Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Terapötik Videotorakoskopi Uygulamaları Op Dr Erdal Okur Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Terapötik Videotorakoskopi Uygulamaları Op Dr Erdal Okur Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Terapötik Videotorakoskopi Uygulamaları Op Dr Erdal Okur Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi

2 Neden VATS Postoperatif morbidite faktörlerini azaltmak –Ağrı, –hareket kısıtlılığı, –drenaj miktarı, –hastanede kalış süresi, –Solunum ve kardiak komplikasyonlar, –İmmunite Kozmetik

3

4

5 Terapötik VATS Endikasyonları Plöropulmoner –Plevral efüzyon ve ampiyem, plorödez, pnömotoraks-büllöz hastalıklar –Wedge ve anatomik rezeksiyonlar; malign yada benign Özofagus –Özofagus serbestleştirme, leyomiyom, kist, divertikül, myotomi, anti-reflü ameliyatları Mediastinal –Timektomi-timoma rezeksiyonu, benign mediastinal tm eksizyonu, mediastinal kist eksizyonu, perikard efüzyon drenajı Diğer –Torakal sempatektomi, torasik duktus ligasyonu, diyafram plikasyonu, paravertebral abse drenajı,

6 Temel Prensipler Açık cerrahi ile aynı endikasyonlar ve cerrahi prensipler Pre-op evaluasyon –Öykü; önceki tüp torakostomi, plörödez, geçirilen hastalık, travma, operasyon –Anestezi özellikleri; çift lümen tüp, –Torakotomi gibi hazırlık

7 Operatif prensipler Pozisyon Kamera portu yeri Diğer port yerleri Enstrümanlar

8 Operatif prensipler Pozisyon Kamera portu yeri Lezyona göre değişebilir Cerrah-kamera-lezyon-monitör Lezyona uzak Diğer port yerleri Enstrümanlar

9

10 Operatif prensipler Pozisyon Kamera portu yeri Diğer port yerleri Enstrümanlar

11 Yardımcı insizyon Kot ekartörü yok!

12 Operatif prensipler Pozisyon Kamera portu yeri Diğer port yerleri Enstrümanlar

13 Parapneömonik efüzyon-ampiyem eksudatif proliferatif kronik

14 VATS ampiyem Yapışıklıkları açmak Lokülasyonları boşaltmak Debridman İrrigasyon Dekortikasyon ? En uygun noktadan dren yerleştirilmesi

15 Malign Plevral Efüzyon & VATS Plörektomi –Tüm apikal, lateral ve mediastinal plevra –Pulm lig. Serbestleştirme –Trapped lung decortikasyon?? Plörödezis –Steril talk

16

17 Pnömotoraks Tüm hemitoraksın değerlendirilmesi Hava kaçağı saptanmalı Kaçak olan bölge ve blebli/büllü bölgeye wedge rezeksiyon Parietal plörektomi / Plevral abrazyon

18

19

20

21

22

23 Volüm küçültücü cerrahi Genişlemiş, fonksyonel olmayan akciğer alanlarını rezeke ederek, nispeten daha normal alanların daha iyi fonksiyone olmasını sağlamak –Havayolu obstrüksiyonu –Solunum kasları –Ventilasyon-perfüzyon dengesizliği –Kardiovasküler hemodinami

24 LVRS- hedef alanlar

25

26

27

28

29 VATS Wedge rezeksiyon Tanısal Terapötik Lezyonun yeri –palpasyon en önemli !

30

31 VATS akciğer rezeksiyonları Segmentektomi Lobektomi Pnömonektomi Benignbronşektazi Malign erken evre AC ca Mediastinal lenf nodu örnekleme ( küretaj)

32

33

34

35

36

37 Açık lobektomi ve VT lobektomi ile alınan lenf nodları sayı ve ağırlık olarak farklı değil A prospective trial os systematic nodal dissection for lung cancer by video-assisted thoracic surgery: can it be perfect M Sagawa et al. Ann Thorac Surg. 2002, 73 :900-4 Systematik node dissection by VATS is not inferior to that throug an open thoracotomy : comperative clinicopathologic retrospective study. Vatanabe et al. Surgery. 2005; 138:510-7 11 10 759 6

38 VATS ile özofagus cerrahisi Özofagus serbestleştirilmesi Benign özofagus kitleleri rezeksiyonu

39 Divertikül Myotomi

40 VATS ; Malign perikardial efüzyon –Malign –Para-malign –Perikard biyopsi –Plevral biyopsi –Drenaj –Perikard penceresi –Perikardiektomi

41 VATS; timektomi-timoma rezeksiyonu Yöntemler –standard –trans-servikal –extended trans-sternal –trans-servikal trans-sternal maximal –VATS daha az invazif, morbidite düşük hızlı düzelme radikal yöntemlere yakın sonuç daha kozmetik

42 VATS: duktus torasikus ligasyonu Etyoloji –Travmatik Künt Penetran Cerrahi travma –Boyun –Torasik –batın –Neoplastik –İatrojenik Yaklaşım yeri –Sağ, nadiren sol Kaçak yerini belirleme

43 VATS ; diyafram plikasyonu Evantrasyon –Konjenital –Edinilmiş Paralysis –Travmatik Tm cerrahi –İdiopatik

44 45 y, E, FEV 1 : % 50

45

46 Post –op FEV 1 : % 71

47

48 VATS – mediastinal lezyonlar Solid –Nörojenik tm ler –Benign germ hücreli tm –Diğer benign tmler Kistik –Enterogenik kist –Pleuropericardial kist –Timik kist

49 38 y, K, aralıklı sırt ağrısı,

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 42, K, balgam, hemoptizi

62

63

64

65

66 Sonuç Torakotomi ile yapılan terapötik cerrahi girişimlerin büyük bölümü videotorakoskopik yöntem ile de yapılabilir. Videotorakoskopik yöntemle, tedavi etkinliğinden ve güvenliğinden ödün vermeksizin hastaları daha konforlu bir şekilde opere etmek mümkün olur. Terapötik VATS işlemleri Göğüs Cerrahisi eğitiminin önemli bir parçası olmalı, daha yaygın kullanılması teşvik edilmelidir.

67

68

69

70

71


"Terapötik Videotorakoskopi Uygulamaları Op Dr Erdal Okur Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları