Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME TOPLANTISI NİSAN 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME TOPLANTISI NİSAN 2010."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME TOPLANTISI NİSAN 2010

2 Nisan 2007 Kapatılan Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemiz vesayetine verilmesinden sonra, 24.04.2007 tarihinde Mersin Üniversitesi Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete başladı. Temmuz 2009Mersin Üniversitesi Tece Kampüsündeki yeni binasına taşındı. Eylül 2009Öğrenci alımına başlandı. Mart 2010Yükseköğretim Kurulunun 04.03.2010 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Denizcilik Meslek Yüksekokulu adını aldı. GENEL BİLGİLER

3 GİRDİLER ( Kaynaklar ve İlişkiler)

4 1 2 3 4 5 GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER)PUANGEREKÇESİ 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey2ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin OÖBP: 67,32 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey3MEÜ atanma ve yükseltme ölçütlerine göre atanmıştır. 3) İdari Personel niteliğinde beklenen düzey;3İdari personel MEÜ ölçütlerine göre atanmıştır. 4) Mali kaynakların yeterliliği;3 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 2Öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı (PG 53.1) 6) İş Teknolojilerinin yeterliliği;2Laboratuar altyapısı kaynak ihtiyacı yaklaşık........TL 7) Fiziksel olanakların yeterliliği;4Öğrenci başına düşen derslik alanı:..... (PG 52.1), öğrenci başına düşen laboratuar alanı:..... m 2 (PG 54.1) 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği;3Akademik Personel Anketi Ortalaması : 3,3 (Soru 21,22,23,24,25,26), İdari Personel Anketi Ortalaması : 2 ( Soru 23, 24, 25, 26, 27, 28), Öğrenci Anketi Ortalaması : 3,2 (Soru 12, 13, 14, 15, 16) GENEL ORTALAMA: 2,8 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği;2Sanayi ile birlikte yürütülen proje bulunmamaktadır (PG 51.3). 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği;2Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik bulunmamaktadır (PG 68, 69) 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği;3 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;22009 yılı itibariyle Öğrenci Bilgi Formu Düzenlenen Öğrenci Sayısı : 57, Mezun Bilgi Formu düzenlenen öğrenci sayısı :.....(390 mezun) 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;3Akademik Personel Anketi Ortalaması : 3 ( Soru 13, 17, 18), İdari Personel Anketi Ortalaması : 3 ( Soru 12) 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;3Öğrenci Anketi Ortalaması : 3 (Soru 4. 5) 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği;2Diğer üniversitelerle yapılan işbirliği ( 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;2Uluslararası öğrenci/öğretim elemanı değişimi, yapılan işbirliği bulunmamaktadır.

5 KURUMSAL NİTELİKLERİN VE ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6 1 2 3 4 5 KURUMSAL NİTELİKLERİNİN VE ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PUANGEREKÇESİ 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği;* 3 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sınıfların ortalama öğrenci sayısı : 29 (PG 38.1) 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2Kadrolu Öğretim Görevlisi Sayısı: 6 3) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği;3İdari Personel Sayısı : 3 (Kadrolu) 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3Çalışanların yaş ortalaması yürütülen hizmetler için uygundur. 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3Kadın-erkek dağılımı yürütülen hizmetler için uygundur. 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 Çalışanların kıdem ortalamaları yürütülen hizmetler açısından uygundur. 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi;3Akademik personelin ünvan düzeyi uygundur. 8) İdari Personelin Eğitim Düzeyi;3İdari personelin eğitim düzeyi verdikleri hizmet açısından yeterlidir. 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği;* 3Bölüm Sayısı: 3 Program Sayısı : 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;*3Akademik alanların dağılımı meslek yüksekokulu öğretim programları açısından uygundur. (Denizcilik alanındaki program sayısı: 3) 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği;3Tece Kampüsü toplam kapalı alan :........... m2 toplam açık alan :............. m2

7 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8 1 2 3 4 5 PUANGEREKÇESİ 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;3Müfredatlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır. 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği;3(STCW 98, Eğitim ve Sınav Yönergesi) 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3(STCW 98, Eğitim ve Sınav Yönergesi) 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı;3Öğrencilere tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;3Programlar ülke gereksinimine ve bölgesel ihtiyaçlara uygun ara eleman yetiştirmektedir. 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 2Program çıktılarının yönelik dokümanların hazırlanması planlanmıştır. 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı: 19 (PG: 12) 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;2..................... 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;3Engelli öğrencimiz bulunmamaktadır ( Kayıt Koşulları) 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3Öğrenci değerlendirme araçları (sınav, ödev vb.) uygulanmaktadır, ayrıca kayıt öncesinde beden yeterlik sınavı ve mülakat uygulanarak kayıtları muhafaza edilmektedir. 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3Yeni kayıt yaptıran öğrencilere tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3Programlarda yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3Programlar uluslararası şartlara uygun olarak tasarlanmıştır. 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısı : 0


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME TOPLANTISI NİSAN 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları