Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oda koşullarında cıva elementi hariç hepsi katı halde bulunur. Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır. Tel ve levha hâline getirilebilir, esnektir ve eğilip.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oda koşullarında cıva elementi hariç hepsi katı halde bulunur. Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır. Tel ve levha hâline getirilebilir, esnektir ve eğilip."— Sunum transkripti:

1

2 Oda koşullarında cıva elementi hariç hepsi katı halde bulunur. Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır. Tel ve levha hâline getirilebilir, esnektir ve eğilip bükülebilir. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Birbirleriyle bileşik yapamaz. Daima katyon “+” yüklü iyon oluşturur.

3

4 Mattır. Oda sıcaklığında her 3 hâlde de bulunur. Elektron alarak “-” yüklü iyon (anyon) oluştururlar. Elektrik ve ısıyı iyi iletmezler. Kırılgandır.

5

6 Parlak veya mat olabilir. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletir. İşlenebilir. Tel ve levha hâline gelebilir. Kırılgan değildirler.

7

8 Kimyasal Bağlar İyonik Bağ Kovalent Bağ

9

10 İYONİK BAĞ Element atomları en son enerji seviyesindeki elektron sayısını tamamlayarak kararlı hale gelmek ister. Bu sebeple bazı atomlar en dış enerji seviyesinden elektronları verip (+)yüklü iyon haline geçerken, bir diğer element de elektron alarak (-) yüklü iyon haline geçer.Böylece elektron veren atomla elektron alan atom arasında bir bağ oluşur.Bu bağ iyonik bağdır. Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucunda oluşan bağa iyonik bağ denir.

11

12

13

14

15

16 KİMYASAL TEPKİMELER Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir. Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.

17 Kimyasal bir tepkimede ; Korunan nicelikler şunlardır; - Atomların türü ve sayısı - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.) - Toplam elektriksel yük - Toplam enerji - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları)

18 BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME Basit denklemleri denkleştirmek i ç in atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur. HCI + NaOH -->NaCI + H 2 O CO 2 + 2NaOH -->Na 2 CO 3 + H 2 O 2NH 3 + H 2 SO 4 -->(NH 4 ) 2 SO 4 CaCO 3 + 2HCI -->CaCI 2 + CO 2 (g) + H 2 O Zn + 2NaOH -->Na 2 ZnO 2 + H 2 (g)

19


"Oda koşullarında cıva elementi hariç hepsi katı halde bulunur. Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır. Tel ve levha hâline getirilebilir, esnektir ve eğilip." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları