Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Arapça Proje sınıflarının temel hedefi; mezuniyet aşamasında Arapçayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Arapça Proje sınıflarının temel hedefi; mezuniyet aşamasında Arapçayı."— Sunum transkripti:

1 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Arapça Proje sınıflarının temel hedefi; mezuniyet aşamasında Arapçayı C1 düzeyinde kullanmalardır. Arapça Proje Sınıflarında (APS) e ğ itimler haftada 10 saat şeklinde planlanmıştır: 3 Saat Pratik 3 Saat Metin 2 Saat Dinleme 2 Saat Yazı / Kompozisyon temel derslerdir.

2 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Derslerin 4 saati hafta içinde, 6 saati Cumartesi günlerinde olacak şekilde planlanmıştır. Cumartesi günü verilen e ğ itimler TAKV İ YE/KURS e ğ itimi olmayıp hafta içi verilen e ğ itimlerin devamıdır. Cumartesi günü için devam-devamsızlık konusunda velilerimizin özel önem göstermesi gerekmektedir. Derslerin ortak özelli ğ i %100 Arapça işlenmesidir. Bu uygulama ilk aylarda ö ğ rencilerde farklı bakış açıları oluşturabilir. Bu konuda velilerden destek beklenmektedir.

3 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI E ğ itimlerin birinci aşaması Ekim-Mayıs ayları arasında 26 hafta şeklinde uygulanacaktır. Toplamda 260 saatlik e ğ itimlerimizden sonra yazın 120 saat bir e ğ itim verilecektir. Yaz e ğ itimleri APS’nin olmazsa olmasıdır. E ğ itimlerde uygulanan Silsiletü’l-Lisan e ğ itim ö ğ retim setleri Birleşik Arap Emirlikleri’nde hazırlanmış olup Türkiye’de 32 üniversitede ve 10 proje okulunda uygulanan e ğ itim setleridir. Velilerimizden talebimiz, setlerin CD’lerinin evlerde dinlenmesinin sa ğ lanmasıdır. Arapça Dinleme dosyalarının takibi özel olarak talep edilmektedir.

4 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI E ğ itim takvimimiz: 17 A ğ ustos – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında hafta içi 5 gün, günde 6 ders saati olarak 4 haftalık toplamda 120 saatlik 3. kur e ğ itimleri uygulanacaktır. 10 Eylül 2015 günü yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. 11 Eylül 2015 tarihinde ise sözlü sınav uygulaması yapılacaktır. Böylelikle ö ğ renciler 3. kuru (toplamda 380 Saatlik e ğ itimlerini tamamlamış olacak ve B1 düzeyinde bir üst sınıfa geçmiş olacaklardır.

5 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Sınav Sistemimiz: Her bir kur içinde ders bazlı 3 adet ara sınav yapılacaktır. (quiz sınavı) Her bir quzi sınavının %10’u hesaplanacaktır. 3 quiz için ö ğ renci almış oldu ğ u notların %30’u kur geçme notuna etki edecektir. Kur geçme sınavının %50’sini yazılı, %50’sini ise sözlü oluşturacaktır. Her iki sınavın %70 ise kur geçme notunun ortalamasına katılacaktır. Ö ğ rencinin kur bitirme notu da MEB sistemine iki ayrı performans notu olarak etki ettirilecektir. Ö ğ rencilerin resmi yazılıları ise okul kitaplarından yapılıp 3 yazılı şeklinde sisteme işlenecektir.

6 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Kur Geçme Notlarının Projeye Etkisi: Birinci kur sonunda ö ğ rencilerin başarı notuna göre 2. dönem sınıflar de ğ işecektir. Kur geçme sınavı ortalaması 70 ve altında olanlar kuru geçemeyeceklerdir. Kur sınav ortalaması 50-70 altında olanlar 3 hafta (30 Saat) kur tekrar e ğ itimi görecek, sonra yapılacak olan sınava göre 2. kura devam edip edemeyeceklerine karar verilecektir. Sınavlarda 50’nin altında alan ö ğ renciler APS’lerden çıkarılıp normal sınıflara alınacaktır.

7 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI 10. Sınıflarda Yurt Dışı Meselesi 10. sınıf ö ğ rencilerimiz 2013-2014 yaz döneminde 120 saatlik bir e ğ itim gördükleri için sezon içinde alacakları 260 saat ile yaz öncesinde 380 saatlik bir alt yapıları oluşmuş olacaktır. 3. Kur bitirme sınavından 75 ve üstte alan ö ğ rencilere 01 Haziran - 19 Haziran tarihleri arasında 3 haftalık haftada 6 gün ve 40 saatlik toplamda 120 saatlik ek bir program uygulanacaktır. Ö ğ renciler 17 A ğ ustos – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında ise 120 saatlik e ğ itimlerini Ürdün’de dil kursunda almış olacaklardır. Böylelikle Ürdün dönüşü ö ğ renciler 620 saatlik bir alt yapı ile 11. sınıfa başlayacaklardır.

8 BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Velilerden taleplerimiz: Başta Cumartesi günleri olmak üzere devam devamsızlık konusunda aşırı derecede hassasiyet göstermeleri APS mantı ğ ını ve önemini ö ğ rencilerle görüşmeleri Proje geçme notu ve sınıftan düşebilece ğ i konularında ö ğ rencileri uyarmaları Ödevler konusunda özellikle Arapça ödevlerini sorgulamaları, ö ğ rencilerin bol bol dinleme yapabilmeleri için destek sa ğ lamaları Ö ğ rencilerin yüksek not almaları durumunda ödüllendirme süreçlerine dahil olmaları. Yurt dışı sürecini bir motive aracı olarak kullanıp maddi tarafı için imkan oluşturmaları


"BAŞAKŞEH İ R EM İ N SARAÇ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ ARAPÇA PROJE SINIFLARI Arapça Proje sınıflarının temel hedefi; mezuniyet aşamasında Arapçayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları