Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJEN İ N ADI: Kitaplarımı Paylaşıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi PROJEN İ N AMACI:Okul Kütüphanesinin Zenginleştirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJEN İ N ADI: Kitaplarımı Paylaşıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi PROJEN İ N AMACI:Okul Kütüphanesinin Zenginleştirilmesi."— Sunum transkripti:

1 PROJEN İ N ADI: Kitaplarımı Paylaşıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi PROJEN İ N AMACI:Okul Kütüphanesinin Zenginleştirilmesi PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :KampanyalarDüzenleyerek okulumuza kitap hediye edilmesi PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Mehmet ERYÜZ-Selim DEM İ REL PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Ö ğ rencilerin kitap sevgilerinin ve paylaşım duygularının geliştirilmesi

2 PROJEN İ N ADI:GEOMETR İ A Ğ ACI PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Geometrik şekil ve formüllerin etkin olarak ö ğ retilmesi PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Geometri A ğ acı oluşturulacak dallarına geometrik formüller yapıştılıcak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Murat ÇA Ğ LAR –Ebru YILMAZ PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12. SINIFLAR PROJE UYGULAMA YER İ : O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Geometriye olan ilgiyi artırmak.

3 PROJEN İ N ADI:Flozofları tanıyalım PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Felsefe ve filozoflar hakkında ö ğ rencilerin bilinç ve bilgisini artırmak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Sunumlar hazırlanarak ilgili sınıflarda tanıtımlar yapılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Sefa KAK İ S PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 11-12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:proje sonunda ö ğ rencilerin filozoflar hakkında bilgi sahibi olacaklar

4 PROJEN İ N ADI:Tarihde İ z Bırakanlar PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Önemli tarihi kişilerin ö ğ rencilere tanıtılması yoluyla tarihe olan ilgiyi vetarih bilincini artırmak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Sunumlar Hazırlanarak tarihi kişilikler tanıtılacak, koridorlarda resimler asılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Cengiz TOPTAŞ PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Proje sonunda ö ğ renciler önemli tarihi kişilikler hakkında bilgi sahibi 0lmak.

5 PROJEN İ N ADI:Benim Programım PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI: Mini Excel Programları Yaparak ö ğ rencilerimizin programcılı ğ a ilk adımı atmalarını sa ğ lamak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Ö ğ renci grupları oluşturulacak ve bu gruplar excel e ğ itimi alacak. E ğ itimden sonra adım adım program yazılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Osman SATAR PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar Çok programlı anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: Proje sonunda ö ğ renciler mini excel programları yapmış olacaklar.

6 PROJEN İ N ADI: İ nteraktif köşe PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Okul Koridorunda kurulacak interaktif köşe sayesinde örtük ö ğ renmeyi artırmak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Belirlenen koridora projeksiyon cihazı kurulup pano şeklinde yansıtılacak, canlı yayınlar ve sunular yapılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: Meliha EMRE/Şeyma Nur KAVUNCU PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlü ğ ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Bu projeyle örtük ö ğ renme desteklenecek.

7 PROJEN İ N ADI:Mesle ğ imi Tanıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:yiyecek içeçek hizmetleri alanı ö ğ rencilerimizin gelecekte yapacakları Meslek hakkında bilgi beceri ve görgülerini artırmak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Belirli Restorantlar, oteller ve meslek erbabına ziyaretler yapılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Aysun GÖREN PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :10 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Ö ğ rencilerin Mesleki anlamda özgüven kazanmaları

8 PROJEN İ N ADI:Kelime Kutuları PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Tüm sınıflar PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Kutular hazırlanarak ö ğ renciler içine kelimelerini atacak.Atılan kelimelerle egzersizler yapılacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Nizamettin Murat BÜYÜKBALYA PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:proje sonunda ö ğ renciler belirlenen temalarda kelime setlerini ö ğ renmiş olacak

9 PROJEN İ N ADI: 3 boyutlu güneş sistemi PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Soyut CO Ğ RAF İ B İ LG İ LER İ SOMUTLAŞTIRILARAK ETK İ N B İ R Ö Ğ RET İ M SA Ğ LAMAK PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Atık Maddelerden 3 boyutlu güneş sistemi yapılıp sergilenecek PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Musa AYHAN PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O Ğ UZLAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ MÜDÜRLÜ Ğ Ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Proje sonunda ö ğ renciler bilgi sahibi olacak

10 PROJEN İ N ADI:De ğ erler E ğ itimi Gurubu PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Ö ğ renci Gurupları kullanarak de ğ erler e ğ itimini etkin biçimde vermek. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :De ğ erlerimizle ilgili sunular hazırlanacak ve sınıflarda sunumlar yapılacak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:Gökhan TURGUT PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu lisesi Müdürlü ğ ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Proje sonunda ö ğ renciler de ğ erlerimizi içselleştirmiş olacak

11 PROJEN İ N ADI: Benim Spor Malzemelerim PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı anadolu Lisesi Müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:Beden E ğ itimi dersi araç gereçlerini ö ğ rencilerin tasarlaması ve yapması yoluyla ö ğ rencilerimizin bu malzemeleri tanıması ve amcına uygun olarak kullanmayı ö ğ renmesi PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :Atık Maddelerden spor malzemeleri yapılacak ve derslerde kullanılacak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: İ brahim TUFAN PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :O ğ uzlar çok programlı lisesi Müdürlü ğ ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Proje Sonunda Ö ğ rencilerimiz spor malzemeleri konusunda daha itinalı davranacak ve geri dönüşüm bilinci kazandırılacak.

12 PROJEN İ N ADI:Kendi Müzik Aletimi yapıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü PROJEN İ N AMACI:ö ğ rencilerin ritim duygusu kazanmaları, motor becerilerinin gelişmesi, müzik sergilerinin gelişmesi PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :kolay bulunan materyaller kullanılarak müzik aleti yapılacak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:merve gece- ömer çifto ğ lu PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :özel e ğ itim sınıfı PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar çok programlı anadolu lisesi müdürlü ğ ü BAŞLAMA TAR İ H İ :05/01/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :01/07/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:Proje sonunda ö ğ rencilerde ritim uygusu ve müzik sevgisi gelişmiş olacak.


"PROJEN İ N ADI: Kitaplarımı Paylaşıyorum PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:O ğ uzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi PROJEN İ N AMACI:Okul Kütüphanesinin Zenginleştirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları