Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında,"— Sunum transkripti:

1 AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KONTENJANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 KONTENJANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 BAŞVURU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını YÖK’ün resmi internet sitesinden beyan usulüne göre yapar. •Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre Başkanlığımızca yapılır. •Yerleştirilenlerin atama işlemlerini 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca ilgili Üniversiteler yapar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Söz konusu kadrolara ÖYP puanı esas alınarak atama yapılır. ÖYP Puanı: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES Puanı x 0.60 Not Ortalaması x 0.25 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI

6 ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Örnek ÖYP Puanı Hesaplamaları: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES: 80 x 0.60 = 48 Not Ortalaması: 70 x 0.25 = 17.5 Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9 ÖYP PUANI = 74.5 ALES: 80 x 0.60 = 48 Not Ortalaması: 70 x 0.25 = 17.5 Dil Puanı: 0 x 0.15 = 0 ÖYP PUANI = 65.5

7 DİL EĞİTİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI D İ L>=65 EVET HAYIR YURTDIŞINDA 3 AY DİL EĞİTİMİ YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ İstekleri halinde Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına başvuru yapılabilir. 65 ve üstü puan alabilenler istekleri halinde

8 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35.Maddeyle görevlendirme

11 ÖĞRENİM SÜRESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksek lisans için: 4 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için:10 yarıyıl 2 yarıyıl 4 yarıyıl EK SÜRE

12 MECBURİ HİZMET ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI • Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

13 DANIŞMAN ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. • Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

14 DANIŞMAN ATAMA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Her yarıyıl sonunda hazırlanan rapor kadrosunun bulunduğu üniversiteye gönderilir Tez izleme komitesi

15 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2014 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"AMAÇ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları