Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış"— Sunum transkripti:

1 F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış
10 yıl önce akc. TB, 9 ay düzenli anti TB tedavi 6 yıldır öksürük, balgam çıkarma, efor dispnesi (KOAH öyküsü)

2 Yakınma ve öykü KOAH nedeniyle düzenli takip ve tedavi yok
5 gün önce hemoptizi Kurum doktoru tarafından kliniğimize sevk edildi ( )

3 Fizik Bakı Ekspiryum uzun, bilateral ronkus
Sol supraklavikuler 2 cm çapında LAP KVS bakısı olağan Batın: Organomegali yok Nörolojik bakı olağan

4

5 Laboratuar değerleri Lökosit 10500 mm3 Nötrofil: 6300 mm3 Hb:%13.4 g/L
Biyokimyasal incelemeler olağan Balgam ARB (-)

6

7

8

9

10 Bronkoskopi Sol üst bronş girişi tümöral infiltrasyon ile daralmış
Mukoza biopsisi Fırçalama, Br. Aspirasyon

11

12 Skuamöz hücreli akciğer karsinomu
Tanı Skuamöz hücreli akciğer karsinomu

13 Sol supraklavikuler LAP biopsi
Skuamöz hücreli akciğer karsinomu

14 Sistem Taraması Üst Batın USG: Metastaz saptanmadı
Kemik Scan: Metastaz saptanmadı Beyin BT: Metastaz saptanmadı

15 Evre III B T4N3M0 T4: Pulmoner arter invazyonu N3: sol supra LAP
4R LAP

16 Tedavi Kararı Cerrahi? Kemoterapi? Radyoterapi?

17 Tedavi Kararı Cerrahi? Kemoterapi? Radyoterapi?

18 Tedavi Programı Ardışık KT (2 kür) + RT programı
Cisplatin 80mg/m gün Vinorelbine 30 mg/m2 1.ve 8.günler (21 günde bir tekrar) İlk kür KT tarihi:

19 2 kür sonra

20

21

22 2 kür KT sonrası Radyolojik olarak kısmi yanıt
Sol supraklaviküler alanda nüks yok RT programına alındı

23 Torasik RT 31.7.1997 - 15.9.1997 RT alanı: Doz: 60 Gy
RT alanı: Primer TM + Mediasten Bilateral supraklavikuler alan Doz: 60 Gy

24 RT sonrası

25 RT sonrası Kısmi yanıt devam ediyor
Neoadjuvan KT’ye yanıt alındığı için Adjuvant 2 kür daha KT uygulanması düşünüldü. Hastanın KT’yi reddetmesi adjuvant KT uygulanmadı ve hasta izleme alındı.

26 RT 4 ay sonra (6.1.1998) Yakınma yok, kontrol X.Ray

27 RT’den 4 ay sonra, yakınma yok (6.1.1998)

28 Nüks? RT pnömonitisi?

29 17 2 1198

30

31 Nüks? RT pnömonitisi?

32 RT Pnömonitisi öksürük ya da dispnede artış yok
Kortikosteroid? İzlem?

33 RT Pnömonitisi öksürük ya da dispnede artış yok
Kortikosteroid? İzlem Çünkü: Semptom yok

34 3 ay sonra, yakınma yok ( )

35 RT’den 1 yıl sonra (28. 8. 1998) Yakınma yok, kontrol X
RT’den 1 yıl sonra ( ) Yakınma yok, kontrol X.Ray: RT Fibrozisi

36

37 Hemoptizi

38

39 7.1.2002 Solda RT fibrozisi ve bronşektazi

40

41

42

43 Bronkoskopi Endobronşiyal lezyon izlenmedi

44 Sonuç Evre IIIB Skuamöz hücreli akciğer karsinomu KT +RT uygulandı.
4.5 yıllık sağkalım (halen yaşıyor) RT fibrozisi RT fibrozisi  Bronşektazi


"F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları