Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI AMAÇ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KONTENJANLAR Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizden, öğretim elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle araştırma görevlisi sayılarını ve mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister. 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KONTENJANLAR YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanları belirler. Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI BAŞVURU Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını YÖK’ün resmi internet sitesinden beyan usulüne göre yapar. Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre Başkanlığımızca yapılır. Yerleştirilenlerin atama işlemlerini 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca ilgili Üniversiteler yapar. 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 ÖYP PUANI ATAMA ALES Puanı x 0.60 Not Ortalaması x 0.25
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ATAMA Söz konusu kadrolara ÖYP puanı esas alınarak atama yapılır. ÖYP Puanı: ALES Puanı x 0.60 Not Ortalaması x 0.25 Dil Puanı x 0.15 (varsa) ÖYP PUANI 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 ATAMA Örnek ÖYP Puanı Hesaplamaları: ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ATAMA Örnek ÖYP Puanı Hesaplamaları: ALES: 80 x 0.60 = 48 ALES: 80 x 0.60 = 48 Not Ortalaması: 70 x 0.25 = 17.5 Not Ortalaması: 70 x 0.25 = 17.5 Dil Puanı: 0 x 0.15 = 0 Dil Puanı: 60 x 0.15 = 9 ÖYP PUANI = 65.5 ÖYP PUANI = 74.5 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 65 ve üstü puan alabilenler
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI DİL EĞİTİMİ Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına başvuru yapılabilir. DİL>=65 EVET İstekleri halinde HAYIR 65 ve üstü puan alabilenler istekleri halinde YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ YURTDIŞINDA 3 AY DİL EĞİTİMİ 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. 35.Maddeyle görevlendirme 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 ÖĞRENİM SÜRESİ EK SÜRE Yüksek lisans için: 4 yarıyıl 2 yarıyıl
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖĞRENİM SÜRESİ EK SÜRE Yüksek lisans için: 4 yarıyıl 2 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl 4 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için: 10 yarıyıl 4 yarıyıl Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI MECBURİ HİZMET Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır. 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI DANIŞMAN ATAMA ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI DANIŞMAN ATAMA Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Her yarıyıl sonunda hazırlanan rapor kadrosunun bulunduğu üniversiteye gönderilir Tez izleme komitesi 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YURTDIŞI ÇALIŞMALAR ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de proje kapsamında desteklenir. 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YURTDIŞI ÇALIŞMALAR Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler. 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler. 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları