Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bornova - İzmir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bornova - İzmir"— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bornova - İzmir
SİNONAZAL UNDİFERANSİYE KARSİNOMDA YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ ARDINDAN OTOLOG HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: BİR OLGU SUNUMU Mustafa Şahbazlar, Atike Pınar Erdoğan, Aslı Yıldırım, Burçak Karaca, Ulus Ali Şanlı, Bülent Karabulut, Rüçhan Uslu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bornova - İzmir GİRİŞ SNUK (sinonazal undiferansiye karsinom) ilk defa Frierson ve ark. tarafından tanımlanan nadir bir malignitedir. Agresif tümörler olması sebebiyle cerrahi, RT (radyoterapi) ve KT (kemoterapi)’nin farklı kombinasyonlarının kullanıldığı multimodal tedavi yaklaşımı gerekmektedir. SNUK’ta hematopoietik kök hücre transplantasyonu uygulanması ile ilgili literatürde veri bulunmamaktadır. Burada, yaygın leptomeningeal nüks ile kliniğimize başvuran SNUK tanılı bir olguda uyguladığımız yüksek doz KT ardından otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonu tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. KT ile birlikte zoledronik asit ve haftada 2 gün İT (intratekal) metotreksat planlandı. İT metotreksat 8 defa uygulandı ve menenjit tablosu gelişmesi nedeniyle sonlandırıldı. İki kür sistemik KT ile tama yakın yanıt elde edildi. Hastanın performansında artış gözlendi, kas gücü arttı ve denge kaybı geriledi. Bu aşamada, KT duyarlı hastalığı olan olguya uzun süreli remisyon elde edebilmek amacıyla yüksek doz KT verilmesi planlandı. Dördüncü kür dosetaksel-sisplatin KT’si verildikten sonra, bir otolog nakil için yetecek hücre toplanan olguya Kasım 2013’te ifosfamid-karboplatin-etoposid hazırlama rejimi verilerek hücre infüzyonu yapıldı. Fizik tedavi egzersizleri de uygulanan hasta desteksiz yürüyebilir halde taburcu edildi. Bir ay sonra PET’te tutulum yoktu ancak tedaviden 4 ay sonra çektiğimiz PET’te kranyospinal yaygın metastazlar tespit edildi, BOS sitolojisi yine maligndi. Daha önce iyi yanıt alındığı için yeniden dosetaksel-sisplatin KT’si ile birlikte İT metotreksat tedavisine başlandı ve aynı şekilde tam yanıt elde edildi. 9 kürden sonra Kasım 2014’te çekilen PET’te nüks bulgusu yoktu. Sisplatine bağlı ototoksisite gelişmesi ve KT toleransının azalması nedeniyle tanıdan sonra 19.ayda olan olgumuzun tedavisi tek ajan dosetaksel olarak devam etmektedir. OLGU Yirmiyedi yaşında erkek hasta, nüks SNUK tanısıyla Haziran 2013’te kliniğimize başvurdu. Eylül 2011’de dış merkezde nazal bölge sağ kesimi ve maksiller sinüs kaudalini dolduran ve çevre yapıları invaze eden kitle ile tanı almıştı. Üç kür neoadjuvan KT sonrası opere edilmiş ve postoperatif RT ile eş zamanlı sisplatin uygulanarak ilaçsız takibe alınmıştı Kasım 2012’de bel ağrısı nedeniyle tetkik edilen olguda lumbosakral düzeyde leptomeningeal metastazlar saptanmış, sistemik taramada ilave patoloji tespit edilmemiş ve metastaz bölgesine Aralık 2012-Ocak 2013 arasında RT uygulanmıştı. Haziran 2013’e gelindiğinde kranyal ve vertebral MR’larda bilateral kavernöz sinüsler düzeyinde, pineal bölgede, sol internal akustik kanal düzeyinde, serebellar ve serebral hemisferler komşuluğunda ve spinal düzeyde yaygın dural metastazlar ayrıca vertebralarda metastaz saptandı. BOS (beyin omurilik sıvısı) sitolojisi maligndi. Bu aşamada kliniğimize başvuran ve denge kaybı, her iki alt ekstremitede parezisi olan olguya 21 günde bir dosetaksel-sisplatin KT’si başlandı. SONUÇ Olgumuzda yaygın hastalığa bağlı yüksek tümör yükü bulunmasına ve undiferansiye malign tümör olmasına rağmen yüksek doz KT ve otolog kök hücre nakli ile 4 ay kadar tam yanıt elde edilmesi indiferan tümörlerde bu tür tedavi yaklaşımlarının faydalı olabileceğini düşündürmektedir.


"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bornova - İzmir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları