Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C M.E.B DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C M.E.B DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 T.C M.E.B DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 Dikmen Endüstri Meslek Lisesi 1987 yılında açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Federal Almanya hükümeti arasında 1988 tarihinde imzalanan proje anlaşması ile okulumuz bünyesinde Türk-Alman Mesleki E ğ itim Merkezi de açılmıştır.

3 Okulumuz 46.303 m2 alana sahip olup bunun 16.000 m2'si kapalı alandır. Dört bloktan oluşan e ğ itim ö ğ retim binamız dışında çok amaçlı kapalı spor salonumuz da bulunmaktadır

4 OKUL TÜRLER İ Endüstri Meslek Lisesi Teknik Lise Anadolu Teknik Lisesi Mesleki E ğ itim Merkezi Açık Ö ğ retim Meslek Lisesi

5 Yukarıda saydı ğ ımız okul türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı altında toplanmıştır.

6 OKULUMUZDA E Ğİ T İ M VER İ LEN ALANLAR Bilişim Teknolojileri Alanı Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Makine Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Alanı Mobilya ve İ ç Mekan Tasarımı Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı

7 ENDÜSTR İ MESLEK L İ SES İ BÜNYES İ NDE BULUNAN ALANLARIMIZ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Alanı Makine Teknolojisi Alanı Ahşap Teknolojisi Alanı

8 TEKN İ K L İ SE BÜNYES İ NDE BULUNAN ALANLARIMIZ Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı

9 ANADOLU TEKN İ K L İ SES İ BÜNYES İ NDE BULUNAN ALANLARIMIZ Bilişim Teknolojileri Alanı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Makine Teknolojili Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı

10 İ K İ L İ MESLEK İ E Ğİ T İ M MERKEZ İ BÜNYES İ NDE BULUNAN ALANLARIMIZ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Makine Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı

11 MESLEK İ AÇIK Ö Ğ RET İ M L İ SES İ Endüstriyel alanlarda en az ilkö ğ retim okulu mezunu gençlere meslek kazandırmak, mesleklerinde gelişmek İ steyenlerin meslekî bilgi ve becerilerini yeni teknolojilere paralel olarak geliştirmek gayesi ile kurulmuş yaygın endüstriyel teknik e ğ itim kurumlarıdır.

12 PROJELER İ M İ Z

13 1.Avrupa Birli ğ i Leonardo Da Vinci Hareketlilik A- Tipi “E ğ iticilerimiz Yeni Ufuklara Projesi”- 2004 2. Avrupa Birli ğ i Leonardo Da Vinci Hareketlilik A- Tipi “Kablolu Kablosuz Bilgisayar A ğ ları Projesi”-2004 3.Avrupa Birli ğ i Sokrates Grundtvig-ıı Programı “Motivating Disadvantaged Adult Learners Projesi”- 2005-2007 4.Avrupa Birli ğ i LLP Multiletiral (Grundtvig) Programı “Motivating Adults Tearners&teachers” Projesi -2008-2010 5.Merkezi İ hale Finans Birimi Aktif İ stihdam Tedbirleri-ıı Programı “Yeterlili ğ e Dayalı İ stihdam Projesi” – 2009 6.Dünya Bankası İ krazı-projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlı ğ ı Orta Ö ğ retim Projesi Mesleki E ğ itim Girişimleri Programı “Mesleki Yeterlili ğ i Tamamlayıcı Yabancı Dil E ğ itim Projesi”

14 7.Avrupa Birli ğ i Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi “PHP Kullanarak Profesyonel Etkileşimli Web Sayfası Tasarlamak’’ – 2010 8.Avrupa Birli ğ i LLP Multiletiral (Grundtvig) Programı “Evlerin Keşfi” Projesi - 2010-2012 9.Avrupa Birli ğ i Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi “Oto Montaj Sanayisinde Endüstriyel Otomasyon Uygulamaları Stajı’’ - 2013 10.Avrupa Birli ğ i Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi “Ö ğ rencilerin Mobilya Tasarım Becerilerinin Geliştirilmesi’’ - 2013

15 DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER İ M İ Z 1.AB Ülkelerinde E ğ itimde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemine Ait Örnek Model Oluşturma 2. Metal Kayna ğ ı Uygulamalarında İ nspektör E ğ itimciler

16 AB ÜLKELER İ NDE E Ğİ T İ MDE UYGULANAN KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ NE A İ T ÖRNEK MODEL OLUŞTURMA PROGRAMIN ADI : Avrupa Birli ğ i Erasmus+ PROJE T İ P İ : Proje Sahibi- Ö ğ retmen Hareketlilik PROJEN İ N SÜRES İ : 2014-2015

17 METAL KAYNA Ğ I UYGULAMALARINDA İ NSPEKTÖR E Ğİ T İ MC İ LER PROGRAMIN ADI : Mesleki ve Teknik E ğ itimde Kalitenin Arttırılması PROJE T İ P İ : TRH2.2IQVETII/P-03 -318 Proje Sahibi PROJEN İ N SÜRES İ : 2014-2015

18 KATILIMINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z


"T.C M.E.B DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları