde bulunabilir. 4 tip => s p d f Bir orpital en fazla iki elektron alır.

12 Pure Atomic OrbitalsAtomik orbitaller Şekileri enerji seviyeleri s küresel 1 p halter 3 d karışık 5 f çok karışık 7

13

14 Orbitallerin şekileri http://www.colby.edu/chemistry/OChem/DEMOS/Orbitals.html

15

16 Elektron dolum sırası 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s

17 Elektron dağılımı H atomu 1 elektron 1s 1

18 Elektron dağılımı He atomu 2 elektronlar 1s 2

19 Elektron dağılımı Li atomu 3 elektronlar 1s 2, 2s 1

20 Elektron dağılımı Cl atomu 17 elektronlar 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5

21 Elektron dağılımı As atomu 33 elektonlar 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p 3 or [Ar] 4s 2, 3d 10, 4p 3

22 Mn: [Ar]4s 2 3d ? Mn d orpitalında kaç elektron olmalıdır? 4, 5, 6 Soru1

23 Elektron dağılımı Negatif iyonlar Elektron ilave etmek (s), 1 her bir negatif yük bir elektron demektir. -1 = bir elektron -2 = iki elektron..

24 Elektron dağılımı S -2 iyonu (16 + 2)elektronlar 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6

25 Elektron dağılımı Pozitif iyonlar Elektron uzaklaştırmak demektir, 1 elektron +1 demektir. 2 elektron uzaklaştırmak +2 yük demektir….

26 Elektron dağılımı Mg +2 iyonu (12-2)elektronlar 1s 2, 2s 2, 2p 6

27 Cl valens elektron sayısı kaçtır, Yanı klorun son yörüngesinde kaç elektron vardır. [Ne]3s 2 3p 5 ? 2, 5, 7 Soru 2

28 Cl atomunu soy gaza benzetmek için elektron uzaklaştırılmalımı yoksa elektron ilave etmelimi?. soru3

29 Periyodik tablo Atom yarı çapı İyon yarı çapı İyonlaşma enerjisi Elektron afinitesi

30 Atomic Radius increase top to bottom down a group –each additional electron “shell” shields the outer electrons from the nuclear charge Z eff = Z - S whereZ eff => effective nuclear charge Z => nuclear charge, atomic number S => shielding constant

31 l ml ms n=2 0 0 +1/2 -1/2 +1 -1 +1/2 -1/2 0 +1/2 -1/2 +1 +1/2 -1/2

32 Enerji seviyelerin bölümü Çok elektronlu bir atomda iki tip elektrostatik etkileşme oluşur. 1)Çekirdek –elektron çekimi 2) elektron- elektron itmesi Sonuçta farklı alt seviyeli enerjiler oluşur.

33 Orbital enerjisine üç faktör etkiler: 1) Çekirdek yükü Çekirdek yükü artıkça, orbital enerji seviyeleri düşer. 2. Perdeleme etkisi Atoma elektron ilave edildiğinde çekim gücü düşer 3. Karşı etki

34 İnşa kuralı ( bu ifade doğrumu? 1.Elektronlar en düşük enerji seviyeden başlanarak dolar 3. HUND’S Kuralı :p, d, f gibi orpitalere elektron önce tek tek girer sonra çiftleşirler.

35 1.Periyot atom numarası 1 ile 2 olan element bulundurur. - 1S Sadece bir atomik orpitale sahıptır. Sadece iki elektron alır. 1 H ‘nin 1 e - : 1s 1 2 He nin 2 e- : 1s 2

36 2. periyot atom numarası 3 il 10 arasındaki elementleri bulundurur 3 Li: 1s 2 2s 1 4 Be: 1s 2 2s 2 5 B: 1s 2 2s 2 2p 1

37 3. periyot Ne sonra, 1s 2 2s 2 2p 6, üçüncü enerji seviyeli Na ile başlar Na Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Na bu şekilde de yazılabilir: [Ne] 3s 1 Mg: [Ne] 3s 2

38 4. periyot 4 üncü enerji seviyesi ile başlar K: [Ar] 4s2Ca: [Ar] 4s2 3d orbitalı 4s orpitalinde daha yüksek enerji seviyesine sahiptir. Fakat 4p den ise daha düşük enerji seviyesine sahip tır - bu yüzden Ca 3d yi dolmadan 4s dolar.

39 Bazı genel özellikler 1. Bir gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir, çünkü diş yörüngedeki elektron dağılımı benzerdir. 2.Grup numarası en yüksek periyotaki elektron sayısına eşittir. 3. Periyot sayısı en yüksek en sayısına eşittir.

40 gruplar Alkalı metaler Li: [He] 2s 1 Na: [Ne] 3s 1 K: [Ar] 4s 1 dış yörüngedeki elektron sayısı aynı, Bu nedenle Na, K, Li aynı grupta

41 Grup 3A B: 2s 2 2p 1 Al: 3s 2 3p 1 Ga: 4s 2 4p 1 - genelde: ns 2 np 1 Grub 1A ve 2A: s-blok; s orbitaleri dolar Grub 3A-8A: p-blok; p orpitaleri dolar geçiş metalleri: d-blok; d orbitaler dolar

42 iyonlar Fe: [Ar] 4s 2 3d 6  Fe 2+ : [Ar] 3d 6 Ne

43 Atomun yarı çapı bir gruptan aşağı inildikçe artar Li  Cs; 2s  7s bir periyota soldan sağa gidildikçe azalır. etkin çekirdek yükü, Z e artar

44 Bir dış yörüngedebir elektron tarafında his edilen yüke etkin çekirdek yükü denir.

45 İyonlaşma enerjisi Katyon: bir atom bir ve daha fazla elektron kayıp ettiği zaman oluşur. Na  Na + + e - Mg  Mg 2+ + 2e - Bu iyonların oluşumu için enerjiye gerek vardır. Bir E i1, en düşük enerjidir. Bu enerji gaz halinde olan bir atomdan 1 elektron koparmak için verilen enerjidir. H + 1312 kJ  H + + e -

46 Ca + 590 kJ  Ca + + e - E i1 Ca + + 1145 kJ  Ca 2+ + e - E i2 Al  Al 3+ E i1, E i2, E i3 verilen bir element için E i1 < E i2 < E i3

47 karşılaştıralım E i2 vs. E i3 for Mg Mg +  Mg 2+ + e - 1451 kJ Mg 2+  Mg 3+ + e - 7733 kJ

48 İyonlaşma enerjisi bir gruptan yukardan aşağıya doru gidildikçe azalır. e.g. E i for Li > Na > K > Rb > Cs

49 Aynı peryota Ei1 artar Na < Si < Cl bunun sebebi atomun yarı çapi küçülüyor bu nedenle çekirdeğin elektronu çekmesi artar, elektron koparmak içim daha fazla enerji vermemiz gerekir Be/B ve N/O E i1 for B < Be Be: 1s 2 2s 2  Be + : 1s 2 2s 1

50 B: 1s 2 2s 2 2p 1  B + : 1s 2 2s 2 Be, de Be + oluşturmak için N: 1s 2 2s 2 2p 3  N + : 1s 2 2s 2 2p 2 O: 1s 2 2s 2 2p 4  O + : 1s 2 2s 2 2p 3

51

52 elektron afinitesi (elektron ilgisi) iyonlaşma enerjisinin tersidir. Lütfen sizler açıklayınız.

53 İyonik yari çap katyonların yari çapı normal atomun yarı çapından daha küçüktür. bu yüzden Li + < Li 1s 2 1s 2 2s 1 anyonların yari çapı normal atomun yarı çapından daha büyüktür.. Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Cl - : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

54 F orpitaleri

55

56 S ve p -orbitalleri

57 d-orbitalleri

58 f-orbitalleri


"Elektron dağılımı ve periyodik cetvel Dr. Kemal Doymuş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları