Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TESTİS TÜMÖRLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TESTİS TÜMÖRLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD."— Sunum transkripti:

1 TESTİS TÜMÖRLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD

2 İnsidans ve Epidemiyoloji  ٭ ABD’de insidans 100 000’de 2.3 ٭Ömür boyu 500’de 1 ٭Ömür boyu 500’de 1 ٭Her yıl ABD’de 6900 yeni vaka ٭Her yıl ABD’de 6900 yeni vaka ٭En sık 20-34 yaş ٭En sık 20-34 yaş

3   Etyoloji: ٭ Kriptorşidizm; Testis tm riski 3-14kat  ٭ Viral orşit, travma, ısı artışı→ atrofi ٭ İn utero ö strojen maruziyeti ٭ Genetik faktörler

4 TANI 1- Fizik bakı 1- Fizik bakı 2- Skrotal USG 2- Skrotal USG 3- Radikal orşiektomi ( kesin tanı ) 3- Radikal orşiektomi ( kesin tanı ) 4- AC grafisi ve batın BT 4- AC grafisi ve batın BT

5 Semptomlar  Testisin ağrısız büyümesi  %10 ağrılı kitle  %10 olgu metastatik semptomlarla başvurur

6 Tümör belirleyicileri hCG: - Sinsitotrofoblastik h ü crelerden salgılanır. - Koryokarsinom→%100  - Koryokarsinom→%100  - Embriyonel Ca → %40-60  - Embriyonel Ca → %40-60  - Seminom → %5-10  - Seminom → %5-10  - Yarılanma ö mr ü : 24 saat. - Yarılanma ö mr ü : 24 saat. AFP: - Onkofetal protein AFP: - Onkofetal protein - Yolk sac elemanlarından salgılanır. - Yolk sac elemanlarından salgılanır. - Koryokarsinom ve p ü r seminomda salgılanmaz. - Koryokarsinom ve p ü r seminomda salgılanmaz. - Yarılanma ömrü: 5-7 gün. - Yarılanma ömrü: 5-7 gün.

7 LDH: - Hücresel bir enzimdir. - Testis tm’e özgü değildir. - Testis tm’e özgü değildir. -İleri evre testis kanserlerinin %80’inde yükselir. -İleri evre testis kanserlerinin %80’inde yükselir. PLAP: -İlerlemiş testis tümörlerinde yükselir.

8 Sınıflama  Tüm primer testis tümörlerinin %90-95’i germ hücreli tümörlerdir.  Germ hücreli testis tm: * Seminom * Seminom * Embriyonel hücreli karsinom * Embriyonel hücreli karsinom * Teratoma * Teratoma * Koryokarsinom * Koryokarsinom * Mikst hücre tipi * Mikst hücre tipi

9 Seminom (%35)  Üç tipi vardır: * Klasik tip (%85) * Klasik tip (%85) * Spermatositik * Spermatositik * Anaplastik * Anaplastik Üçününde tedavi ve prognozları aynıdır, sadece klinik farklılıklar gösterirler. Üçününde tedavi ve prognozları aynıdır, sadece klinik farklılıklar gösterirler.

10 Embriyonel hücreli karsinom (%20)  İnfantil tip ( Yolc sac tümörü) : Süt çocukları çocuklarda en sık görülen testis tm  Yetişkin tip

11 Teratom (%5)  Hem çocuk hem de yetişkinlerde  Matür teratom: Ektoderm, endoderm ve mezodermden köken alan selim yapılardır.  İmmatür teratom: Undiferansiye yapılar içerir. Malign potansiyeli vardır.

12 Koryokarsinom (%1)  Oldukça agresiftir.  Testisin görünümünü değiştirip hacmini artırmadan hematojen yol ile olşan uzak metastazlarıyla kendini gösterir.

13 Mikst hücre tipi (%40)  Çoğu teratom ve embriyonel hücreli karsinom karışımı olan teratokarsinomlardır.

14 Germ hücre dışı tümörler  Leydig hücreli tm  Sertoli hücreli tm  Gonadoblastomlar

15 Testisin sekonder tümörleri  Lenfoma (testisin en sık bilateral tümörü)  Lösemik infiltrasyon  Metastatik tümörler

16 Metastatik yayılım  Hematojen yayılım ( koryokarsinom )  Lenfojen yayılım ( diğer )  Metastatik hastalıkta en sık retroperitoneal lenf nodları tutulumu görülür. Organ metastazlarında ise en sık AC tutulumu görülür.

17 Evreleme  Evre I : Testisde sınırlı tm  Evre II :Retroperitoneal lenf nodu tutulumu * IIa : <2 cm * IIa : <2 cm * IIb : 2-5 cm * IIb : 2-5 cm * IIc : >5 cm * IIc : >5 cm  Evre III : Supradiyaframatik lenf nodu tutulumu  Evre IV : Hematojen yayılım

18 TEDAVİ  Evre I ve IIa seminom : Radikal orşiektomiyi takiben standart tedavi radyoterapidir. 5 yıllık survey : %95 5 yıllık survey : %95

19  Evre I non-seminom : * İzlem * İzlem * RPLND * RPLND * Primer kemoterapi * Primer kemoterapi 5 yıllık survey % 96 5 yıllık survey % 96

20  İleri evre testis tümörleri : * Primer tedavi kemoterapidir. * Primer tedavi kemoterapidir. * Kemoterapi ile tam cevap alınması durumunda takip * Kemoterapi ile tam cevap alınması durumunda takip * Tm belirteçleri normal sınırlarda olup kitlede tam cevap alınmazsa cerrahi eksizyon uygulanır. * Tm belirteçleri normal sınırlarda olup kitlede tam cevap alınmazsa cerrahi eksizyon uygulanır. * Kemoterapi protokolu, PEB (cisplatin+bleomisin) * Kemoterapi protokolu, PEB (cisplatin+bleomisin) 5 yıllık survey : % 90-95 5 yıllık survey : % 90-95


"TESTİS TÜMÖRLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları