Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Kararlı yörünge (Stable Orbit)  =  = 2  nh = mvr h = Planck sabiti, 6.62 x 10 -34 J.s 2  = 360° (dairesel bir dönü) Açısal momentum (Angular.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Kararlı yörünge (Stable Orbit)  =  = 2  nh = mvr h = Planck sabiti, 6.62 x 10 -34 J.s 2  = 360° (dairesel bir dönü) Açısal momentum (Angular."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Kararlı yörünge (Stable Orbit)  =  = 2  nh = mvr h = Planck sabiti, 6.62 x 10 -34 J.s 2  = 360° (dairesel bir dönü) Açısal momentum (Angular Momentum)  = mvr Dairesel hareket eden tanecikler açısal momentuma sahiptir.

3 3 Elektron hareketi Ze Coulomb çekim kuvveti F = (Ze)(e) r2r2 Merkezkaç kuvvet (centrifugal force) F = ma = mv 2 r r = Ze 2 r2r2 Zıt kuvvetler kararlı yörüngede dengede bulunur e : Elektronun yükü Ze : Çekirdeğin yükü r = Ze 2 mv 2

4 4 n 2 h 2 r = 4  2 mZe 2 2  nh = mvr r = Ze 2 mv 2 h = 6.62 x 10 -34 J.s m = 9.10 x 10 –31 kg e = 1.52 x 10 –14 kg 1/2 ·m 3/2 ·s –1 H atomunun birinci yörünge yarıçapı Z = 1 n = 1 r = 0.529 x 10 –10 m a 0 = 0.529 Å (Bohr yapıçapı) (1) 52.9 pm

5 5 Bohr Yörüngelerinin Enerjileri toplam enerji = potansiyel enerji + kinetik enerji - Ze 2 r = + mv 2 2 1 - Z 2 2  2 m e 4 n 2 h 2 En=En= E =E = Ze 2 - 2 r (2) (1) + (2) Z = 1 n = 1 = - 2.18 x 10 –18 J·atom –1 H atomu temel hal enerjisi = -313 kcal·mol –1 = -1310 kJ·mol –1

6 6 H atomunun Bohr modeli Balmer ve Rydberg formüllerini doğrular. n = tamsayı (1, 2,.) R y x h = -2.178 x 10 -18 J (!) Tek elektronlu sistemlerin enerjisi n arttıkça enerji seviyeleri birbirine yaklaşır. n = sonsuz ise, E = 0

7 7 Note non-linear spacing – due to 1/n 2 function. k 13.606 eV 2.18x10 -18 J 1.097x10 5 cm -1 1.097x10 7 m -1

8 8 = R - 1 1 n22n22 1 n12n12 R is the Rydberg constant = 1.096776 x10 7 m -1 Three series of spectral lines of atomic hydrogen for the visible series, n 1 = 2 and n 2 = 3, 4, 5,... Rydberg empirically fit the observed wavelengths of the H spectral lines lines to this equation.

9 9 Elektron geçişleri için genel formül

10 10 Örnek 1: H atomunda n = 4 den n = 1 enerji düzeyine inen bir elektronun yaydığı ışımanın dalga boyu nedir? 14

11 11 Örnek 2 : H den bir elektron uzaklaştırmak için gereken ışığın dalga boyu nedir?  1

12 12 Örnek 3: He + ( Z = 2) atomunda n = 4 den n = 1 düzeyine inen bir elektronun yaydığı ışımanın dalga boyu nedir? 2 14

13 13 Örnek 4 He + katyonunda n = 3 yörüngesindeki bir elektronun a) yarıçapı b) hızı c) toplam enerjisi d) kinetik enerjisi e) potansiyel enerjisi nedir? Z n 2 r = a0a0 3232 2 0.529 Å r = 2.38 Å a) b) v = 1.46 x 10 6 m/s

14 14 Örnek 4 : (devam) c) E T = - 0.97x10 -18 J/atom d) E k = mv 2 2 1 E k = 9.69x10 -19 J/atom Ze 2 r E p = e) E p = - 1.94x10 -18 J/atom E T = ½ E p E k = -1/2 E p

15 15

16 16 Test 1: +3 yüklü bir çekirdek etrafında dönen bir elektronun temel hal enerjisi nedir? 1) E = 9 (-13.6 eV) 2) E = 3 (-13.6 eV) 3) E = 1 (-13.6 eV) 3 2 /1 = 9

17 17 Test 2 : A fotonu, bir elektronun n=2 düzeyinden n=1 düzeyine (temel hal) inmesi, B fotonu ise bir elektronun n=3 düzeyinden n=1 düzeyine inmesi ile yayınlanır. Hangi fotonun enerjisi daha yüksektir? n=2 n=3 n=1  Foton A  Foton B A B

18 18 Test 3 : n=3 den n=2 düzeyine inerken oluşan foton ile n=2 den n=1 düzeyine inerken oluşan fotonun dalgaboylarını mukayese ediniz. n=2 n=3 n=1 E 32 21  32 < 21  32 = 21  32 > 21

19 19 a) Hangisi temel haldedir? H1 H4 b) Hangi atomda elektron daha hızlı hareket eder? H1 H4 c) Hangisinde iyonlaşma enerjisi daha yüksektir? H1 H4 d) Hangi atomun potansiyel enerjisi daha düşüktür? H1 H4 Test 4 : Biri birinci Bohr yörüngesinde (H1), diğeri dördüncü Bohr yörüngesinde (H4) birer elektron içeren iki hidrojen atomu bulunmaktadır.

20 20 Bir grup hidrojen atomunda elektronlar n=3 düzeyine uyarılmıştır. Kaç tane spektral hat gözlenecektir? n=2 n=3 n=1 (1)(2)(3) (4)(5)(6)

21 21 Bohr teorisi 1.Tek elektronlu sistemleri (H, He +, Li ++, v.s) açıklar. 2.Çok elektronlu atomları açıklayamaz. 3.Spektrum hatlarındaki çokkatlılığı (veya yarılmaları) açıklayamaz. 4.Pik şiddetleri hakkında bir şey söyleyemez. 5.Kimyasal bağ oluşumunu açıklayamaz. ÖZET


"1. 2 Kararlı yörünge (Stable Orbit)  =  = 2  nh = mvr h = Planck sabiti, 6.62 x 10 -34 J.s 2  = 360° (dairesel bir dönü) Açısal momentum (Angular." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları