Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Performans Değerlendirmesi 2005-2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Performans Değerlendirmesi 2005-2006."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Performans Değerlendirmesi 2005-2006

2 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek Hedef 1 Lisans ve Yüksek Lisans ders programlarını yenileyerek 2005-2006 akademik yılında uygulamaya koymak, bu çerçevede Bölüm dışı seçmeli ders alma olanağını sağlamak. Gerçekleşme: Lisans ve Yüksek Lisans programlarının iyileştirmeye yönelik değişikliklikler hazırlandı. Fakat 2005-2006 akademik yılında uygulamaya koymak mümkün olmadı. 2006-2007 akademik yılında uygulanacağını beklemekteyiz.

3 Performans Göstergeleri 1- Bölüm-dışı/bölüm dersleri oranı; Yeni Lisans Programımızda: a) 4 sömestre zorunlu ikinci yabancı dil öngörüldü (Fransızca, İspanyolca, Almanca, veya İtalyanca). b) 3 seçmeli yabancı dil dersi eklendi (İngilizce ve Fransızca) c) 3 seçmeli hukuk dersi öngörüldü. Bölüm-dışı/bölüm derslerin oranı: %20; bölüm dışı seçmeli/bölüm dersleri oranı: %12. 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Mezunların iş bulma olanağı ve tercih edilmeleri; 4- Yayımlanan Yüksek Lisans tez sayısı. Yeni programımız uygulamaya konulduktan sonra değerlendirme yapılacaktır. Yeni programımız uygulamaya konulduktan sonra değerlendirme yapılacaktır.

4 Hedef 2 Hedef 2 “Doktora eğitim programını hazırlayarak 2006-2007 öğretim yılında doktora eğitimine başlamak.” Gerçekleşme Gerçekleşme Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle Doktora Programını açmamız olanağını bulamadık.

5 Hedef 3 Hedef 3 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını artırarak bilgisayarın ders aracı olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Ders kaynakları içinde internete dayalı kaynakların sayısı; 5 ders kaynağı içinde internete dayalı kaynak bulunmakta. Diğer derslerde sürekli olarak öğrencilerin internet kaynaklarına başvurmaları istenmekte ve kullandırılmaktadır. 2-Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; Geçtiğimiz dönemde yapılan anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin %62’si yetersiz buluyordu. 2006 yılında bilgisayar sayısında önemli artış sağlandı. Sonuçlarını bu dönem anket sonuçları gösterecek. 3- Öğrencilerin başarı performansı. Dönem sonundaki performansları gösterecek.

6 Hedef 4 Hedef 4 Görsel araçların (projeksiyon vb) kullanımını yerleştirerek dersleri daha çekici ve verimli hale getirmek amacıyla 2005-2006 öğretim yılında en az bir taşınabilir bilgisayar ve bir projektör temin etmek Performans Göstergesi 1- 2005 1- 2005-2006 öğretim yılında sahip olunan görsel araçların sayısı; Bu hedef gerçekleşti. Şubat 2006 tarihinde Bölüme 1 adet projeksiyon ve 1 adet taşınabilir bilgisayar temin edildi. 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Öğrencilerin başarı performansı. Dönem sonunda yapılacak değerlendirilme sonuçları gösterecek.

7 Hedef 5 Hedef 5 İkinci dil eğitimini özendirmek. Gerçekleşme: Yeni programa zorunlu olarak 4 sömestre ikinci yabancı dil dersi eklendi. Performans göstergeleri 1- İkinci yabancı dil dersi alan öğrencilerin sayısı; Mevcut programda Fransızca dersi alan öğrenciler: 2. sınıf: 8 4. sınıf: 2 Ders programındaki çakışmalar daha çok öğrencinin bu dersleri almasını engelliyordu. Yeni programda zorunlu hale getirildi. 2- Mezunların iş bulma olanaklarındaki artış ve tercih edilmeleri; 3- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları. Programımız uygulamaya konulduktan sonra etkileri değerlendirilecek.

8 Hedef 6 Hedef 6 Öğrenci – öğretim elemanı, öğrenci – öğrenci etkileşiminin ders dışı eğitsel ve kültürel etkinliklerle artırılması. Öğrenci – öğretim elemanı, öğrenci – öğrenci etkileşiminin ders dışı eğitsel ve kültürel etkinliklerle artırılması. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Düzenlenen etkinlik sayısı; 2005-2006 Güz Döneminde: 1 gezi (Anadolu Medeniyetleri Müzesi). 2005-2006 Bahar Döneminde: 2 etkinlik: 1 gezi (Anadolu Medeniyetleri Müzesi). 1 uygulamalı savunma stratejisi eğitimi gerçekleştirildi (MNG Paint Ball Tesislerinde). 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; Dönem sonunda yapılmakta. Geçen dönemdeki anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin %58’i memnun. 3- Öğrencilerin başarı performansı. Bu dönem sonundaki performansları gösterecek.

9 Hedef 7 Hedef 7 Öğrencilerimize sunduğumuz danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini iyileştirmek. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Danışmanlar içinde öğretim üyelerinin sayısı; Danışmanlar arasında öğretim üyesi yok. 1 Dr.Öğretim Görevlisi danışmanlık yapmakta. 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; Geçen dönemde memnuniyet oranı %65 idi. Geçen dönemde memnuniyet oranı %65 idi. 3- Öğrencilerin başarı performansı. Bu dönem sonundaki performansları henüz ölçülmedi.

10 Hedef 8 Hedef 8 Mezunlarla ilişkileri sıklaştırmak Performans Göstergeleri 1- İletişime geçtiğimiz mezun sayısı; 2- Mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlik sayısı. Şu anda temasta olduğumuz mezun sayısı 49 dur. Bu sayının arttırılma çabası devam etmektedir. Mezunlarımıza yönelik internet üzerinden haberleşme sayfası oluşturduk.

11 Hedef 9 Hedef 9 Bölümde arşiv ve dokümantasyon oluşturmak. Performans göstergesi Performans göstergesi Bölümde izlenebilen dokümantasyon sayısı. 1. Bölüm kitaplığı düzenlendi. 2. Yüksek Lisans tezleri arşivi oluşturuldu. 3. Sürekli haber kaynaklarına ulaşım henüz sağlanamadı.

12 Hedef 10 Hedef 10 Yüksek Lisans ve/veya doktora için yurtdışı bursları kazanmış lisans mezunu sayısını yükseltmek. Yüksek Lisans ve/veya doktora için yurtdışı bursları kazanmış lisans mezunu sayısını yükseltmek. Performans Göstergesi Performans Göstergesi Her yıl yurtdışı bursu kazanan lisans mezunu sayısı. Yurtdışında 6 mezunumuz Yüksek Lisans, 1 mezunumuz Doktora eğitimine devam etmekte. Bir öğrencimiz 2006 yılında Doktora yapmak üzere Tayvan bursunu kazandı.

13 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek Hedef 1 Hedef 1 Öğretim üyesi bulunmayan iki ABD’na 2005-2006 öğretim yılında ikişer öğretim üyesi temin etmek. Gerçekleşme: Devletler Hukuku ABD’a 1 Dr.Öğretim Görevlisi temin edildi. Siyasi Tarih ABD’da öğretim üyemiz yok. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Programımızdaki derslerin eksiksiz açılabilmesi; Programımızdaki dersler dış kaynaklarla eksiksiz açılmaktadır. 2- Öğretim üyesi başına düşen ders saati; 2005-2006: 11 saat/öğretim üyesi 14.5 saat/ öğretim üyesi (öz kaynaklarımızla). 14.5 saat/ öğretim üyesi (öz kaynaklarımızla).

14 3- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; Geçen dönemde yapılan anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin %66 sı verilen eğitimden memnun. 4- Mezunların iş bulma olanağı ve tercih edilmeleri. Öğretim üyesi kadromuzun geliştirilmesinin mezunlarımızın iş bulma olanağı üzerindeki etkisini ileriki yıllarda, öğretim üyesi sayımızın artışından sonra görebileceğiz.

15 Hedef 2 Hedef 2 On beş günde bir düzenli bölüm seminerleri gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri 1- Her dönemde düzenlenen seminer sayısı; 2- Bölüm/üniversitemiz dışından katılan konuşmacı sayısı; 3- Seminerler sonucu yayınlanan çalışma sayısı. Gerçekleşme: 2005 yılında 7 Bölüm içi seminer gerçekleştirdik. 2006 yılında ise öğrencilere yönelik konferanslara ağırlık verdik. Dışişleri Bakanlığı’ndan 1, ASAM’dan 5 konuşmacı sunuş yaptı. Ayrıca Rusya, Arjantin, Kanada, Brezilya ve Tayvan Elçilik mensupları konuşma yaptı.

16 Hedef 3 Hedef 3 Her yıl en az bir yurtiçi, bir yurt dışı yayın yapmayı özendirmek. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısındaki artış. 2005-2006 Nisan döneminde 3 yurtdışı yayın, 29 ulusal dergilerde yayın ve 2 yurtiçi/yurtdışı kitap bölümü yayını gerçekleşmiştir. 2- Yurtdışı hakemli dergilerdeki yayın sayısı. 2005-2006 Nisan döneminde SSCI kapsamında 1; alan indeksi kapsamında 2 olmak üzere 3 yurdışı yayın yapılmıştır. 2005-2006 Nisan döneminde SSCI kapsamında 1; alan indeksi kapsamında 2 olmak üzere 3 yurdışı yayın yapılmıştır.

17 Hedef 4Hedef 4 Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminerlere katılımını arttırmak. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1-Katılınan konferans sayısı; 2005-2006 döneminde 13 ulusal, 19 uluslararası konferansa katılım gerçekleşmiştir. 2-Sunulan bildiri sayısı. 2005-2006 döneminde 6 uluslararası, 5 ulusal konferansta bildiri sunulmuştur.

18 Hedef 5 Hedef 5 Bölüm dışı ve üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini teşvik etmek. Performans göstergeleri Performans göstergeleri Öğretim elemanlarının diğer kuruluşlarla gerçekleştirdikleri etkinlik ve ortak proje sayısı. 1 Seminer. Dışişleri Bakanlığı ile 1 Konferans. Dışişleri Bakanlığı 5 Konferans. ASAM Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilişkiler gelişmekte

19 Stratejik Amaç III Bölüm Dışı Akademik Faaliyetleri Arttırmak Hedef 1 Hedef 1 Yurtiçi Üniversite ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, projelere katılımı sağlamak. Performans Göstergeleri İşbirliği yapılan kurum sayısı İşbirliği yapılan kurum sayısı İşbirliği yaptığımız kurum sayısı 12 dir.

20 Hedef 2 Hedef 2 Yurtdışı Üniversite ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, projelere katılımı sağlamak Gerçekleşme: SUNY Geneseo ile Bölümümüz arasında ortak program oluşturma girişimi devam ediyor. Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1- Erasmus, Sokrates vb. programlar çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliği sayısı ve Bu programlarda yer alan öğretim elemanı sayısı; Erasmus programına 1 öğrencimiz katılacaktır.

21 Bizi dinlemeye vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Performans Değerlendirmesi 2005-2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları