Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış 10 yıl önce akc. TB, 9 ay düzenli anti TB tedavi 6 yıldır öksürük, balgam çıkarma,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış 10 yıl önce akc. TB, 9 ay düzenli anti TB tedavi 6 yıldır öksürük, balgam çıkarma,"— Sunum transkripti:

1 F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış 10 yıl önce akc. TB, 9 ay düzenli anti TB tedavi 6 yıldır öksürük, balgam çıkarma, efor dispnesi (KOAH öyküsü)

2 Yakınma ve öykü KOAH nedeniyle düzenli takip ve tedavi yok 5 gün önce hemoptizi Kurum doktoru tarafından kliniğimize sevk edildi (27.5.1997)

3 Fizik Bakı Ekspiryum uzun, bilateral ronkus Sol supraklavikuler 2 cm çapında LAP KVS bakısı olağan Batın: Organomegali yok Nörolojik bakı olağan

4

5 Laboratuar değerleri Lökosit 10500 mm3 Nötrofil: 6300 mm3 Hb:%13.4 g/L Biyokimyasal incelemeler olağan Balgam ARB (-)

6

7

8

9

10 Bronkoskopi Sol üst bronş girişi tümöral infiltrasyon ile daralmış Mukoza biopsisi Fırçalama, Br. Aspirasyon

11

12 Tanı Skuamöz hücreli akciğer karsinomu

13 Sol supraklavikuler LAP biopsi Skuamöz hücreli akciğer karsinomu

14 Sistem Taraması Üst Batın USG: Metastaz saptanmadı Kemik Scan: Metastaz saptanmadı Beyin BT: Metastaz saptanmadı

15 T4N3M0 T4: Pulmoner arter invazyonu N3: sol supra LAP 4R LAP Evre III B

16 Tedavi Kararı Cerrahi? Kemoterapi? Radyoterapi? Kemoterapi + radyoterapi ?

17 Tedavi Kararı Cerrahi? Kemoterapi? Radyoterapi? Kemoterapi + radyoterapi ?

18 Tedavi Programı Ardışık KT (2 kür) + RT programı –Cisplatin 80mg/m2 1.gün –Vinorelbine 30 mg/m2 1.ve 8.günler (21 günde bir tekrar) İlk kür KT tarihi: 19.06.1997

19 2kürsonra2kürsonra

20

21

22 2 kür KT sonrası Radyolojik olarak kısmi yanıt Sol supraklaviküler alanda nüks yok RT programına alındı

23 Torasik RT 31.7.1997 - 15.9.1997 RT alanı: –Primer TM + Mediasten + Bilateral supraklavikuler alan Doz: 60 Gy

24 RT sonrasıRT sonrası

25 RT sonrası Kısmi yanıt devam ediyor Neoadjuvan KT’ye yanıt alındığı için Adjuvant 2 kür daha KT uygulanması düşünüldü. Hastanın KT’yi reddetmesi adjuvant KT uygulanmadı ve hasta izleme alındı.

26 RT 4 ay sonra (6.1.1998) Yakınma yok, kontrol X.Ray

27 RT’den 4 ay sonra, yakınma yok (6.1.1998)

28 Nüks? RT pnömonitisi?

29 17211981721198

30

31 Nüks? RT pnömonitisi?

32 RT Pnömonitisi öksürük ya da dispnede artış yok Kortikosteroid? İzlem?

33 RT Pnömonitisi öksürük ya da dispnede artış yok Kortikosteroid? İzlem –Çünkü: Semptom yok

34 3 ay sonra, yakınma yok (30.3.1998)

35 RT’den 1 yıl sonra (28.8.1998) Yakınma yok, kontrol X.Ray: RT Fibrozisi

36

37 5.12.2001 Hemoptizi

38

39 7.1.2002 Solda RT fibrozisi ve bronşektazi

40

41

42

43 Bronkoskopi 17.1.2002 Endobronşiyal lezyon izlenmedi

44 Sonuç Evre IIIB Skuamöz hücreli akciğer karsinomu KT +RT uygulandı. 4.5 yıllık sağkalım (halen yaşıyor) RT fibrozisi RT fibrozisi  Bronşektazi


"F.G. 49 yaş, erkek Özgeçmiş: Sigara: 20 pk yılı, 3 yıl önce bırakmış 10 yıl önce akc. TB, 9 ay düzenli anti TB tedavi 6 yıldır öksürük, balgam çıkarma," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları