Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Bilimleri Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Bilimleri Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Bilimleri Bölümü
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

2 Anabilim Dalımız; Lisansüstü eğitim yönünden Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri sunan bir birimdir. Birimde lisans düzeyinde fakültemizin diğer bölümlerine öğretmenlik meslek dersleri verilmekte, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora programları yürütülmekte ve hizmet sektöründe hizmet içi eğitim gerçekleştirilmektedir.

3 Anabilim Dalının Amacı;
Bireylerin program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğrenme ve öğretme süreçleri, materyal geliştirme gibi konu alanlarında derinleşmelerini sağlayarak yüksek lisans ve doktora derecesi vermek, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitimi planlamak ve yürütmek üzere eğitim uzmanı gereksinimini karşılamak,

4 Eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim alanı ile alan eğitiminde (tarih öğretimi, İngilizce öğretimi vb.) görev yapacak öğretim üyesi yetiştirmek, Öğretmen adaylarının nitelikli bir biçimde öğretmenlik meslek bilgisi ile donanımını sağlamak, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki eğiticilerin eğitimini yapmaktır.

5 MEVCUT DURUM PROGRAMLAR
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doktora Programı Eğitim Fakültesinin Lisans Programları İçinde Açılan Öğretmenlik Formasyonu Dersleri

6 MEVCUT DURUM ÖĞRETİM KADROSU Öğretim Üyesi Sayısı : 3
(Prof.Dr. : 1; Doç.Dr. : 1; Yrd.Doç.Dr. : 1) Öğretim Görevlisi Sayısı : - Uzman Sayısı : - Araştırma Görevlisi Sayısı (1) : 1 35. Madde ile Farklı Üniversitelerden Gelen Araştırma Görevlisi Sayısı : - İdari Personel : -

7 MEVCUT DURUM ÖĞRETİM KADROSUNUN DERS YÜKÜ (YIL)
Lisans, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans, Doktora Ders Yükü : 170 saat/hafta Öğretim Üyesi/Görevlisinin Ders Yükü : 170/3=56.6 saat/hafta

8 MEVCUT DURUM ÖĞRETİM KADROSUNUN DERS YÜKÜ Lisans : 80 (Güz-Bahar)
Bilimsel Hazırlık : 15 (Güz-Bahar) Yüksek Lisans : 45 (Güz-Bahar) Doktora Ders : 30 (Güz-Bahar) Öğretim Üye/Görevlisinin Ders Yükü : 170/3=56.6 saat/hafta Öğretim Üyesinin Ders Yükü: 170/3=56.6

9 MEVCUT DURUM ÖĞRENCİ SAYISI Yüksek Lisans : 15 Doktora : 5
(Doktora Ders+Hazırlık: 5; Doktora Tez: -) Öğretmenlik Formasyonu Lisans Öğrencisi (Güz-Bahar) : 320

10 MEVCUT DURUM ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
Lisans : 320 Yüksek Lisans : 15:3=5 (Güz-Bahar) Doktora : 5:3=1,6

11 MEVCUT DURUM LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ
EBB 202: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Temel Kavramlar, Öğretim Etkinliklerini Planlama, Öğretim Etkinliklerini Uygulama, Öğretim Programlarını İnceleme, Öğretim Materyallerini Hazırlama, Öğretmenin Sınıftaki Rolü, Sınıf İçinde İletişim Kurma, Öğretimin Değerlendirilmesi, EBB 301: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Temel kavramlar, öğretim teknolojisi sistemi, materyal çeşitleri, materyal geliştirme,

12 MEVCUT DURUM ÖĞRETİM KADROSUNA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
Lisans, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans, Doktora = 340/3 = 113 öğrenci

13 MEVCUT DURUM YAYINLAR (2000-2005) Yayınlar Yurt İçi : 99
Yurt Dışı : 11 Kitaplar Türkçe : 9 İngilizce : -

14 MEVCUT DURUM YAYINLAR (2000-2005) Kitaplarda Bölüm Yazarlığı
Yurt İçi : 7 Yurt Dışı : - Uluslararası Toplantılar : 12 Dergi Hakemliği : 8

15 ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI (2000-2005)
MEVCUT DURUM ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI ( ) Makale ve bildiriler : Yurtiçi: 33.6 Yurtdışı:3.6

16 ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI (2000-2005)
MEVCUT DURUM ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI ( ) Kitaplar Yurt İçi : 3 Yurt Dışı : -

17 ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN
MEVCUT DURUM PROJELER ( ) Yurt İçi : 15 Yurt Dışı : - ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN PROJE SAYISI ( ) Yurt İçi : 5 Yurt Dışı : -

18 İÇ ÇEVRE GÜÇLÜ YÖNLER Eğitim bilimleri alanında öncü ve saygın bir konuma sahip olma Eğitim alanında Türkiye’de iyi bir üne sahip olma İyi yetişmiş bir akademik kadroya sahip olma Araştırma ve ulusal yayın yönünden güçlü öğretim elemanlarına sahip olma

19 GÜÇLÜ YÖNLER Eğitim sektöründe deneyim sahibi olma Öğretim hizmetinin niteliğini yüksek tutma Araştırma geleneğinde bilimsel yöntemi etkin biçimde işe koşma

20 GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması
Dersliklerin sınırlı olması ve kullanımdan kaynaklanan güçlüklerin devam etmesi, Öğretim elemanlarının daha fazla yurt dışı deneyime gereksinim duyması

21 DIŞ ÇEVRE FIRSATLAR Toplumun eğitim istemindeki artış ve eğitim alanındaki büyüme eğilimleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut personelini geliştirme çabaları

22 FIRSATLAR Özel öğretim kurumlarında program geliştirme uzmanına duyulan gereksinimdeki hızlı artış Eğitim araştırmalarını uygulama alanlarında yoğunlaştırma ve bu yaklaşımla ülkemizin eğitim sorunlarını çözmeye yönelme nedeniyle program geliştirme uzmanına gereksinimin artması

23 FIRSATLAR Milli Eğitim Bakanlığı’nın program geliştirmeye dönük çeşitli projeleri uygulamaya koyması Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına geçişte lisansüstü eğitim isteminin artması

24 FIRSATLAR Eğitim alanında uluslararası işbirliğine yönelik çabaların artması Kurum ve kuruluşların eğiticilerin eğitimine ilişkin taleplerinin yoğun olarak artması

25 TEHDİTLER Hükümet bütçe ve kadrolarındaki kısıtlamalar
Yükseköğretim yasasındaki değişiklik girişimleri, belirsizlikler ve gerilimler Ücret düşüklüğü nedeniyle akademisyen olma eğilimindeki düşüşler Ücretlerin yalnızca dersle sınırlı tutulması; araştırma, proje vb. çalışmaların ve diğer faaliyetlerin ücretlendirilmemesi

26 STRATEJİK VİZYONUMUZ Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan; geliştireceği eğitim programları, düzenleyeceği eğitim ortamları, üreteceği bilgi, teknoloji ve yetiştireceği bireylerin niteliği ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan, alanında lider Anabilim Dalı olmak.

27 STRATEJİK MİSYONUMUZ Evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş, demokratik, yaratıcı ve uluslararası düzeyde katılımcı eğitim uygulamalarını gerçekleştirmek, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ülkenin en iyi eğitimcilerini yetiştirmektir.

28 PAYLAŞILAN DEĞERLERİMİZ
Akademik mükemmellik Dürüstlük Akademik özgürlük Adalet Şeffaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık

29 Yenilikçilik İşbirliğine açık olmak Liderlik Geleceğe inanmak Toplum yararını gözetmek Liyakatı ön plana çıkarmak Öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemek Bir yerleşke topluluğu olmak

30 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
Akademik Personelin Sayısını Arttırmak ve Yetkinleştirmek

31 Hedefler Akademik kadronun 3 Prof., 4 Doç., 6 Yrd. Doç., 3 Öğretim Görevlisi sayısına ulaşması Akademik personelin yılda en az bir ulusal ve uluslararası toplantıya katılması Her öğretim elemanının bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabileceği kurslara katılması Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde, bireysel ya da grup halinde yılda en az bir yayın yapması

32 Performans Göstergeleri
Akademik personelin yıl içinde katıldığı ulusal ya da uluslararası toplantı sayısı Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde, bireysel ya da ekip halinde yaptıkları yayın sayısı

33 STRATEJİK AMAÇ 2 Eğitim Programlarını Çağdaş Gelişmeler Işığında Gözden Geçirmek

34 Hedefler Lisans ve lisansüstü eğitim programlarının ders tanımlarının yeniden yapılması Eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi Farklı ülkelerdeki program geliştirme çalışmalarının incelenerek, bunların ülkemizde geliştirilen programlarla benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi Üniversitemizin farklı bölümlerindeki program geliştirme çalışmalarına danışmanlık yapılması

35 Performans Göstergeleri
Kur tanımı yapılan ders sayısı Farklı ülkelere ait incelenen program sayısı Danışmanlık hizmeti verilen bölüm sayısı

36 STRATEJİK AMAÇ 3 Program Geliştirme Uzmanı Gereksinimini Karşılamak

37 Hedefler Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim) programının hazırlanması Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim) programının öğretmenlere tanıtılması

38 Performans Göstergesi
Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim) programına devam eden öğrenci sayısı

39 STRATEJİK AMAÇ 4 Üniversitedeki Birimlerin, Diğer Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşların Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Etkinlikler Düzenlemek

40 Hedefler Değişik kurum ve kuruluşların danışmanlık hizmetlerinin sayısı arttırılacaktır. MEB ile ortaklaşa olarak, yaz dönemlerinde en az bir hizmetiçi eğitim projesi yürütülecektir.

41 Performans Göstergeleri
Danışmanlık yapılan kurum ve kuruluş sayısı Hazırlanan hizmetiçi eğitim programlarının sayısı Yaz dönemlerinde yürütülen hizmetiçi eğitim projesi sayısı Hizmetiçi eğitim isteminde bulunan kurum sayısı


"Eğitim Bilimleri Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları