Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RETROPERİTONEAL YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI. İlk olarak Morgagni tarafından 1761 yılında tarif edildi 1946 yılında Donnelly geniş cerrahi rezeksiyonun önemini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RETROPERİTONEAL YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI. İlk olarak Morgagni tarafından 1761 yılında tarif edildi 1946 yılında Donnelly geniş cerrahi rezeksiyonun önemini."— Sunum transkripti:

1 RETROPERİTONEAL YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI

2 İlk olarak Morgagni tarafından 1761 yılında tarif edildi 1946 yılında Donnelly geniş cerrahi rezeksiyonun önemini vurguladı Pack ve Tabah 1951 yılında MSKCC sonuçlarını yayınladı ve 5 yıllık survin %2 olduğunu gösterdi 1951-1971 MSKCC komplet rezeksiyon ile 5 yıllık survin %40’a ulaştığını gösterdiler 1982-1997 MSKCC 500 hastanın %80 ne komplet rezeksiyon uygulayarak 5 yıllık survin %70 kadar arttığını gösterdiler

3 Retroperitoneal Sarcoma YDS’larının %15 Retoperitoneal tümörlerin 1/3 ü 0,3-0,4/100.000 Genellikle asemptomatik 15-17 cm boyutlarında 2/3 primer, 1/3 rekürren %60 yüksek gradeli, %40 düşük gradeli %40 liposarkoma, %30 leimyosarkoma

4 AÜTF Retroperitoneal Sarkoma Liposarkom (%33) Malign Schwannoma (%21) Leimyosarkoma (%18) MFH Fibrosarkom Malign paraganglioma Hemanjioperisitoma

5 Tanı Toraks CT (Akciğer metastazı) Abdomen CT (Rezektabilite taini, KC metastazı) MRI CT Anjiografi (vasküler tutulum)

6 Leimyosarkoma

7 Rhabdosarkoma

8 Liposarkoma

9 Perirenal Liposarkoma

10 Liposarkoma

11

12 Paraganglioma

13 Ayırıcı Tanı Lenfoma (ateş ve gece terlemeleri, generalize LAP, LDH yükselmesi) Testis tümörü (testiküler muayene, B HCG, AFP yükselmesi)

14 %50-60 komplet rezeksiyon %80 komşu doku rezeksiyonu 5 yıllık lokal rekürrens %40-70

15 Kansere Bağlı Mortalite Unrezektabıl tümör Makroskopik pozitif marjin olması Yüksek gradeli tümör

16 Prognozu belirleyen en önemli faktör cerrahi yeterliliktir. Makroskopik cerrahi sınır negatif olacak şekilde, gerekirse unblok diğer dokularla birlikte tümörün çıkarılması gerekir

17

18 Makroskopik negatif marjin varlığında ortalama yaşam 103 ay Inkomplet rezeksiyon varlığında median yaşam 18 ay, tümörün takibinden bir farkı yok

19 Komplet Rezeksiyon Sonrası Mortalite En sık ölüm sebebi lokal nüks, düşük gradeli tümörler uzak metastaz yerine, lokal nüks yapmayı tercih ederler Lokal nüks 2/3 oranında izlenir Karaciğer metastazı (leimyosarkoma) ve peritoneal sarkomatozis diğer nüks sebepleri Yüksek gradeli histolojiye sahip olanların %30 kadarında uzak metastaz gelişir

20 Nüks Sonrası Rezeksiyon İlk nüks sonrası rezeksiyon yüzdesi %57 İkinci nüks sonrası rezeksiyon yüzdesi %20 Üçüncü nüks sonrası rezeksiyon yüzdesi %10 Karaciğer metastazlarında lezyonlar stabilse rezeksiyon denenebilir

21

22

23 Radyoterapi Yararı tartışmalı, lokal kontrolde daha etkili olabilir ama ciddi doz bağımlı toksisitesi var

24 Kemoterapi Primer hastalıkta faydası yok. Multimodalite tedavisinde kemoterapi eklenebilir. Adriamisin (IV/intraperitoneal), siklofosfamid? Kemoterapi mortaliteyi 4 kat artırabiliyor

25 Prognoz GruplarHasta Sayısı5 yıllık Yaşam(%)10 yıllık Yaşam(%) Tüm Hastalar4103418 Komplet Rez2405445 Inkomplet Rez228178 Parsiel Rezeksiyon592612 Biopsi5490 G I 497442 G II-III802411

26

27 AÜTF Deneyimi %57 primer, %43 nüks olan hasta Olguların hepsine komplet rezeksiyon Median sağ kalım süresi 63 ay 5 yıllık sağ kalım %58 Komplet rezeksiyondan sonra hastalığın evresi prognozu belirleyen en önemli faktör

28 Takip Üç ayda bir hikaye ve FM Altı ayda bir akciğer filmi/Toraks CT Altı ayda bir abdomen CT

29 SONUÇ Retroperitoneal YDS çok nadir izlenir Retroperitoneal YDS geç semptom verir Cerrahi tedavi hastalar için şimdilik tek kür şansıdır KT ? RT ? Komplet rezeksiyon yapamayacağınız hastalarda palyasyon yapma şansınızda az olacağı için cerrahi girişimin bir anlamı yoktur Komplet rezeksiyondan sonra en önemli prognostik faktör tümörün gradedir.


"RETROPERİTONEAL YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI. İlk olarak Morgagni tarafından 1761 yılında tarif edildi 1946 yılında Donnelly geniş cerrahi rezeksiyonun önemini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları