Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAKÜLTE/BÖLÜM/ YÜKSEKOKUL ADI 2005-2010 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Not:Süreçler değişebilir…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAKÜLTE/BÖLÜM/ YÜKSEKOKUL ADI 2005-2010 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Not:Süreçler değişebilir…"— Sunum transkripti:

1 FAKÜLTE/BÖLÜM/ YÜKSEKOKUL ADI 2005-2010 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Not:Süreçler değişebilir…

2 2İÇİNDEKİLER  MİSYONUMUZ  VİZYONUMUZ  DEĞERLERİMİZ  PAYDAŞLARIMIZ  MEVCUT DURUMUMUZ  DERS PROGRAMI İÇERİĞİ  GÜÇLÜ YANLARIMIZ  ZAYIF YANLARIMIZ  FIRSATLAR  TEHDİTLER  STRATEJİK AMAÇLARIMIZ NELER?  STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ  2005 YILI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ  İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

3 3 MİSYONUMUZ VAR OLUŞUMUZUN TEMEL NEDENLERİ…

4 4 VİZYONUMUZ VARMAK İSTEDİĞİMİZ NOKTA…

5 5 DEĞERLERİMİZ

6 6 PAYDAŞLARIMIZ

7 7 MEVCUTDURUMUMUZ

8 8 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Yüksekokulumuza Giriş Puanları Tablo 1: Yıllara Göre Yüzdelik Dilimler yıl Yüzdelik Dilim 0,2 AOBP’li yüzdelik dilim 0,5 AOBP’li yüzdelik dilim Ek puanlı yüzdelik dilim yıl Yüzdelik Dilim 0,3 AOBP’li yüzdelik dilim 0,8 AOBP’li yüzdelik dilim Ek puanlı yüzdelik dilim yıl 0,8 AOBP’li yüzdelik dilim En Düşük En Yüksek http://www.osym.gov.trhttp://www.osym.gov.tr adresinden temin edilebilir… http://www.osym.gov.tr

9 9 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Yüksekokulumuza Giriş Puanları Tablo 2: Yıllara Göre En Yüksek ve En Düşük Puanlar Yıllar Puan türü En düşük En Yüksek http://www.osym.gov.trhttp://www.osym.gov.tr adresinden temin edilebilir… http://www.osym.gov.tr

10 10 Akademik Personel Sayıları, Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 3: Akademik Personel Sayıları ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (yıl) UnvanSayı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam Birim dışından ortak zorunlu dersler için gelen öğretim elemanı sayısı Birim dışı lisans diğer dersler için gelen öğretim elemanı sayısı Genel Toplam

11 11 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 4: Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Birim İçi-yıl) Öğrenci Sayı (A) Ders veren öğretim elemanı (B) Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (A/B) Lisans Yüksek Lisans Doktora

12 12 Makale ve Kitap Tablo 5: Yıllara Göre Makale ve Kitap Sayıları Makale ve Kitap yılyılyıl SayıSayıSayı 1)Makale Hakemli Hakemsiz b) Uluslar arası Hakemli Hakemsiz c) SCI/SSCI/AHCI d)Toplam 2)Kitap

13 13 Bilimsel toplantılara sunum ile katılım Tablo 6: Yıllara Göre Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım yılyılyıl SayıSayıSayı a) Ulusal b) Uluslar Arası c)Toplam

14 14 Öğretim üyesi ve görevlisi başına düşen yayın sayısı Tablo 7: Yıllara Göre Öğretim Üyesi ve Görevlisi Başına Düşen Yayın Sayısı Yıllar Yayın Sayısı Öğretim üyesisayısı Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı yıl yıl yıl

15 15 Atıf sayısı: Uluslar arası  … yıllarına ait…

16 16 Araştırma projeleri Tablo 8: Yıllara Göre Araştırma Projeleri Sayıları Araştırma Projeleri yılyılyıl SayıSayıSayı a)Yeni b) Devam Eden c)Tamamlanan

17 17 Düzenlenen toplantı sayısı Tablo 9: Yıllara Göre Bilimsel Toplantı ve Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı Yıllar Bilimsel Toplantı Sayısı Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı yıl yıl yıl

18 18 Dergi Hakem ve Editörlüğü Tablo 10: Yıllara Göre Dergi Hakem ve Editörlüğü Dergi Hakem ve Editörlüğü Yıllar yılyılyıl SayıSayıSayı a) Dergi Hakemliği Ulusal Uluslar arası b)Toplam c) Dergi Editörlüğü Ulusal Uluslar arası d) Toplam

19 19 Tez Danışmanlığı Tablo 11: Yıllara Göre Tez Danışmanlıkları Tez Danışmanlığı Yıllar yılyılyıl SayıSayıSayı a) Yüksek Lisans Yeni Devam Eden Tamamlanan Yüksek Lisans Mezun Sayısı (yıllar) b)Doktora Yeni Devam Eden Tamamlanan Doktora Mezun Sayısı (Yıllar)

20 20 İdari personelin eğitim düzeyi (eğitim kademelerine göre) Tablo 12: İdari Personel Eğitim Düzeyi (yıl) Eğitim Düzeyi Sayı Lisans Önlisans Lise Ortaokul Toplam

21 21 Dersliklerde bulunan öğretim araç-gereçleri Tablo 13: Öğretim Araç Gereçleri (yıl) Öğretim Araç Gereçleri Sayı

22 22 Yüksekokul Bütçesi Tablo 14: Yıllara Göre (TL) YıllarBütçe Döner Sermaye yıl yıl yıl yıl

23 23  100 öğrenciye (lisans) düşen Internet bağlantılı bilgisayar sayısı:  Mezunların iş bulma oranı:  Lisans düzeyinde 1966-2005 mezun sayısı:  Kütüphanedeki kitap sayısı:

24 24 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bu alan için www.hacettepe.edu.tr/ stratejik planlama sunumları adresindeki örnek anketten yararlanabilir yada kendi yaptığınız anket sonuçlarını yazabilirsiniz… www.hacettepe.edu.tr/

25 25 Öğretim üyesi başına ders saati (Birim İçi) Tablo 15: Birim İçi (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta ( yıl ) Birim İçi Ders Saati Toplam Profes ör Profes örDoçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı Ders Saati Staj Toplam Öğretim üyesi başına düşen ders saati Öğretim üyesi başına düşen ders saati (Staj dahil)

26 26 Öğretim üyesi başına ders saati (Birim Dışı) EĞER VARSA? Tablo16: Birim Dışı (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta(yıl) Birim dışı Öğretim üyesi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı Ortak Zorunlu Dersler Diğer Toplam Öğretim üyesi başına düşen ders saati

27 27 Öğretim üyesi başına ders saati (Lisans Üstü) Tablo 17: Birim içi (Lisans Üstü) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta ( yıl ) Lisans Üstü Programlar Ders Saati Yüksek Lisans ProfesörDoçent Yardımcı Doçent Toplam Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı Ders Saati Öğretim üyesi başına düşen ders saati DoktoraProfesörDoçent Yardımcı Doçent Toplam Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı Ders Saati Öğretim üyesi başına düşen ders saati

28 28 DERS PROGRAMI İÇERİĞİ (LİSANS, YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BU ALANA BİR PARAGRAF HALİNDE DERS HAKINDA BİLGİ YAZILACAK…

29 29 SWOT ANALİZİ GZFT

30 30 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

31 31 ZAYIF YÖNLERİMİZ

32 32 FIRSATLAR

33 33 TEHDİTLER

34 34 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ Süreç belirtilmeli… Süreç belirtilmeli… Örneğin: 2005-2010

35 35 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ NELER?  STRATEJİK AMAÇ 1:  Hedefler  STRATEJİK AMAÇ 2:  Hedefler…  STRATEJİK AMAÇ 3:  Hedefler…  STRATEJİK AMAÇ 4:  Hedefler…  STRATEJİK AMAÇ 5  Hedefler…  …

36 36 1. STRATEJİK AMAÇ  Stratejik Değerlendirme

37 37 1. STRATEJİK AMAÇ  1. HEDEF  Performans Göstergeleri: Amaçlarımızın gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçen göstergedir…  2. HEDEF  Performans Göstergeleri  3. HEDEF  Performans Göstergeleri

38 38 2. STRATEJİK AMAÇ Stratejik Değerlendirme

39 39 2. STRATEJİK AMAÇ  1. HEDEF  Performans Göstergeleri  2. HEDEF  Performans Göstergeleri  3. HEDEF  Performans Göstergeleri

40 40 3. STRATEJİK AMAÇ  Stratejik Değerlendirme

41 41 3. STRATEJİK AMAÇ  1. HEDEF  Performans Göstergeleri  2. HEDEF  Performans Göstergeleri  3. HEDEF  Performans Göstergeleri

42 42 4. STRATEJİK AMAÇ  Stratejik Değerlendirme

43 43 4. STRATEJİK AMAÇ  1. HEDEF  Performans Göstergeleri  2. HEDEF  Performans Göstergeleri  3. HEDEF  Performans Göstergeleri

44 44 5. STRATEJİK AMAÇ  Stratejik Değerlendirme

45 45 5. STRATEJİK AMAÇ  1. HEDEF  Performans Göstergeleri  2. HEDEF  Performans Göstergeleri  3. HEDEF  Performans Göstergeleri

46 46 İnsan Kaynakları Planlaması

47 47 SONUÇ VE SONSÖZ


"FAKÜLTE/BÖLÜM/ YÜKSEKOKUL ADI 2005-2010 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Not:Süreçler değişebilir…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları