Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.2. Eğitim Öğretim Programı Yüksek Lisans programımız alandaki yenilikler ve öğretim üyesi kadromuzun gelişmesi unsurları da dikkate alınarak yeniden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.2. Eğitim Öğretim Programı Yüksek Lisans programımız alandaki yenilikler ve öğretim üyesi kadromuzun gelişmesi unsurları da dikkate alınarak yeniden."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 1.2. Eğitim Öğretim Programı Yüksek Lisans programımız alandaki yenilikler ve öğretim üyesi kadromuzun gelişmesi unsurları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni program 2005- 2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya konmuştur. Bu değişiklikler şu noktaları kapsamaktadır: Beş dersten oluşan bir bilimsel hazırlık programı oluşturularak, öğrencilerin toplam aldıkları kredi miktarı artırılmıştır.Böylece öğrencilerin derste geçirecekleri süre iki dönemden dört döneme çıkarılmıştır. Araştırma yeterliklerinin güçlendirmeye yönelik derslerin sayısı artırılmıştır. Seçmeli ders sayısı artırılarak programdaki ders yelpazesi genişletilmiştir. Programın içeriği yeniden gözden geçirilerek kuramsal ve uygulamalı derslerin bir kısmı yeniden düzenlenmiştir. Programımız, bilimsel hazırlık, 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez aşaması olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. 24 kredilik toplam 8 ders (6’sı zorunlu, 2’si seçmeli) ve kredisiz olmak üzere bir seminer çalışması ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Programın kapsamında açılan dersler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

5 1.DÖNEM(GÜZ) Sıra No Dersin KoduDersin AdıZorunl u Seçm eli TUK 1 EYD.511Örgüt ve Yönetim Yaklaşımları (Bilimsel Hazırlık) Z303 2 EYD.513Eğitim ve Toplum (Bilimsel Hazırlık) Z303 3 EYD.515Araştırma Yöntemlerine Giriş (Bilimsel Hazırlık) Z303 4 EYD.521Eğitim Yönetimi YaklaşımlarıZ303 5 EYD.523Eğitim EkonomisiZ303 6 EYD.525Araştırma YöntemleriZ303 7 EYD.527Okul Geliştirme ve Eğitim Liderliği S303 8 EYD.529Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulamaları S223 9 EYD.533Okul YönetimiS303 10 EYD.800Yüksek Lisans TeziZ000 11 EYD.801Uzmanlık Alan DersiZ400 12 EYD.802Uzmanlık Alan DersiZ400 13 EYD.803Uzmanlık Alan DersiZ400 14 EYD.804Uzmanlık Alan DersiZ400

6 2.DÖNEM(BAHAR) Sıra No Dersin Kodu Dersin AdıZorunlu Seçmeli TUK 1 EYD.512Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim (Bilimsel Hazırlık) Z303 2 EYD.526Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları (Bilimsel Hazırlık) Z223 3 EYD.522Eğitim DenetimiZ303 4 EYD.524EYTPE UygulamalarıZ223 5 EYD.536Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriZ223 6 EYD.528Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynağının Yönetimi S303 7 EYD.530Uluslararası ve Karşılaştırmalı EğitimS303 8 EYD.532Örgütsel Davranış ve Örgüt KültürüS303 9 EYD.538Eğitimin FinansmanıS303 10 EYD.600EYTPE SemineriZ020 11 EYD.800Yüksek Lisans TeziZ000 12 EYD.801Uzmanlık Alan DersiZ400 13 EYD.802Uzmanlık Alan DersiZ400 14 EYD.803Uzmanlık Alan DersiZ400 15 EYD.804Uzmanlık Alan DersiZ400

7 Akademik Personel Sayıları 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları Anabilim Dalımız Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Anabilim Dalımızca yürütülmekte olan 1 tezli yüksek lisans programımız bulunmaktadır. 2.1.1.2. Akademik Personel Durumu Akademik kadro durumu ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarımız tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

8

9

10

11

12

13

14

15 Zayıf yanlarımız: Öğretim elemanlarımızın az sayıda olması (nicel eksiklik) Türkçe ve yabancı dilde alana yönelik kaynak eksikliği Teknik alt yapı yetersizliği Öğrencilerin yabancı dilde kaynakları okuma ve yorumlamada yaşadığı sorunlar Denetim alt alanında öğretim elemanı eksikliği Doktora programımızın olmaması nedeniyle yüksek lisans öğrencilerimizin önünü açamamak/aynı nedenle araştırma görevlilerimizin akademik ilerlemesinin aksaması Çevre kurum ve kuruluşlarla alanımıza ait yeterince iletişim kuramamamız Bina, derslik ve ofis olanaklarımızın sınırlılığı Yüksek lisans programına aday olarak başvuran öğrencilerin hedeflerinin net olmaması Kütüphane olanaklarımızın sınırlılığı Alanımızla ilgili yeterli sayıda veri tabanına üye olunmaması Araştırma görevlisi kadro olanakların sınırlılığı İdari personel ihtiyacının karşılanamaması Öğrencilerin okulda boş vakitlerini etkili değerlendirmesine uygun ortamların olmaması(okuma salonu, bilgisayar laboratuarı gibi)

16 Fırsatlar: Yabancı dil sorunu ile ilgili olarak fakültemizde Yabancı Diller Eğitimi bölümünün olması Öğretim üyesi kadrosunu geliştirmek için olanaklarımızın açık olması Talebin yüksek olduğu (öğrenci adayı olarak) bir alan olması Tehditler: Akademik yönelmeyi destekleyecek politikaların izlenmemesi Yüksek lisansı özendirici tutum sergilemeyen okul yöneticilerinin, çoğu öğretmen olan öğrencilerimizin performansını etkilemesi Alanda Türkçe kaynakların yeterli nitelik ve sayıda olmaması Üniversitelerde ilgili anabilim dalları arası eşgüdümün zayıf olması Yasal düzenlemelerin yüksek lisanslı okul yöneticilerini desteklememesi 2.4 Varsayımlar Fakülte derslik ve ofis olanaklarının artması ile bölümümüze ayrılacak dersliklerin sayısının artması. Fakültedeki öğretim elemanı sayısının artması. Kütüphane olanaklarının geliştirilmesi Alanda yerli ve yabancı süreli yayınlara üyelik ve alanla ilgili kitapların alınması

17

18

19 Stratejik Amaç 3.: Alandaki yenilikleri takip ederek bilimsel araştırmalar yapmak Stratejik Hedef 3.1.: Ulusal ve uluslararası yayınlar yaparak bilgi üretmek ve yaymak Stratejik Faaliyet 3.1.1.: Araştırma projelerini ve yayın sayısını çoğaltmak Stratejik Hedef 3.3.: Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası yayınlara yöneltmek ve projelere dahil etmek Stratejik Amaç 4: Öğretim üyesi kadrosunu zenginleştirmek Stratejik Hedef 4.1.: Öğretim üyesi sayısını arttırmak Stratejik Faaliyet 4.1.1.: Denetim alanı başta olmak üzere öğretim üyesi sayısının arttırılması için başvuruda bulunmak Stratejik Amaç 5: Öğrencilerimizin yabancı dil kullanma becerilerini geliştirmek Stratejik Hedef 5.1.: Fakülte ve üniversitemizdeki yabancı dil öğretimi üzerine çalışan birimleri ile eşgüdüm yaparak yüksek lisans öğrencilerin okuma anlama becerilerine yönelik programlar oluşturmak üzere girişimde bulunmak Stratejik Faaliyet 5.1.1: Talebi gerekçelendirmek ve resmi başvuruda bulunmak Stratejik Faaliyet 5.1.2: Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin geliştirmek

20


"1.2. Eğitim Öğretim Programı Yüksek Lisans programımız alandaki yenilikler ve öğretim üyesi kadromuzun gelişmesi unsurları da dikkate alınarak yeniden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları