Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ lkö ğ retim Bölümü Matematik Ö ğ retmenli ğ i Programı Dr. Engin Ader Dr. Serkan Özel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ lkö ğ retim Bölümü Matematik Ö ğ retmenli ğ i Programı Dr. Engin Ader Dr. Serkan Özel."— Sunum transkripti:

1 İ lkö ğ retim Bölümü Matematik Ö ğ retmenli ğ i Programı Dr. Engin Ader Dr. Serkan Özel

2 Sunum Çerçevesi Matematik E ğ itiminde Araç-Gereç Kullanımı Matematik E ğ itiminde Teknoloji Kullanımı

3 Ö ğ renilenlerin Gözlemle Desteklenmesi Müfredat De ğ i ş imi Üniversitedeki derslerimizle paralellikler Bilgisayar Destekli Matematik Ö ğ retimi Matematik Ö ğ retimi I ve II Bilgi sahibi pratik yoksunu ö ğ renciler Ö ğ retmenler…

4 Bilgisayar Destekli Matematik Ö ğ retimi GeoGebra Geometer’s Sketchpad Cabri Cabri 3D TinkerPlots Fathom Geometri/Cebir 3D Geometri İ statistik ve Olasılık

5 Matematik Ö ğ retimi I ve II Taban Blokları Sayma Pulları Cuisenaire Çubukları Simetri Aynaları Çevrimiçi araç-gereçler 3-boyutlu cisim modelleri Sayılar Cebir/Somut temsil Kesirler, Oran Simetri Tüm ö ğ renme alanları Geometri

6 Ö ğ renciler ve Sorumluluk Ö ğ rencilere araç-gereç ve teknoloji kullanımı içeren etkinlik geli ş tirme noktasında sorumluluk verilmesi

7 Yol Gösterici Ö ğ retmen Beraber geli ş imin önemi Üniversitede biz ne yapıyoruz Ö ğ rencilerle imkan oldu ğ unca uygulamaları tartı ş manın önemi Biz de sizden ö ğ renmek istiyoruz Do ğ rudan (seminerler) Dolaylı (ö ğ renciler üzerinden)

8 Gözlemler Gözlemlerin zamana yaymanın önemi Farklı sınıflarda gözlem yapmanın önemi Spiral yapı 1-3 ve 4-5 sınıf gözlemleri Ö ğ rencilerin haftalık planlamasında ö ğ retmen insiyatifi Cuma günü yapılan gözlemler

9 Beklentileriniz


"İ lkö ğ retim Bölümü Matematik Ö ğ retmenli ğ i Programı Dr. Engin Ader Dr. Serkan Özel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları