Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ LKELER İ M İ Z Ö ğ rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin birbirinden tamamen farklı oldu ğ unun bilincindeyiz ve ö ğ rencilerimizden aynı başarıyı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ LKELER İ M İ Z Ö ğ rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin birbirinden tamamen farklı oldu ğ unun bilincindeyiz ve ö ğ rencilerimizden aynı başarıyı."— Sunum transkripti:

1

2 İ LKELER İ M İ Z Ö ğ rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin birbirinden tamamen farklı oldu ğ unun bilincindeyiz ve ö ğ rencilerimizden aynı başarıyı beklemek yerine onların başarılarını kendileriyle yarıştırarak de ğ erlendirmeye çalışırız… Ö ğ rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin birbirinden tamamen farklı oldu ğ unun bilincindeyiz ve ö ğ rencilerimizden aynı başarıyı beklemek yerine onların başarılarını kendileriyle yarıştırarak de ğ erlendirmeye çalışırız… Birlik ve beraberlik içinde tüm engelleri aşıp aydınlık ve başarılı yarınlara ulaşmak için çalışırız… Birlik ve beraberlik içinde tüm engelleri aşıp aydınlık ve başarılı yarınlara ulaşmak için çalışırız…

3 GELECE Ğ E YÖNEL İ M M İ SYONUMUZ Atatürk İ lke ve İ nkılâplarına ba ğ lı kalarak; Her zaman, her yerde ve herkese sa ğ lıkta eşitlik ilkesini benimsemiş, kendine güvenen ve güven veren, toplumun sa ğ lı ğ ını koruyan ve geliştiren donanımlı sa ğ lık elemanı yetiştirmektir. Göynücek 70.Yıl Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Müdürlü ğ ü

4 V İ ZYONUMUZ Ülke genelinde toplumun sa ğ lık ihtiyacına cevap verebilen, sa ğ lık sektörü tarafından tercih edilen, empati kuran, özverili çalışmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinen, ekip ruhuna sahip sa ğ lık personeli yetiştiren model bir okul olmak. Göynücek 70.Yıl Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Müdürlü ğ ü

5 TEMEL DE Ğ ERLER İ M İ Z < Atatürk ilke ve inkılâpları ışı ğ ında ça ğ daş düşünebilmek { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3284325/slides/slide_5.jpg", "name": "TEMEL DE Ğ ERLER İ M İ Z < Atatürk ilke ve inkılâpları ışı ğ ında ça ğ daş düşünebilmek

6 GÖYNÜCEK 70. YIL ANADOLU SA Ğ LIK MESLEK L İ SES İ Çalışan Personel Durumu Yönetici : 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı Ö ğ retmen : 8 Kadrolu 5 Ücretli 7 Görevlendirme Memur : 1 E ğ itim Hemşiresi : 1 Hizmetli : 1 İ şçi: 1 İ şkur: 2 Ö ğ renci Sayısı 181 ( Erkek: 75 Kız: 106 ) Ö ğ retim Şekli : Normal Okulun Hizmete Giriş Tarihi: 1993 Okul Müdürü: İ mran KÜÇÜK Tel: 0 505 562 33 40 Müdür Yardımcısı: Selami ÇEL İ K Tel: 0 542 591 04 89

7 KURUM İ LET İ Ş İ M B İ LG İ LER İ Tel. : 0 (358) 615 23 37 Fax : 0 (358) 615 21 25 Kurum Web Adresi: http://www.goynucek70sml.k12.tr http://www.goynucek70sml.k12.tr Mail Adresi : 962866@meb.k12.tr 962866@meb.k12.tr Kurum Adresi : Yeni Mahalle Amasya Cad. No:52 Posta Kodu : 05900 İlçe : GÖYNÜCEK İli : AMASYA

8 Tarihsel Gelişim Okulumuz Göynücek 70. Yıl Sa ğ lık Meslek Lisesi 1993 yılında açılmış olup; açıldı ğ ı tarihten bugüne kadar 116’si hemşire, 75’i sa ğ lık memuru, 113’ü tıbbi sekreter ve 88 Acil Tıp Teknisyenli ğ i olmak üzere toplam 392 mezun vermiştir. Halen Hemşirelik bölümünde 90; Acil Tıp Teknisyenli ğ i bölümünde de 91 ö ğ renci olmak üzere toplam 181 ö ğ renci ile e ğ itim ö ğ retime devam edilmektedir. Ö ğ rencilerimiz mesleki becerilerini geliştirmek için Amasya Sabuncuo ğ lu Şerefeddin Devlet Hastanesi ve Göynücek İ lçe Hastanesi’nde beceri e ğ itimi yapmaktadır. Toplamda 88 ö ğ rencimiz bu uygulamayı gerçekleştirmektedir.

9 Okulumuzda bulunan 7 adet dersli ğ in tümü sınıf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Mesleki Uygulama Laboratuarı, Fizik Kimya Laboratuarı ve bir adet Kütüphanesi ile e ğ itimde kaliteyi yakalayarak ilçemize hizmet vermektedir. Okulumuzda; 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Rehber Ö ğ retmen, 1 Tarih, 1 Matematik, 1 Edebiyat, 2 Sa ğ lık/Hemşirelik, 2 Sa ğ lık/Acil Tıp olmak üzere kadrolu 10 ö ğ retmen; 4 Sa ğ lık/Hemşirelik Ö ğ retmeni, 1 İ ngilizce Ö ğ retmeni olmak üzere ücretli 5 ö ğ retmen; Fizik 1, Felsefe 1, Bilgi ve iletişim Teknoloji 1, Kimya 1, D.K.A.B. 1, Biyoloji 1, Edebiyat 1 olmak üzere di ğ er okullardan derse gelen 7 ö ğ retmen, 1 Memur, 1 e ğ itim hemşiresi, 1 hizmetli, 1 işçi ve 2 işkur elemanı toplam 28 personeli ile hizmet vermektedir. Okulumuzda bulunan 7 adet dersli ğ in tümü sınıf olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Mesleki Uygulama Laboratuarı, Fizik Kimya Laboratuarı ve bir adet Kütüphanesi ile e ğ itimde kaliteyi yakalayarak ilçemize hizmet vermektedir. Okulumuzda; 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Rehber Ö ğ retmen, 1 Tarih, 1 Matematik, 1 Edebiyat, 2 Sa ğ lık/Hemşirelik, 2 Sa ğ lık/Acil Tıp olmak üzere kadrolu 10 ö ğ retmen; 4 Sa ğ lık/Hemşirelik Ö ğ retmeni, 1 İ ngilizce Ö ğ retmeni olmak üzere ücretli 5 ö ğ retmen; Fizik 1, Felsefe 1, Bilgi ve iletişim Teknoloji 1, Kimya 1, D.K.A.B. 1, Biyoloji 1, Edebiyat 1 olmak üzere di ğ er okullardan derse gelen 7 ö ğ retmen, 1 Memur, 1 e ğ itim hemşiresi, 1 hizmetli, 1 işçi ve 2 işkur elemanı toplam 28 personeli ile hizmet vermektedir.

10 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN /DAL PROGRAMLARI ALAN ADI DAL ADI Tıbbi Laboratuar Tıbbi Laboratuar Teknisyenliği Sağlık Hizmetleri SekreterliğiTıbbi Sekreterlik RadyolojiRadyoloji Teknisyenliği Ortopedik Protez ve Ortez Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Diş ProtezDiş Protez Teknisyenliği Çevre SağlığıÇevre Sağlığı Teknisyenliği Anestezi ve ReanimasyonAnestezi Teknisyenliği Acil Sağlık HizmetleriAcil Tıp Teknisyenliği Hemşirelik

11  BÖLÜMLER İ M İ Z Hemşirelik Acil Tıp Teknisyenli ğ i Göynücek 70.Yıl Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi

12 1234567 TEKN İ K VE ENDÜST R İ MESLEK L İ SES İ KIZ TEKN İ K VE MESLEK L İ SES İ OTELC İ L İ K VE TUR İ ZM MESLEK L İ SES İ T İ CARET MESLEK L İ SES İ SA Ğ LIK MESLEK L İ SES İ MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M MERKEZ İ ÇOK PROGRAM LI L İ SELER  Anadolu Teknik Lisesi  Anadolu Meslek Lisesi  Endüstri Meslek Lisesi  Teknik Lise  Denizcilik Meslek Lisesi  Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi  Tarım Meslek Lisesi  Tarım Anadolu Meslek Lisesi  Tapu Kadastro Meslek Lisesi  Anadolu Kız Teknik Lisesi  Anadolu Kız Meslek Lisesi  Kız Teknik Lisesi  Kız Meslek Lisesi  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi  Ticaret Meslek Lisesi  Anadolu Ticaret Meslek Lisesi  Adalet Meslek Lisesi  Anadolu İletişim Meslek Lisesi  Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  Sağlık Meslek Lisesi  Lise  Meslek Lisesi  İ mam-Hatip Lisesi programları uygulanmaktadır.  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi MESLEK İ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL TÜRLERİ 12

13 Mesleki ve Teknik E ğ itim’in kanunla belirlenmiş 3 temel hedefi bulunmaktadır; Topluma iyi vatandaş yetiştirmek Bireyleri yüksek ö ğ retime hazırlamak Sektöre iş gücü yetiştirmek MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM’İN HEDEFLERİ

14 2012-2013 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BAŞARIYI ARTIRMAK İ Ç İ N PLANLANAN ÇALIŞMALAR AMASYA GÖYNÜCEK 70.YIL ANADOLU SA Ğ LIK MESLEK L İ SES İ

15 İ çinde bulundu ğ umuz ça ğ da nitelikli insan yetiştirmek çok önemli hale gelmiştir. Bu yetiştirme çabası içerisinde en önemli görev bizlere düşmektedir. GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ

16 2011 YILI YGS VE LYS ANAL İ Z İ 2011 YILI YGS G İ REN Ö Ğ RENC İ SAYISI: 46 YGS BAŞARI ORANI: %43 (20 Ö ğ rencimiz yerleşmiştir.) LYS YERLEŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI: - LYS YERLEŞEN Ö Ğ RENC İ ORANI: -

17 2012 YILI YGS VE LYS ANAL İ Z İ 2012 YILI YGS G İ REN Ö Ğ RENC İ SAYISI: 39 YGS BAŞARI ORANI: %58 (22 ö ğ rencimiz yerleşmiştir.) LYS YERLEŞEN Ö Ğ RENC İ SAYISI: 1 ( 2 ö ğ rencimizin biri yerleşmiştir.) LYS YERLEŞEN Ö Ğ RENC İ ORANI: %50

18 2012 YILI YGS VE LYS ANAL İ Z İ 2012 YILI YGS VE LYS ANAL İ Z İ 1 Ö Ğ RENC İ M İ Z L İ SANS E Ğİ T İ M İ NE YERLEŞT İ. (19 MAYIS ÜN İ. ARKEOLOJ İ BÖLÜMÜ) 20 Ö Ğ RENC İ M İ Z ÖNL İ SANS PROGRAMLARINA YERLEŞT İ. 2 Ö Ğ RENC İ M İ Z AÇIKÖ Ğ RET İ M FAKÜLTES İ NE YERLEŞT İ.

19 Yıllara Göre Mezun ve Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Sayımız Ö ğ retim YılıMezun Olan Ö ğ renci Sayısı Yüksekö ğ retime Katılan Ö ğ renci Sayısı 2009-20103211 2010-20114620 2011-20124023 Göynücek 70.Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü

20 20 Genel ve Mesleki Teknik Eğitim

21 Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z İ TANIMA ÇALIŞMALARI Ö ğ rencilerimizi daha iyi ve kısa sürede tanıyabilmek için foto ğ raf albümü çalışması yaptık. Bu kapsamda;  Not çizelgeleri foto ğ raflı hazır bir şekilde tüm ö ğ retmenlerimize verildi.  Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Ö ğ retmen ve Ö ğ retmenler Odasında “Okul Albümü” bulunmaktadır.  E-okuldaki ö ğ renci foto ğ rafları güncellendi. Göynücek 70.Yıl Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Müdürlü ğ ü

22 YEN İ KAYIT OLAN Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z Başarılar dileriz…

23 KAR İ YER GÜNLER İ UYGULAMASINA DEVAM ED İ LECEK; 1-Sa ğ lık İ l Müdürlü ğ ünden bir yönetici veya doktor, 2-Sa ğ lık Meslek Yüksekoluku’ndan bir akademisyen, 3-Özel-Kamu Sektörde çalışan bir ATT ve Hemşire okulumuza davet edilecektir.

24 ONUR KURULU 1- Ayın ö ğ rencisi, 2- Ayın ö ğ rencisi vb. uygulamalarla daha çok ödül tekni ğ i ön plana alınacaktır. 3-Bu ö ğ rencilerimizin okul panosunda ilan edilmesi. 4-Başarılı ö ğ rencilerimiz törenlerde örnek gösterilmeye devam edilecektir.

25 KAYNAK Ö ğ retmen odasında yeni e ğ itim yaklaşımları konusunda hazırlanan kitap ve materyallerin bulundurulmasına özen gösterilecektir. Okul kütüphanemizdeki üniversiteye hazırlık kaynakları zenginleştirilecek. Sınavlarda başarıyı artırmak için kütüphanemizdeki testlerin sayısının artırılması, ö ğ rencilerin eksiklikleri giderilmesi, yapılan ortak testlerle ö ğ rencilere test alışkanlı ğ ı kazandırılması sa ğ lanacaktır. Dershanelerle işbirli ğ i artırılacak.

26 Okulumuzda Etütler Ders saatleri sonunda okulumuzda iste ğ e ba ğ lı etüt yapılacaktır. (Matematik,Tarih, Edebiyat, Kimya derslerinde haftada birer saat gönüllü etüt çalışmaları başlamıştır.) Ö ğ rencilerin bireysel ö ğ renme farklılıkları dikkate alınarak ö ğ retmenlerimiz bire bir ö ğ rencilerimize konu tekrarı yapacaklar. Okul zamanlarında ö ğ retmenlerimiz ders çalışma tekniklerini ö ğ rencilerimizle paylaşacaklar.

27 2012-2013 Ö Ğ RET İ M YILI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR Derslerin verimli geçmesi için uygun ortamın tam olarak sa ğ lanması Ders çalışmak isteyen ö ğ rencilerimize ders saatleri dışında da imkan sunulması Ö ğ retmenlerinin okuma saatlerinde “neden kitap okumak” gerekti ğ i bilincini ö ğ rencilere kazandırmaları. Hızlı okumanın sınavlara etkisi tüm ö ğ retmenler tarafından ö ğ rencilere sık sık hatırlatılması.

28 Velilere, 1-Cep mesaj (SMS) sisteminin uygulanmasına devam edilecektir. 2-Devam devamsızlık ve başarı durumu hakkında veli ile anında bilgi paylaşımı sa ğ lanacaktır. 3-Ö ğ renci ve velilerin devamsızlık sınırları hakkında bilgilendirilmesi.

29 Veli Görüşme Saati Ders programının belirlenmesi ile bir program dahilinde ö ğ retmenlerinin boş ders saatlerinde; 1-Veli görüşme saati belirlenecek, 2-Bu saatler velilere bildirilecek ve veli görüşmeleri bu saatlerde yapılacaktır. 3-Ö ğ retmenlere velilerle görüşme e ğ itimi verilecektir.

30 Okullarca düzenlenen toplantılara gelmeyen veliler 1-Fiziki uzaklık dikkate alınarak işyerinde veya evlerinde ziyaret edilerek, 2-Ö ğ rencisi ile ilgili bilgiler verilecek, daha sonraki toplantılara katılımı sa ğ lanacaktır.

31 Rutin yapılan veli toplantıları dışında, 1-Şubeler bazında yapılacak her türlü e ğ itim ö ğ retim faaliyetlerinde ve şube rehber ö ğ retmenlerimiz marifetiyle veli okula davet edilecek. 2- Şube rehber ö ğ retmenlerimizin hazırlayaca ğ ı programlar do ğ rultusunda “Veli Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenecektir.

32 Son sınıf ö ğ rencilerinin devamsızlıklarının önlenmesine yönelik olarak; 1- Sınavların dönem sonuna kadar yapılması sa ğ lanacaktır. 2- Bu konu veli toplantısında velilerle paylaşılacaktır.

33 2012-2013 Ö Ğ RET İ M YILI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR 2012-2013 e ğ itim ö ğ retim yılından itibaren yeni gelen ö ğ rencilerimize ö ğ rencilerin uyum sorunu kısa zamanda çözmek için; 1-Yeni ö ğ rencilerimizin Göynücek ve Amasya’yı tanımaları için gezi düzenlenmesi.

34 Ö ğ renci motivasyonunu artırmak amacıyla… 1-Üniversiteye yerleşen ö ğ rencilerin listesi okulumuzda uygun alanlarda duyurulmaktadır. 2- 9. ve 10.sınıflar öncelikli olmak üzere Şehrimizdeki Sa ğ lık Yüksek Okulu ile S.Ş. Sa ğ lık Hizmetleri M.Y.O.’na geziler düzenlenecektir. 3-Üniversiteye yerleşen ö ğ rencilerimiz okula davet edilerek, ö ğ rencilerimize model olarak gösterilecektir.

35 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ Ö ğ rencilerimize de ğ erler e ğ itimi planlaması yapılmıştır. Belli aralıklarla tüm ö ğ rencilerimize plan dahilinde bu e ğ itim verilecektir. Sevgi-saygı, hoşgörü, dürüstlük ve do ğ ruluk, yardımlaşma, sorumluluk, sabır ve şükür, merhamet ve ahde vefa. Göynücek 70.Yıl Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Müdürlü ğ ü

36 2012-2013 Ö Ğ RET İ M YILI Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR Her dönem Milli E ğ itim Müdürlü ğ ümüzce deneme sınavı yapılması planlanmaktadır. İ lçe-okulumuz kendi imkanları ile 3 deneme sınavı yapacaktır. ( 1.Deneme sınavı 7 Kasım’da, II.Deneme sınavı 15 Kasım’da yapılmıştır.)

37 Başarı de ğ erlendirme sınav sonuçları Sınav komisyonlarının oluşturulması Müdür, Müdür Yardımcısı ve zümre ö ğ retmenlerinden oluşturuldu. Sınav sonuçlarının komisyon tarafından de ğ erlendirilmesi Konu analizlerinin yapılması, Her sınıf düzeyinde yeterli sayıda deneme-başarı de ğ erlendirme sınavı yapılması. Sınav sonuçlarının ö ğ renci ve ö ğ retmenlerle paylaşılması.

38 Başarılı ö ğ retmenler, mutlaka takdir edilecek, başarısız olan ö ğ retmenlerden başarısızlık nedenleri sorulacaktır. 1-Başarılı ö ğ retmenlerimizin ödüllendirilmesi için Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne teklifte bulunulacaktır. 2-Bu ödüllendirilmeler törenlerde okulumuzun paydaşlarına duyurulacaktır. Ö ğ retmenlerimizin e ğ itim bölgesindeki di ğ er branş ö ğ retmenleriyle görüş alış verişi yapılmaları sa ğ lanacaktır.

39 SINAVLAR 1-Sınavlarda süre kullanımı ve sınavı erken terk etmeyi önlemeye yönelik olarak sınav stratejisinin belirlenmesi ö ğ rencilerimize kazandırılacaktır. 2-Sınav stresinin ortadan kaldırılması için ö ğ rencilere rehberlik yapılacaktır.

40 Risk Altında Olan Ö ğ renciler Tespit Edilmeli Ve Gerekli Önlemler 1-Risk Altında Olan Ö ğ rencilerin Belirlenmesi. (Belirlendi.) 2-Ö ğ rencilerimizin sosyal ve ekonomik açıdan destek ihtiyacı olanların tespiti.(Yapıldı.) 3-Risk altında olan ö ğ rencilerimizin rehberlik servisi ve gerekti ğ inde RAM işbirli ğ i ile desteklenmesi.

41 TEŞEKKÜRLER…


"İ LKELER İ M İ Z Ö ğ rencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin birbirinden tamamen farklı oldu ğ unun bilincindeyiz ve ö ğ rencilerimizden aynı başarıyı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları