Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Plan Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Evren TOPUZ / Bursa – Nisan, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Plan Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Evren TOPUZ / Bursa – Nisan, 2013."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Plan Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Evren TOPUZ / Bursa – Nisan, 2013

2 SUNUM PLANI Nedir  Stratejik Plan Otomasyonu Nedir?  Plan Ağacı Modülü  Göstergeler Modülü  Rapor Modülü (Yapım Aşamasında) VERİ GİRİŞİ  Stratejik Plan Otomasyonunda VERİ GİRİŞİ  Kim  Ne Zaman  Veri ekranında dikkat edilmesi gerekenler (Uygulama) ONAY MEKANİZMASI  Stratejik Plan Otomasyonunda ONAY MEKANİZMASI  Kim  Ne Zaman  Onay ekranında dikkat edilmesi gerekenler (Uygulama)

3 VERİ GİRİŞİ İÇİN

4 strplan.uludag.edu.tr Stratejik Plan Otomasyonu; İlgili yıl ‘Stratejik Planı’nı görebildiğiniz, İlgili dönem performans göstergeleri sonuçlarını girebileceğiniz ve takip edebileceğiniz, İlgili yıl faaliyet raporlarınıza tablolar oluşturabileceğiz geliştirilebilir bir otomasyon sistemidir. NEDİR ?

5 STRATEJİK PLAN OTOMASYONU YAPI

6 PİLOT UYGULAMA 09-20 Nisan 2013 STRATEJİK PLAN OTOMASYONU 2013 Performans Programını 3 Aylık İzleme 3 Aylık İzleme

7 Birime Ait Göstergeler

8 GÖSTERGE DAĞILIMI PG-1.2.3.2.02.Yurtiçi Üniversitelere YÖK Bursu ile Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı3 Aylık Dönem PG-1.2.3.2.03.Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğretim Elemanı Saysı3 Aylık Dönem PG-1.2.3.2.04.Yurtiçi Üniversitelere Gönderilen Araştırma Görevlisi Saysı3 Aylık Dönem PG-1.3.3.1.04.Akademik Personelin Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı3 Aylık Dönem PG-1.3.3.1.05.Öğrenci Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.1.2.1.01.Sağlık Hizmeti Sunulan Yatan Hasta Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.1.3.1.01.Yapılan Ameliyat Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.1.3.1.02.Yapılan Organ Nakli Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.1.4.1.01.Sağlık Hizmeti Sunulan Poliklinik Hasta Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.4.1.1.01.Alınan Görüntüleme Amaçlı Cihaz Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.4.1.1.02.Alınan Tanı ve Tedavi Amaçlı Cihaz Sayısı3 Aylık Dönem PG-3.5.1.1.01.Sağlık Hizmeti Sunulan Hayvan Sayısı3 Aylık Dönem PG-4.1.2.1.01.Kişi Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati3 Aylık Dönem PG-4.1.2.1.02.Hizmet İçi Eğitim Verilen Kişi Sayısı3 Aylık Dönem PG-4.1.4.1.02.İdari Personelin Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı3 Aylık Dönem PG-4.3.2.1.03.Öğrenci Toplulukları Tarafından Düzenlenen Faaliyet Sayısı3 Aylık Dönem PG-5.3.1.1.01.Diğer Üniversitelerle İmzalanan İşbirliği Protokolü Sayısı3 Aylık Dönem PG-5.3.2.1.01.Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’larla Yürütülen Faaliyet Sayısı3 Aylık Dönem PG-5.3.3.1.01.Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı3 Aylık Dönem PG-5.4.1.1.01.Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Yürütülen Faaliyet Sayısı3 Aylık Dönem 3 Aylık

9 GÖSTERGE DAĞILIMI 6 Aylık PG-1.1.1.1.01. Yeni Eklenen Ders Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.1.1.1.02. Kaldırılan Derslerin Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.1.1.1.03. Seçmeli Derslerin Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.1.2.1.05. Çift Anadal Uygulayan Program Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.1.2.1.06. Yan Dal Uygulayan Program Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.1.2.1.07. ÖYP Kapsamındaki Anabilim Dalı Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.01. Örgün Öğretimde Teorik Derslerdeki Ortalama Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.02. İkinci Öğretimdeki Teorik Derslerde Ortalama Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.03. Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.04. Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.05. Verilen Toplam Yıllık Lisansüstü Öğretimi Ders Saati 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.06. Verilen Lisans Öğretimi Ders Saati 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.07. Verilen Önlisans Öğretimi Ders Saati 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.09. Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Haftalık Ders Saati 6 Aylık Dönem PG-1.2.1.1.10. Görevlendirilen Diğer Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati 6 Aylık Dönem PG-1.2.2.1.01. Uluslararası Değişimde Lisans Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.2.1.03. Farabi Programından Yararlanan Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.3.1.01. Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Öğretim Elemanı Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.3.1.02. Farabi Programından Yararlanan Öğretim Elemanı Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.3.2.01. Üniversitemizde Yetiştirilen Araştırma Görevlisi Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.2.3.2.05. ÖYP Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı 6 Aylık Dönem PG-1.3.1.1.01. Konservatuar Bina İnşaatının Fiziki Gerçekleşme Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.3.1.2.01. İyi Hekimlik Uygulamaları Laboratuvarı Fiziki Gerçekleşme Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.3.1.3.01. Fen - Edebiyat Dersliklerinin Fiziki Gerçekleşme Oranı 6 Aylık Dönem PG-1.3.1.3.02. Mühendislik Mimarllık Fakültesi Dersliklerinin Fiziki Gerçekleşme Oranı (İnşaat Bölümü) 6 Aylık Dönem PG-1.3.1.4.01. Büyükorhan Hizmet Binasının Fiziki Gerçekleşme Oranı 6 Aylık Dönem

10 GÖSTERGE DAĞILIMI Yıllık PG-1.1.2.1.01.Açılan Eğitim Birimi SayısıYıllık PG-1.1.2.1.02.Açılan Anabilim - Anasanat Dalı/Bilim-Sanat Dalı SayısıYıllık PG-1.1.2.1.03.Açılan Bölüm SayısıYıllık PG-1.1.2.1.04.Açılan Program SayısıYıllık PG-1.2.1.1.08.Verilen Yaz Öğretimi Ders SaatiYıllık PG-1.2.2.1.02.İlgili Yıl İçinde Uluslararası Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin SayısıYıllık PG-1.2.2.1.04.İlgili Yıl İçinde Geçerli Olan Farabi Programı Anlaşması SayısıYıllık PG-1.2.3.2.06.ÖYP Kapsamında Anlaşma Yapılan Üniversite SayısıYıllık PG-1.4.1.1.02.Kullanıma Yönelik Güncellenen Lisanslı Yazılım SayısıYıllık PG-1.4.1.1.03.Bilişim Sistemleri İle İlgili Üretilen Yazılım SayısıYıllık PG-1.4.1.1.04.Bilişim Sistemleri İle İlgili İyileştirilen Yazılım SayısıYıllık PG-1.4.2.1.01.Elektronik Kimlik Kartı Sisteminin Tamamlanma OranıYıllık PG-1.4.2.1.02.Elektronik Arşivleme Sisteminin Tamamlanma OranıYıllık PG-2.1.1.1.01.Indexlerde Yer Alan Uluslararası Yayın Sayısı (SCI, SCIExp., SSCI, AHCI)Yıllık PG-2.1.1.1.02.Diğer Uluslararası Yayın SayılarıYıllık PG-2.1.1.1.03.Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Yayın SayısıYıllık PG-2.1.1.1.04.WEB of Science'da Yapılan Atıf SayısıYıllık PG-2.1.1.2.01.Yapılan Ulusal Yayın SayısıYıllık PG-2.1.1.2.02.Öğretim Elemanı Başına Düşen Ulusal Yayın SayısıYıllık PG-2.4.1.1.01.Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ SayısıYıllık PG-2.4.1.1.02.Uluslararası Sanatsal Etkinliklerdeki Performans SayısıYıllık PG-2.4.1.2.01.Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ SayısıYıllık PG-2.4.1.2.02.Ulusal Sanatsal Etkinliklerdeki Performans SayısıYıllık PG-2.5.1.1.01.Üniversite Tarafından Yayınlanan Uluslararası Dergi SayısıYıllık PG-2.5.2.1.01.Üniversite Tarafından Yayınlanan Ulusal Dergi SayısıYıllık

11 PLAN AĞACI

12 VERİ GİRİŞİ Veri girişinden sorumlu kişi veri girişi dönemlerini takip etmek ve verileri eksiksiz olarak girmekten sorumludur.  Enstitülerde, Fakültelerde, Konservatuvarda, Yüksekokullarda  ENS., FAK., YO., MYO. Sekreterleri  Genel Sekreterlikte  Şef  Daire Başkanlıklarında  Şube Müdürleri / Şef  Merkezlerde  Müdür Yardımcıları veya ilgili kişiler  BAP, ÖYP, ERASMUS, FARABİ gibi birimlerde  İlgili kişiler

13 GÖSTERGELER

14 VERİ GİRİŞİ EKRANI

15 PERİYOD 3 AYLIK Ocak Şubat Mart Nisan Nisan Mayıs Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Eylül Ekim Ekim Kasım Aralık Ocak MALİ YIL

16 2012 – 2013 BAHAR TEMMUZ 2013 – 2014 GÜZ OCAK 6 AYLIK EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İlgili Mali Yıl İçin Temel Alınacak İlgili Mali Yıl İçin Temel Alınacak 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçme İşlemleri Dikkate Alınacak 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Seçme İşlemleri Dikkate Alınacak

17 OCAKYILLIK MALİ YIL 1 OCAK – 31 ARALIK

18 AKTİF SÜRE 15 GÜN İlgili Ayın 1’i ile 15’i Nisan Temmuz Ekim Ocak

19 VERİ ONAYI Veri onayından sorumlu kişi veri girişi dönemlerinde verilerin sorumlu kişilerce eksiksiz girilmesini sağlamalı ve girilen verilerin güvenilirliğini ve doğrulunu onaylamalıdır.  Fakültelerde,  Dekanlar  Enstitülerde, Konservatuvarda, Yüksekokullarda  Müdürler  Genel Sekreterlikte ve PYM Ofiste  Genel Sekreter  Daire Başkanlıklarında  Daire Başkanları  Merkezlerde  Müdürler  ÖYP, ERASMUS, FARABİ ve BAPta  Koodinatörler

20 Onay Mekanizması GÖSTERGELER

21 AKTİF SÜRE 5 GÜN İlgili Ayın 15’i ile 20’si Nisan Temmuz Ekim Ocak

22 Yardım ve Destek İçin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü strplan@uludag.edu.tr 40406 – 40407

23 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 09.Nisan.2013


"Stratejik Plan Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Evren TOPUZ / Bursa – Nisan, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları