Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PANCOAST TM.’DE TRİMODALİTE TEDAVİ İÇİNDE YÜKSEK DOZ RT İLE YÜKSEK PATOLOJİK TAM CEVAP VE MÜKEMMEL UZUN DÖNEM SAĞKALIM King F. Kwong ve ark. University.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PANCOAST TM.’DE TRİMODALİTE TEDAVİ İÇİNDE YÜKSEK DOZ RT İLE YÜKSEK PATOLOJİK TAM CEVAP VE MÜKEMMEL UZUN DÖNEM SAĞKALIM King F. Kwong ve ark. University."— Sunum transkripti:

1 PANCOAST TM.’DE TRİMODALİTE TEDAVİ İÇİNDE YÜKSEK DOZ RT İLE YÜKSEK PATOLOJİK TAM CEVAP VE MÜKEMMEL UZUN DÖNEM SAĞKALIM King F. Kwong ve ark. University of Maryland

2  Pancoast Tm. İlk 1924 yılında, radyoloji uzmanı olan Dr. Henry K.Pancoast tarafından tanımlanmıştır.  Güncel yaklaşım sup. Sulcus lok, 2. kosta seviyesinin üzerinden Apikal göğüs duvarı rezeksiyonu  Ac ca %5 i  Son 40 yıldır bimodalite ted.(preop RT ve rez.)  Son zamanlarda Preop RT+KT

3 1993 VE 2003 Yılları arasında.  Pancoast tanısı rad. ve klinik bulgular, preop CT,İİAB;TBB veya MK ile LN tutulumu.  Tüm hastalara Beyin BT veya MR veya PET İNDÜKSİYON TERAPİ REJ.  Bütün hastalara preop yüksek doz RT  Kombine platinyum bazlı KT  3 boyutlu RT primer tm ve med.geniş alan 45Gy ve ek olarak 14.2Gy

4 CERRAHİ YAKLAŞIM  3-4 HF Sonra lokal progresyon veya uzak met. olmayan hastalara cerr. Lenf nodu evrelemsi.  S-T PL, Ant-süp,Ant hemiclamshell  Perop basit transvers uzantı tutulumu veya vertebral osteotomi dışındakilere nöroşirürji ve ortopedi komsültasyonu  Lobektomi veya pnömonektomiden daha az rezeksiyon yok. GD ile birlikte ‘en bloc’ rezeksiyon

5  Rutin olarak bronş güdüğüne interkostal veya serratus flebi.  Hiler med. Lenf nodu diseksiyonu  Komplet yanı (CR): Çıkarılan piyeste hiç canlı tm. dokusu yok  Ro: Op. Alanında hiç canlı tm. Dokusu yok  R1: Op. Alanında mikroskopik tm dokusu

6 İZLEM  İlk 2 yıl 3 ayda, sonra 6 ayda bir FM,hikaye,Toraks CT ile izlem  İlk 2 yıl Beyin Bt veya Mr yıllık veya semptoma göre. İSTATİSTİK  Kaplan-Meier analizi  %95 CIs: güven aralığı.

7

8  37 Hastadan 36’sı rezeke edildi.  34 hastada platin içeren KT kombinasyonu.  Sadece 2 hastada tek ajan KT  Bütün hastalara yüksek RT, 1 hastada 30Gy(şiddetli özefajit nedeni ile.)

9

10

11  2 hasta fissür invazyonu nedeni ile 1 hasta santral hiler yerleşim nedeni ile pnömonektomi  1 hastada subklavian arterde mikroskopik tümör varlığı.Sonrasında stent konuldu ve bu bölgeye RT verildi  1 hastada perop sepsis ve ADS mevcuttu ve 30. gün ex.  Operatif mort. %2,7 (n=1/37)  Anlamlı morbidite 10 hastada (n=10/37) %27 %27

12

13 SAĞKALIM VE TED. CEVABI  Parsiyel yanıt: %40,5 (%95 CI, 26%-59% n=15)  Medyan takip 24,7 ay.

14 İstatistiksel olarak anlamlı fark yok.İstatistiksel olarak anlamlı fark yok.

15 Preop patolojik lenf nodu bulunan hastada medyan yaşam süresi bulunamadı.İstatistiksel olarak rezeksiyon Öncesi lenf nodu durumu açısından fark yok.Preop patolojik lenf nodu bulunan hastada medyan yaşam süresi bulunamadı.İstatistiksel olarak rezeksiyon Öncesi lenf nodu durumu açısından fark yok.

16 İstatiksel olarak anlamlı fark yok.İstatiksel olarak anlamlı fark yok.

17 NÜKS VE TEKRARLAMA  % 50 hastada nüks (n=18)  Uzak nüksü 13 hasta en yaygın olarak beyin (n=9 uzak rekürrenslerin %50’si)  4 hastada diğer (adrenal,KC,uzak LN)  Lokal rek. Ac ve mediastende 5 hastada (total rekürrensin %27.7’si)

18 TARTIŞMA  60 Gy RT bu serideki hastaların %97’sine güvenle uygulandı.  3D RT planı daha yararlı.  Potansiyel kazanç lokal kontrol.  Bronş güdüğü devaskülere edilmedikçe yüksek doz RT’nin fistül oluşumuna etkisi yok.

19  Diğer serilerde (SWOG-9416) Van Geel ve ark. Ro oranları 45 Gy ile N2 (-) olan hastalarda T3 lezyonda %91, T4 %87  RT bu seride 45 Gy ve intraop +10 Gy  Bu çalışmada ise N2 hastalar ve bir soliter beyin meti olan hasta mevcut ve 56,9Gy RT verildi.  Diğer serilerin hiçbirinde uzak met. yok.

20  Profilaktik beyin ışınlaması (Komaki ve ark. ) anlamlı fark yaratmıyor  Tedavi öncesi LN (+)’liğinin olması bu hastalarda trimodalite ted. uygulanmasına engel değil.  İlerde Pancoast Tm.’lerde Beyin met. Sık olması profilaktik beyin ışınlaması gerektirebilir.


"PANCOAST TM.’DE TRİMODALİTE TEDAVİ İÇİNDE YÜKSEK DOZ RT İLE YÜKSEK PATOLOJİK TAM CEVAP VE MÜKEMMEL UZUN DÖNEM SAĞKALIM King F. Kwong ve ark. University." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları