Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı  Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?  Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?  Moleküller neden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı  Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?  Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?  Moleküller neden."— Sunum transkripti:

1 Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı  Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?  Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?  Moleküller neden düz değil?  Molekül yapısını tahmin edebilir miyiz?  Yapıların fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilişkisi nedir?

2 3 tip bağlanma vardır:  İyonik Bağ:—1 veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine tamamen transfer olur(biri kaybeder diğeri kazanır) ve birbirini çeken zıt yükler oluşur  Kovalent bağ -bazı değerlik elektronları ortaklaşa kullanılır  Metalik Bağ – Metal atomları birarada tutulur Birçok bağ iyonik ve kovalent bağ arasındadır. İyon bağları yöne bağımlı değildir. Kovalent bağların açıklanmasında değerlik bağ kuramı ve molekül orbital kuramı kullanılır. DBK göre moleküllerin oluşmasında atomların değerlik elektronları kullanılır. Lewis simgeleri Oktet Kuralı

3 Bağ tipi 2 atom arasındaki Elektronegatiflik farkına bağlıdır

4 EN Farkı  EN farkı:  1.7 - 4.0: İyonik  0.3 - 1.7: Polar Kovalent  0.0 - 0.3: Apolar Kovalent  Örnek: NaCl  Na = 0.8, Cl = 3.0  Fark = 2.2,  Buyüzden  Bu bir iyonik bağdır!

5 İyonik bileşikler genellikle metaller ile ametaller (periyodik tablonun zıt iki uçundakiler) arasında oluşur. İyonik Bağlar

6  Elektron dağılımı Lewis (nokta) yapılarıyla tahmin edilir  Kaç elektronun kovalent bağ yapacağına bu şekilde karar verirsin (iyonik bağlarda yük sayısıyla karar verilir) G. N. Lewis 1875 - 1946

7 BEÇ ve OEÇ  Değerlik elektronları bağ çiftleri (BEÇ) veya ortaklaşılmamış elektron çiftleri (OEÇ) şeklinde bulunur HCl OEÇ BEÇ Bu bir LEWIS yapısıdır.

8 Bağ Oluşumu Komşu atom orbitallerinin örtüşmesiyle bir bağ oluşur Cl HH + H (1s) ve Cl (2p) orbitallerinin örtüşmesi Herbir atom eşleşmemiş tek bir elektrona sahiptir

9 Değerlik Elektronları  En dış enerji seviyesindeki elektronlara valens elektronu denir  B : 1s 2 2s 2 2p 1 ; dış enerji seviyesi = 2, ve 2+1 = 3 değerlik elektronu vardır  Br : [Ar] 4s 2 3d 10 4p 5 Kaç tane değerlik elektronu vardır?

10 Ana grubu elementlerinde değerlik elektron sayısı = grup atom = Grup sayısı

11 Nokta Yapısı Amonyak, NH 3 1. Merkez atomuna karar ver; H asla olmaz, Neden? Elektron afinitesi en düşük atom merkez atomu seçilir. (Çoğu kez en düşük elektronegatif atom alınır) Bu yüzden, N merkez atomudur. 2. Kullanılan değerlik elektron sayısını bul H = 1 ve N = 5 Toplam = (3 x 1) + 5 = 8 elektron / 4 çift

12 3.Merkez atomu ile uç atomlar arasında tek bağ koy. Herbir bağ 2 elektrondan oluşur. H H H N Nokta Yapısı H H H N 4.Geri kalan elektronlar oktet i tamalamak için OEÇ olarak kullanılır (H için dublet). 3 BEÇ ve 1 OEÇ. N 4 elekron çifti paylaşır (8 elektron), H 1 çift paylaşır.

13 5. H hariç diğer atomların etrafında 4 elektron çifti olup olmadığını kontrol et. 6. Eğer fazla elektronun varsa yapıda çift veya üçlü bağ vardır. H H H N

14 Karbon Dioksit, CO 2 1. Merkez atom = 2. DE = 3. Bağ yap. 4. OEÇ leri dış atomlara yerleştir. 12 elektron geride kalır (6 çift). 5. Herbir atom valensini sekize tamaladı mı? C 4 e- O 6 e- X 2 O’s = 12 e- Toplam: 16 DE

15 CO 2 6. Çok fazla elektron var. Bu yüzden C ve O arasında çift bağ yapmalıyız. Böylece C oktedini tamamlar C 4 e- O 6 e- X 2 O’s = 12 e- Toplam: 16 DE Çizimde kaç tane var?

16 Genellikle, C, N, P, O, ve S için çift ve üçlü bağlar gözlenir H 2 CO SO 3 C2F4C2F4C2F4C2F4

17 ÇİZİNİZ! Sülfür Dioksit, SO 2

18 Oktet Kuralının İstisnaları Genellikle B ve daha yüksek periyottaki elementlerde oluşur. Genel istisnalar: Be, B, P, S, ve Xe. BF 3 SF 4 Be: 4 B: 6 P: 8 veya 10 S: 8, 10, veya 12 Xe: 8, 10, veya 12

19 Moleküler Geometri

20 VSEPR  V alence S hell E lectron P air R epulsion Teorisi.  Geometriyi elektron çiftleri arasındaki itme belirler Molekül elektron çiftleri arasındaki itme minimum olacak şekilde bir yapı kabul eder Molekül Geometrileri

21 Yaygın Geometriler Çizgisel Trigonal Düzlemsel Tetrahedral

22 VSEPR Şeması  Lewis yapısı kullanarak molekül geometrisini tahmin et.  Elektronların düzenlenmesi bağ açılarını ortaya koyar  Elektron düzenlenmesi kısmen molekül yapısını verir  Merkez atomuna bakarak tablodan yapıyı seç.!  Elektron yoğunluğu bölgesini düşün bağ saysını değil (çift bağ vs)

23 EÇBSGeometriLewis Yap. Molekül Yap Örnek

24 VSEPR ile yapı Tahmini Su, H 2 O Elektron çifti geometrisi TETRAHEDRAL Elektron çifti geometrisi TETRAHEDRAL Geometri AÇISAL (V-Şekli). 2 BEÇ 2 OEÇ

25 Elektron çifti geometrisi tetrahedral. Molekül geometrisi— Atomların pozisyonu — TRİGONAL PİRAMİT. Amonyak NH 3 OEÇ tetrahedral köşede -4 çift

26 Değerlik Bağı Kuramı  Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine kovalent bağlarda, bağı oluşturan elektron çifti aynı atoma aittir.  Koordinasyon bileşiklerine ligantın ortaklanmamış elektron çifti koordine kovalent bağı oluşturur.

27 Tetrakloroalüminat İyonu, [AlCl 4 ]¯ Orbital hibritleşmesine göre Al1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Al – 1s 2 2s 2 2p 6 (sp 3 ) 4 sp 3 hibritleşmesi

28 [AlCl 4 ]¯Orbital Hibritleşmesi Yaklaşımı Dört nötral klor atomunun herbiri bir elektronunu Al atomuna vererek bir sigma bağı oluşturur dörtyüzlü

29 Bu yaklaşımın sorunları Al’un kararlı değerliği +3 dür, -1 değil -1 formal yük daha elektronegatif Cl atomu üzerinde bulunmalıdır.


"Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı  Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?  Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?  Moleküller neden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları