Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 FY = V – (Y + B) FY : Formal Yük V : Grup No veya Değerlik Elektron Sayısı Y : Yalın Çift Elektron Sayısı B : Bağ Sayısı (veya 1/2 bağ e − çifti sayısı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 FY = V – (Y + B) FY : Formal Yük V : Grup No veya Değerlik Elektron Sayısı Y : Yalın Çift Elektron Sayısı B : Bağ Sayısı (veya 1/2 bağ e − çifti sayısı)"— Sunum transkripti:

1

2 1 FY = V – (Y + B) FY : Formal Yük V : Grup No veya Değerlik Elektron Sayısı Y : Yalın Çift Elektron Sayısı B : Bağ Sayısı (veya 1/2 bağ e − çifti sayısı) Formal Yük Formal Charge "Best" Lewis Structure: F.C. = 0 If F.C.  0 then Most electronegative -F.C. Most electropositive +F.C.

3 Siyanür anyonu 2 N N 5 değerlik e – V = 10 e – V = 10 e – C 4 değerlik e – C yük 1 e – C: 4 – (2 + 3) = -1 N: 5 – (2 + 3) = 0 Toplam yük = -1 − Formal yüklerin toplamı iyonun yüküne eşit olmalıdır

4 Amonyum İyonu 3 NHH H H N 5 değerlik e – V = 8 V = 8 H 4 değerlik e – yük -1 e – yük -1 e – H: 1 – ( 0 + 1) = 0 N: 5 – ( 0 + 4) = +1 Toplam yük = +1 Toplam yük = +1 ++1+1

5 Sülfat anyonu 4 SO OOO....:..::....:..:: V = 32 elektron +2 _ _ _ _ The sum of the formal charges must be equal to the total charge on the ion or molecule 2 -

6 5 ÖRNEK: Nötral NCNO 2 molekülünün Lewis yapısını ve formal yüklerini belirleyiniz. + -

7 6 Bazı yapılar iki ş ekilde yazılabilir:........................ : : : : : : - - +2 LEWIS D İ YAGRAMI GEN İŞ LEM İŞ -OKTET Formal yüklü Formal yüksüz

8 Normal bağ türleri Formal Yükler =0 7

9 8 KATYONLAR Formal Yükler = +1 ANYONLAR Formal Yükler = -1 ___ _

10 Nitrik asit  Lewis yapısındaki her bir atomun formal yükünü hesaplayacağız... :.. H O O O N : :.... Hidrojen atomunun formal yükü

11 .. :.. H O O O N : :.... Hidrojen oksijen atomuyla 2 elektronu ortak kullanır. 1 electron H and 1 elektron O atomuna aittir. Nötr hidrojen atomu 1 elektrona sahiptir. Bu yüzden nitrik asit yapısında hidrojen atomunun formal yükü 0 dır.

12 Nitrik asit Oksijen atomu kovalent bağda 4 elektrona sahiptir. Bu elektronlardan 2 si oksijen atomuna aittir. Bunun dışında Oksijen atomu 2 çiftleşmemiş elektrona sahiptir. Bu 4 elektronda oksijen atomuna aittir. Bu yüzden, Oksijene ait toplam elektron sayısı  2 + 4 = 6 dır... :.. H O O O N : :.... Oksijen atomunun formal yükü

13 .. :.. H O O O N : :.... Oksijenin elektron sayısı 6 dır. Nötr bir oksijen atomu da 6 elektrona sahiptir. Bu yüzden oksijen atomunun yapı içindeki formal yükü 0 dır.

14 Nitrik asit Oksijen atomunun toplam elektron sayısı 6 dır. ( 4 elektron bağ yapmayan elektron çiftinden + 2 elektron kovalent bağdan). Nötr bir oksijen atomu 6 elektrona sahiptir. Bu yüzden bu oksijen atomunun da formal yükü 0 dır... :.. H O O O N : :.... Diğer oksijen atomunun formal yükü

15 Nitrik asit Oksijen atomunun toplam elektron sayısı 7 dir. (6 elektron bağ yapmamış elektron çiftlerinden + 1 elektron kovalent bağdan). Nötr bir oksijen atomu 6 elektrona sahiptir. Bu yüzden bu oksijen atomunun formal yükü -1 dir... :.. H O O O N : :.... Lewis yapısındaki son oksijen atomunun formal yükü

16 Nitrik asit Yapı içinde N atomunun elektron sayısı 4 tür.  ( 4 kovalent bağda bulunan 1 elektron) Nötr bir Azot atomu 5 elektrona sahiptir. Bu yüzden yapı içinde N atomunun formal yükü +1 dir... :.. H O O O N : :.... Azot atomunun formal yükü –

17 Nitrik asit Eğer yapı üzerinde bulunan formal yükler belirtilmezse Lewis yapısı doğru çizilmiş sayılmaz... :.. H O O O N : :.... Formal yük dağılımı – +

18 NH 4 + ve BF 4 - yapılarındaki "Elektron sayısı" ve formal yük 1 4 N H H H H + 7 4..B F F F F........ : : : : : :.. – Formal Yük

19

20 Table 1.6 Rezonans kuralları  1. Adım: Yapıların birbirinin rezonansı olabilmesi için atomların birbirine aynı şekilde bağlanması gerekir.  Örnek: Aşağıdaki Lewis yapıları birbirinin rezonansı olan yapılar değildir.

21  2. Adım: Yapılar birbiri ile aynı sayıda elektron sayısına ve net yüke sahip olmalıdır.  Örnek: Aşağıdaki yapılar 18 elektrona ve 0 net yüke sahiptir.

22  3. Adım: Önce yapı üzerindeki formal yükleri hesaplayın.  Örnek: Aşağıdaki Lewis yapısında hiçbir atomun formal yükü yoktur.

23  4. Adım: İkinci ve üçüncü yaplardaki formal yükü hesaplayın.  Örnek: Bu iki yapıda atomlar üzerinde formal yüke sahiptir.

24 Metil Nitrit’in rezonans yapısı  Atomlar birbirine aynı konumda bağlıdır  Elektronların atomlar üzerindeki dağlımı farklıdır.... CONOHHH.. :.. + –.... CONOHHH.. :...... CONOHHH.. :...... CONOHHH.. :.. + –

25 Neden Rezonans yapısına ihtiyaç duyarız?  Genellikle bir molekülde bulunan elektronlar  iki veya daha fazla atom üzerinde dağılır.   Elektronların birden fazla atom üzerinde dağılımını  tek bir Lewis yapısı ile göstermek mümkün değildir.  Elektronları bir çok atom üstünde göstermenin  Elektronları bir çok atom üstünde göstermenin  tek yolu rezonans yapılarının kullanılmasıdır. 

26 Örnek  Ozon (O 3 )  Ozonun Lewis yapısı  bir tek bağ ve bir de  çift bağ olarak gösterilir Bu yüzden bağlardan biri kısa diğeri ise uzun olmalıdır. Gerçekte yapıdaki her iki bağ uzunluğu birbirine eşittir (128 pm) OO O –+

27  Ozon (O 3 )  Elektrostatik potansiyel  her iki taraftaki oksijen  atomunun eşit negatif  yüke sahip olduğunu  göstermektedir. OO O –+ OO O –+

28 1.9 Bazı basit moleküllerin yapısı

29 Kükürt Dioksit (Sulfur Dioxide) SO 2 Bu eşdeğer yapılara REZONANS YAPILARI adı verilir. Gerçek yapı bu iki yapının hibritidir. SO Bağ derecesi 1.5 OO S OO S NOT : Rezonans yapılarında molekülün iskelet yapısı aynıdır. Yapısal izomerlerde molekülün iskelet yapısı farklıdır. Yapısal izomerlerde molekülün iskelet yapısı farklıdır. Bazı moleküllerde birden çok Lewis nokta yapısı yazmak mümkündür.

30 CO 3 2- C=O1.22 A C O 1.43 A o o kısa uzun O O O C -2/3 Bütün bağ uzunlukları eşit ve 1.30 Å 2-

31 Karbonat İ yonu van der Waal’s (isodensity) surface electrostatic potential mapped on isodensity surface (ab initio 3-21G hesaplaması) the same … showing location of atoms red = negative blue = positive

32 123 Rezonans katkısı 1 = 2 = 3

33 CH 3 CO O H -H + CH 3 C O O CH 3 C O O baz _ _ asetat iyonu Asetat İ yonu asetik asit

34 Fenolat iyonu Fenolat iyonu - (-)

35 Benzil Katyonu + (+)

36 _ p-Nitrofenol When in an ortho or para position a nitro group can participate in resonance. +

37 Sülfat İyonu O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- O O O O S 2- What is the sulfur and oxygen bond order? What is the average formal charge on each atom?Why is sulfate ion relatively inert?

38 Rezonans katkı kuralları  Atomlar üzerindeki formal yükler mümkün olduğunca küçük olmalıdır.  Aynı formal yüklü atomlar birbirine komşu olmamalıdır.  Zıt yüklü formal yükler birbirine yakın olmalıdır.  Negatif formal yük, molekülde elektronegatifliği büyük atom üzerinde bulunmalıdır.  Bağ sayısı büyük moleküller daha kararlıdır.

39 Tiyosiyanat İyonu, SCN - SNC SNC SNC Which is the most important resonance form? -2 +11 2 3

40 Diazot monoksit N 2 O NON::.. +1 NON:: +1 NON :: +1+1-2 1 2 3

41 Rezonans katkısı 1 > 2 d-orbital katkısı var d-orbital Katkısı yok Dimetilsülfoksit 12

42 Double Minimum Energy B A AB AB İki Gerçek Tür Tek Gerçek Tür İki Yapı Formülü Tek formül mümkün değil Denge vs. Rezonans

43 H C O O H HC O O H H C O O HC O O İki tür Two Species? Tek Tür! (EPR) H C O O HC O O Tek Geometri! (Infrared)

44 Molekül Orbital Teori ve Rezonans

45 Allil Anyonu....  Enerji seviyeleri düğümler 0 1 2

46 Üç atomun p orbitalleri birle ş erek üç tane MO pi sistemi olu ş turur. nodes 0 1 2

47 .. + Allil Katyonu nodes 0 1 2

48 REZONANS, KONJUGE S İ STEMLERDE BULUNUR. Konjuge Sistemler Konjuge Sistemler Bir konjuge sistem çift ve tek ba ğ ın ardı ş ık sıralanmasıdır. two single bonds three single bonds Konjuge de ğ il (Unconjugated)

49 1,3-Bütadien

50 3 M.O. Description of Butadiene.... 2 1 0 nodes

51 four p orbitals combine to make a system of four pi molecular orbitals ( a  system )  node  node  nodes 3 nodes

52 Molecular Orbital Picture of Benzene

53 Benzen Pi Molekül Orbitalleri Benzen Pi Molekül Orbitalleri six p’s six mo’s top view 0 node 1 node 2 node 3 node

54 Rezonans Enerjisi

55 Siklopentadienil Anyonu 0 node 1 node 2 node

56 HH H H.... H.. Siklopentadienil Anyonunda Orbitaller

57 2.10 C 5 H 12 İzomerleri

58 n-Pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 İzoopentan (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 3 Neopentan (CH 3 ) 4 C C 5 H 12

59 Kaç izomer vardır?   Alkanların izomer sayısı artan karbon sayısı ile birlikte artar.   Belirli bir molekülün kaç tane izomerinin olduğunu tahmin etmeye yarayan basit bir formül yoktur.

60 Tablo 2.1 Çeşitli alkanlara ait izomer sayıları  CH 4 1  C 2 H 6 1  C 3 H 8 1  C 4 H 10 2  C 5 H 12 3  C 6 H 14 5  C 7 H 16 9

61 Tablo 2.1 Çeşitli alkanlara ait izomer sayıları  CH 4 1 C 8 H 18 18  C 2 H 6 1 C 9 H 20 35  C 3 H 8 1 C 10 H 22 75  C 4 H 10 2 C 15 H 32 4,347  C 5 H 12 3 C 20 H 42 366,319  C 6 H 14 5 C 40 H 82 62,491,178,805,831  C 7 H 16 9

62 Yapısal İzomerler Cl 2 O bileşiğinin yapısal izomeleri 61 Bu bileşiklerden hangisi daha kararlıdır? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşikler Formal yüklerine bakılır

63 62 #e- 7 6 7 7 6 7 V 7 6 7 7 7 6 Formal C. 0 0 0 0 +1 -1 Structure with less F. C. is more stable. ÖRNEK : OCl 2 bileşiğinin iki yapısal izomerinin Lewis gösterimini yazınız, hangisi daha kararlıdır? gösterimini yazınız, hangisi daha kararlıdır? +1

64 63 O : 6 – (4 + 2) = 0 C : 4 – (0 + 4) = 0 O : 6 – (4 + 2) = 0 O : 6 – (0 + 4) = +2 C : 4 – (4 + 2) = - 2 O O O O Hangi bileşik daha kararlıdır? Kararlı Kararsız


"1 FY = V – (Y + B) FY : Formal Yük V : Grup No veya Değerlik Elektron Sayısı Y : Yalın Çift Elektron Sayısı B : Bağ Sayısı (veya 1/2 bağ e − çifti sayısı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları