Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ http://www.beu.edu.tr/

2 Üniversite; İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, olmak üzere 3 Fakülte, 13 Yüksek okul, 2 Enstitü ile Eğitim Öğretim hizmeti vermektedir.

3 Üniversitemizin İdari Yapısı

4 REKTÖRÜMÜZ Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

5 Misyonumuz Bitlis Eren Üniversitesi; evrensel değerleri ülkesinin değerleriyle bütünleştiren, adil, güvenilir ve hoşgörü temelinde gönül birliği, sevgi ve saygı esasına dayalı, akademik özgürlüğü sağlanmış bir ortamda; bilim, teknoloji ve sanatın; özgün, çağdaş ve üstün niteliklerini bireylere kazandırmayı, eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sağlanan üretimi; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde bilim ve eğitim hizmeti sunmayı ilke edinmiştir. Vizyonumuz Şeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinmek suretiyle; bilim ve teknolojide yeniliği, eğitim ve öğretimde niteliği esas alarak, sürekli gelişmeyi hedefleyen örnek bireyler yetiştiren, toplumun değerlerine saygılı bir üniversite olmaktır.

6 Rektörün Görev Yetki ve Sorumlulukları
Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim‐öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversiteler arası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

7 Dekanın görev yetki ve sorumlulukları
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

8 Enstitüler Enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim‐öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim, bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Yüksek okullar Yüksek okullar; Ön lisans ve ya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim‐öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksek okullar her biri ayrı bir eğitim‐öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar.

9 Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümde belirtilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanunla kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir.

10 Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Hastane Bulunan Üniversitelerde)


"BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları