Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün."— Sunum transkripti:

1 Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şeklini-yapısını) belirler. Molekül geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Molekül geometrisini açıklamak için farklı kuramlar mevcuttur. modeller VSEPRValens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori

2 Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory) Molekül şeklini (geometrisini), merkez atom üzerindeki (bağ yapmış ve bağa katılmayan) elektron grupları üzerinden tahmin yapılabilir.

3

4 Elektron çiftleri (bağ yapmış ve bağa katılmayan) birbirlerini iterler. Bunun sonucunda, elektronlar birbirlerinden mümkün olduğunca uzakta yerleşirler (itme kuvvetlerinin en az olacak yerleşme düzeni) Son yörüngede 2 elektron çifti olması halinde Çizgisel (lineer) Son yörüngede 3 elektron çifti olması halinde Üçgen düzlemsel Son yörüngede 4 elektron çifti olması halinde Düzgün dört yüzlü (tetrahedral) Son yörüngede 5 elektron çifti olması halinde Üçgen bipiramidal Son yörüngede 6 elektron çifti olması halinde Düzgün sekiz yüzlü (Oktahedral) Bağ yapmamış elektron çiftlerinin diğer elektron çiftlerini itme gücü, bağ elektronlarının itme gücünden daha yüksektir.

5 Elektron çiftleri birbirleri arasındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleşirler

6

7

8

9 VSEPR teorisinin uygulanması Molekül veya iyon için Lewis yapısı çizilir. Merkez atomun bağ yapmamış elektron çifti sayısı ile sigma bağ sayısı belirlenir. B  + N o Elektron çifti sayısına karşılık gelen elektron çifti geometrisi belirtilir. molekül geometrisi bulunur.

10 VSEPR teorisine göre CO 2 HCN CH 4, NH 3 SO 2 PCl 5, SF 6 and H 2 O H 2 CO bileşiklerinin şekillerini açıklayınız.

11

12

13 Bağ yapmamış e çiftleri molekülün yapısının belirlenmesinde bağa katılan elektronlar kadar önemlidir. Bağ yapmamış elektronlar bağ elektronlarından daha fazla yer kaplarlar. Merkez atom üzerinde bağ yapmamış elektron çifti mevcut ise, elektron çiftlerinin yerleşim düzeni,olduğu tüm elektron çiftlerinin bağ elektronları geometrik şekilden farklı olacaktır. Bağ açıları molekülde bağ yapmayan elektron çiftleri sayısı arttıkça azalır. İtme Kuvveti Bağ yapmamış e- Bağ yapmamış e  Bağ yapmamış e-bağ e  bağ e - bağ e

14

15

16

17 H O H – N – C – C – O – H H H Molekülünde her bir merkez atomun moleküler geometrisini gösterin H-N-C-C-O-H

18

19 H 3 COH molekülünün üçboyutlu geometrisini çiziniz.

20 Valens (Değerlik) Bağ Teorisi Kovalent bağ, iki atomun tek elektronlu orbitallerinin uygun şekilde üstüste çakışması (örtüşmesi) sonucunda (elektronların zıt spinli bir şekilde bu orbitalleri doldurması ile) oluşur.

21

22

23 Valens Bağ molekülün şeklini çakışan orbitallerin şekli ve yerleşme düzenine göre açıklar. Çoğunlukla bağ oluşumu için atomlarda elektron düzenlemesi ve orbitaleri şeklinin değişmesi olur. Bunun sonucunda merkez atomda hibrit orbitaller meydana gelir.

24

25 Metan ın hibritleşmesi ve bağ yapması

26 GeometriOrbital sayısı Hibritleş me tipi Çizgisel (lineer) 2sp Üçgen düzlemsel 3sp 2 Düzgün dört yüzlü (tetrahedral) 4sp 3 Üçgen bipiramidal 5sp 3 d Düzgün sekiz yüzlü (Oktahedral) 6sp 3 d 2

27 CH 4, PCl 5, SF 6. NH 3 BeF 2 bileşiklerinin hibritleşme türü ve molekül geometrilerini bulunuz.

28 H O H – N – C – C – O – H H H Molekülünde her bir merkez atomun hibritleşmesini gösterin H-N-C-C-O-H

29 Çoklu bağlar: tek elektronlu orbitallerin çakışması sonucu δ bağı oluşur, eksenlerde geri kalan e ların paralel örtüşmesi sonucu ise π bağları oluşur.

30 Molekül Orbital Teori Bir molekülde atom çekirdeklerinin etrafında molekül yörüngeleri bulunur. Molekül orbitaller atom yörüngelerinin birleştirilmesiyle oluşur.

31 Atomik Orbitallerin birleşmesi

32

33 Bağ derecesi = MO deki bağ elektronları sayısı - antibağ MO deki elektron sayısı 2

34

35

36

37

38 HF, CN - ve NO için molekül orbital diagramı çiziniz

39

40

41

42

43

44 Metalik Bağ Elektron denizi modeli Band teori

45 Metalik Bağ Elektron denizi modeli

46 Metalik Bağ Band teori

47

48

49 Yarı iletkenler

50 Photovoltaic Cells


"Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları