Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS SEÇ İ M İ Ne Zaman Nasıl. Ders Seçimi Nedir? 10. sınıftan itibaren ö ğ renciler yerleşmeyi düşündükleri yüksek ö ğ retim programını da baz alarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS SEÇ İ M İ Ne Zaman Nasıl. Ders Seçimi Nedir? 10. sınıftan itibaren ö ğ renciler yerleşmeyi düşündükleri yüksek ö ğ retim programını da baz alarak."— Sunum transkripti:

1 DERS SEÇ İ M İ Ne Zaman Nasıl

2 Ders Seçimi Nedir? 10. sınıftan itibaren ö ğ renciler yerleşmeyi düşündükleri yüksek ö ğ retim programını da baz alarak gittikçe artan oranda seçmeli ders seçerek ortaö ğ retimlerini tamamlayacaklar. Anadolu Lisesi ö ğ rencileri okuyacakları derslerin 10. Sınıfta 14, 11. Sınıfta 15 ve 12. Sınıfta 18 tanesini kendileri seçecekler. Bu seçim aynı eski sistemdeki alan seçimine benzeyecek fakat bu sistemde okullar alan seçtirip dersleri vermeyecekler; ö ğ renci seçti ğ i derslerin niteli ğ ine göre alanını dolaylı olarak seçmiş olacak (alan seçimi olmayacak).

3 Artık Tercih Etmekte Özgürüz istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan Ders seçimi sisteminde ö ğ renim gören bir ö ğ rencinin alanı olmadı ğ ından istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan tercih edebilecek… TEK ŞART O bölümlerin istedi ğ i sınava girmek

4 Neden Ders Seçmeliyim? bize hangi ders lazımsa İ stedi ğ imiz bölümü kazanmak için bize hangi ders lazımsa kendimizi o yönde yetiştirmeliyiz. Yani 10. sınıftan itibaren o dersleri seçmeliyiz. Lise hayatımızda görece ğ imiz derslerde uzmanlaşmalıyız.

5 Ders Seçmek İ çin Ön Koşul Var Mı? ön koşul istenmeyecek. 10. sınıfta görmek istedi ğ iniz dersleri seçerken herhangi bir ön koşul istenmeyecek. Alan seçimi uygulamasında ö ğ rencinin gitmek istedi ğ i alana kaynaklık eden derslerde Artık zayıf olmaması istenmiyor!!!..

6 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? ◦ Ortak Dersler ◦ Seçmeli Dersler

7 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? Ortak Dersler, zorunlu alınması gereken derslerdir. (19 Saat) Seçmeli Dersler, Girmek istedi ğ iniz LYS sınavlarına göre seçebilece ğ iniz dersler ve genel kültür derslerini kapsar.(Matematik, Dil Anlatım, Fizik, Tarih, Ekonomi vb.) (20 Saat )

8 ORTAK DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ 1 DİL VE ANLATIM2 2 TÜRK EDEBİYATI3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 4 TARİH2 5 COĞRAFYA2 6 YABANCI DİL4 7 İKİNCİ YABANCI DİL2 8 BEDEN EĞİTİMİ2 9 GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK1 TOPLAM 19

9 SEÇMEL İ DERSLER SEÇMEL İ DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ D İ L VE ANLATIM Dil ve Anlatım(2) Türk Edebiyatı(1) Diksiyon ve Hitabet(1) Osmanlı Türkçesi(2) Türkçe(1) MATEMAT İ K Matematik(2)(4) Geometri(1)(2) FEN B İ L İ MLER İ Fizik(2)(3) Kimya(2)(3) Biyoloji(2)(3) Astronomi ve Uzay Bilimleri(1) (2)

10 SEÇMEL İ DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ SOSYAL B İ L İ MLER Tarih(2) Coğrafya(2) Psikoloji(2) Bilgi Kuramı(1)(2) Demokrasi ve İnsan Hakları(1) İşletme(2) Ekonomi(2) Girişimcilik(1) Yönetim Bilimi(2) Uluslararası İlişkiler(2) D İ N, AHLAK VE DE Ğ ERLER Kur’an-ı kerim (2) Hz.Muhammed’in Hayatı(2) Temel Dini Bilgiler(1) (2)

11 SEÇMEL İ DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ YABANCI D İ L VE EDEB İ YATI Birinci Yabancı Dil (ing.)(4) (6) İ kinci Yabancı Dil (alm.) (2) (4) Alman Edebiyatı (1) (2) İ ngiliz Edebiyatı (1)(2) Fransız Edebiyatı (1) (2) SPOR VE SOS. ETK İ N. Beden e ğ itimi (2) Sosyal Etkinlik (1) (2) Temel Spor E ğ itimi (2) (4) GÜZEL SANATLAR Görsel Sanatlar (2) Müzik (2) Sanat Tarihi (2) Drama (1) Ça ğ daş Dünya Sanatı (2) Estetik (2)

12 SEÇMEL İ DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ BİLİŞİMBİLİŞİM Bilgi ve İ letişim Teknolojisi (1) (2) Proje Hazırlama (1)(2) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı 20 Rehberlik ve Yönlendirme 1 Toplam Ders Sayısı 40

13 Hangi Dersleri Seçeyim? İ stedi ğ iniz mesle ğ e ve o mesleğe ait eğitimi alabileceğiniz üniversite bölümüne uygun LYS sınavlarına göre ders seçmelisiniz. Bu nedenle; ◦ İlgilerinizi, yeteneklerinizi keşfetmeli ◦ kendinizi tanımalısınız

14 HEDEF BEL İ RLEMEL İ S İ N İ Z Yeteneklerin farkına varma Kendine uygun mesleklerin belirlenmesi Doktor olmak isiyorum Mühendis olmak istiyorum Ö ğ retmen olmak isiyorum.


"DERS SEÇ İ M İ Ne Zaman Nasıl. Ders Seçimi Nedir? 10. sınıftan itibaren ö ğ renciler yerleşmeyi düşündükleri yüksek ö ğ retim programını da baz alarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları