Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJEN İ N ADI:ya ğ mur suyu sulama PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar Anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:kendi kendisine yeten bir okul olmak PROJEN İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJEN İ N ADI:ya ğ mur suyu sulama PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar Anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:kendi kendisine yeten bir okul olmak PROJEN İ N."— Sunum transkripti:

1 PROJEN İ N ADI:ya ğ mur suyu sulama PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar Anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:kendi kendisine yeten bir okul olmak PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : okulun imkanlarını en iyi şekilde kullanarak faydalı ürünler ortaya koyabilmek PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:muhammed bektaş-sedat karatepe PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :okul serası BAŞLAMA TAR İ H İ :22/03/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15/05/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:okulumuz yerleşkesi içerisinde yapımını planladı ğ ımız seranın su ihtiyacını ya ğ mur sularından faydalanarak depoda toplamak ve damlama sulama sistemi ile seranın sulanması sa ğ lanacak bu sayede su tasarrufunda bulunulacak.

2 PROJEN İ N ADI:english street PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: yabancı dil sınıfına giden koridoru hedef dilde görsellerle donatıp ö ğ rencilerin bu dile karşı farkındalı ğ ını geliştirmek. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : yabancı dil koridorları oluşturulur, hedef dilde görsel materyallerle donatılır. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: h. alperen demirkan PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : tüm sınıf seviyeleri PROJE UYGULAMA YER İ : 1. kat koridor BAŞLAMA TAR İ H İ : 2 mart 2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15 mayıs 2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: hedef dildeki görsel materyaller vasıtasıyla ö ğ rencilerin hedef dile olan ilgi ve farkındalı ğ ının artırılması ve hedef dilde en çok kullanılan ifade ve kalıpların gizil ö ğ renme yoluyla ö ğ rencilere kazandırılması

3 PROJEN İ N ADI:mektup arkadaşım bir kahraman PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: ö ğ rencinin okudu ğ u roman kahramanını daha iyi tanımasını, onunla iletişim kurmasını, romanın yapısını oluşturan kişilerin olay örgüsüne katkısını ö ğ renmesini sa ğ lamak. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : projedeki ö ğ renciler birer roman okur ve kahramanına birer mektup yazar PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:eray destegül PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ : 23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: roman karakterini tanır. Karakterin, romanın olay örgüsüne katkısını ö ğ renir. Mektup türünün özelliklerini ö ğ renir. Mektup yazar.

4 PROJEN İ N ADI:gizli dosyalar güvende PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: gizlilik seviyesi yüksek resmi belgeleri koruma altına almak. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : özel bir düzenekle dosyaların saklandı ğ ı çekmece- dolap izinsiz açılmalara karşı güvenli hale getirilir. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:hikmet dikimen PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ : 23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: havayla teması sonucu alev alan bazı etken maddeleri güvenli ortamda kullanmayı görür.

5 PROJEN İ N ADI:secde arzusu PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: ibadetlerin başında gelen namazın asıl rüknü olan secdeyi, vücudundaki engellerden dolayı yapamayan insanlara yardımcı olmak. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : bedensel engeli bulunan insanların secde etmesini kolaylaştıran bir namaz kıyafeti hazırlamak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:gülşen karademir PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 9-12 PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ : 23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: bedensel engeli olan insanların namaz esnasında kolaylıkla secde etmesini sa ğ lanır.

6 PROJEN İ N ADI:şairler geçidi PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:türk edebiyatı kapsamında hayatları,eserlerive edebi kişilikleri anlatılan sanatçıları kendi a ğ ızlarından tanımak. Soyut olarak ezberlemek yerine somutlaştırarak ö ğ renmek. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :9-12. sınıf kapsamındaki sanatçılardan seçilen şair ve yazarlar, ö ğ renciler tarafından canlandırarak hayatlarını eserlerini ve türk edebiyatına katkılarına kendileri anlatır. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:şükriye gelen PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 9-12 (tüm kademeler) PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:türk edebiyatındaki sanatçıları tanır. Sanatçıların hayatlarını bire bir kendisinin a ğ zından dinler. Şairlerin fikri ve edebi yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

7 PROJEN İ N ADI:bizde vardık PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:türk ve islam tarihinde ilk önemli eserler ortaya koymalarına ra ğ men bugün avrupalı bilim adamları tarafından sahiplenen bilim adamlarının itibarlarını iade etmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :ö ğ rencilerin her bir bilim adamı ö ğ rencilere verilip yaşadıkları dönem kıyafetleri giydirip ö ğ rencilerimize tanıtmak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:muhammed bektaş PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9/10/11/12 PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :22/03/2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :15/05/2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:ö ğ rencilerde güven duygusunu geliştirmek,tarihten günümüze bir ba ğ oluşturmak.

8 PROJEN İ N ADI:kendimize yetiyoruz PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:pansiyon yemekhanesinde artan yemek kalıntılarını belirli bir süreli ğ ine toplanıp belirli bir süre bekletilerek gübre yapımı. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :yemekhanede artan yemek artıkları belli bir süre bekletilip toprakla karıştırılarak gübre olarak kullanılıp tarımda verim artıralacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:murat güler-güney yılmaz-sefer mutlu- muhammed bektaş-sedat karatepe PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 9-12 PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ : 2 mart B İ T İ Ş TAR İ H İ : 14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:bu proje ile yemek kalıntılarının çöpe gitmesi ve çevre kirlili ğ i önlenerek geri dönüşüm sa ğ lanacak.

9 PROJEN İ N ADI:SMAÇ ROBOTU PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: O Ğ UZLAR ANADOLU L İ SES İ PROJEN İ N AMACI:SMAÇ E Ğİ T İ M İ PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :yapılacak metaryellerle ö ğ rencilerin sportif gelişimlerine yardımcı olmak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:ferhat boz PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9-10-11-12 PROJE UYGULAMA YER İ :SALON BAŞLAMA TAR İ H İ :03-03-2015 B İ T İ Ş TAR İ H İ :13-05-2015 PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: Ö Ğ RENC İ LER İ N SPORT İ F FAAL İ YETLERDE F İ Z İ KSEL AKT İ V İ TELERDE BAŞARILI OLAB İ LMES İ İ Ç İ N GEREKL İ KOORD İ NASYON,KUVVETVE SIÇRAMA YETENE Ğİ N İ N GEL İ ŞT İ R İ LMES İ

10 PROJEN İ N ADI: hareketli resimler PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: hareketli resimler yardımıyla hayvan ve insan davranışlarının oluşum aşamalarının e ğ lenceli ve kalıcı bir şekilde ö ğ rencilere sunulması. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :önceden hazırlanmış amaca uygun resimli ka ğ ıtlar peş peşe hızlı bir şekilde özel düzenek ile gösterilecek ve bir hareket izlenimi oluşturulacaktır. Davranışların gelişim aşamaları bir nevi kısa film şeklinde ö ğ rencilere sunulacaktır. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:sefer mutlu PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9-12 PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:psikolojik davranışları e ğ lenceli bir şekilde ö ğ rencilere sunarak kendi davranışlarına karşı farkındalık oluşturmak.

11 PROJEN İ N ADI:e ğ lenceli matematik PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:matematikteki bazı soyut ve karıştırılan kavramların basitleştirilerek matemati ğ e ilginin artması. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :9-12.sınıf kapsamındaki bazı matematiksel kavram ve de ğ erlerin ö ğ renciler tarafından basit etkinliklerle bulunması ve açıklanması. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:güney yılmaz PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9-12 PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:genl olarak ön yargıyla yaklaşılan matematik dersi ve kavramlarına ilginin artmasını sa ğ lamak.

12 PROJEN İ N ADI:kene savar PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:kene kaynaklı can kayıplarını önlemek. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :keneleri uzaklaştıran sitronella ya ğ ı özü,biberiye,sedir a ğ acı,kekik aroması karışımı ile kenelerin insanlara yaklaşmaması sa ğ lanacak. PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:burhanettin akkaya PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : 9-12 PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ : 23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ : 14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:kene tutmalarının önüne geçilerek insanların zarar görmesi engellenecek.

13 PROJEN İ N ADI:do ğ al sabun PROJEY İ UYGULAYAN OKUL:o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:katkı maddelerinin zararlarından arındırılmış tamamen do ğ al ürünler ortaya koyabilmek PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :ilçemizle özdeşleşen cevizi kullanarak orjınal ürünler ortaya çıkarmak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:filiz tekeci PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :9-12 PROJE UYGULAMA YER İ :o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :23 şubat B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:tüketmek kadar üretmeninde önemli oldu ğ unu, elimizdeki kaynakları kullanabilmenin farkında olmak.

14 PROJEN İ N ADI:almanca soka ğ ı PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI: yabancı dil sınıfına giden koridoru hedef dilde görsellerle donatıp ö ğ rencilerin bu dile karşı farkındalı ğ ını geliştirmek. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ : : Ö ğ rencilerin hedef dile ilgi ve farkındalıklarını en üst düzeye çıkarmak PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN:nurcan çelenli PROJEDE SINIF SEV İ YES İ : tüm sınıf seviyeleri PROJE UYGULAMA YER İ : 3. kat koridoru BAŞLAMA TAR İ H İ : 02 mart B İ T İ Ş TAR İ H İ : 15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR: hedef dildeki görsel materyaller vasıtasıyla ö ğ rencilerin hedef dile olan ilgi ve farkındalı ğ ının artırılması ve hedef dilde en çok kullanılan ifade ve kalıpların gizil ö ğ renme yoluyla ö ğ rencilere kazandırılması

15 PROJEN İ N ADI:Allah dostu Ahmet yesevi, hikmeti hacı Bektaşi veli,karadonlu can baba’ya nasibini verdi PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar Anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:ilçemiz o ğ uzlar’da türbesi bulunan karadonlu can baba’yı ilçemize nereden, niçin geldi ğ ini araştırmak ve ilçemizin tarihini aydınlatmak. PROJEN İ N İ ÇER İĞİ :anadolu’nun islamlaşmasında eme ğ i olan Allah dostlarını gençlere tanıtmak için ö ğ rencilerimizden 3 kişiye Ahmet yesevi, hacı bektaşi veli, karadonlu can babanın kıyafetlerini giydirdik. İ slamın horasan’dan anadolu’ya gelişine okulları ve kurumları gezerek anlatmaya çalıştık PROJEDE GÖREVL İ Ö Ğ RETMEN: gülşen karademir PROJEDE SINIF SEV İ YES İ :10.sınıflar PROJE UYGULAMA YER İ : o ğ uzlar anadolu lisesi BAŞLAMA TAR İ H İ :2 mart B İ T İ Ş TAR İ H İ :14-15 mayıs PROJE SONUCUNDA KAZANIMLAR:geçmişimizde anadolu’nun islamlaşmasında eme ğ i bulunan allah dostlarını tanıtmaya çalıştık. Adı o ğ uzlarla bütünleşen karadonlu can babayı tanımış olduk.


"PROJEN İ N ADI:ya ğ mur suyu sulama PROJEY İ UYGULAYAN OKUL: o ğ uzlar Anadolu lisesi PROJEN İ N AMACI:kendi kendisine yeten bir okul olmak PROJEN İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları