Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER Dr. Altuğ TUNCEL, FEBU Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER Dr. Altuğ TUNCEL, FEBU Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği."— Sunum transkripti:

1 ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER Dr. Altuğ TUNCEL, FEBU Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği

2 GİRİŞ 1901- İlk celioskopi (Rat’da batın kavitesi incelemesi) (Kelling) 1911- İnsanda ilk laparoskopik muayene (Jacobeus) 1938- Pneumoperitoneum için özel iğne kullanımı (Veress) 1960- Laparoskopide rod lens optik sisteminin geliştirilmesi (Hopkins) 1960/1970- İlk otomatik insüflatörün geliştirilmesi ve ilk laparoskopik apendisektomi (Semm) 1980- Video kamera ile ilk laparoskopi 1987- İlk laparoskopik kolesistektomi (Mouret) 1990- İlk laparoskopik radikal nefrektomi (Clayman)

3 GİRİŞ Ülkemizde ürolojik laparoskopik cerrahiyi uygulayan merkezler 10 yıl öncesine kadar kadar az sayıda idi. Ancak ürologların laparoskopik cerrahiyi kendi merkezlerinde uygulama istekleri ve laparoskopik cerrahinin tüm dünyada popüler olmasına bağlı olarak, günümüzde ülkemizdeki birçok merkezde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanır hale gelmiştir.

4 LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI Küçük insizyon Daha az ağrı hissi Kısa hastanede yatış süresi Hızlı iyileşme Normal yaşama kısa sürede dönüş

5 ÜROLOJİDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER ÜST ÜRİNER SİSTEM Lap. Nefropeksi Lap. Renal ablasyon Lap. Renal biyopsi Lap. Böbrek kist dekortikasyonu Lap. Basit nefrektomi Lap. Radikal nefrektomi/nefroüreterektomi Lap. Pyelolitotomi/üreterolitotomi Lap. Donör nefrektomi

6 ÜROLOJİDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER Lap. Parsiyel nefrektomi Lap. Pyeloplasti Lap. Üreterolizis Lap. Üreteral reimplantasyon ve Boari flep Lap. Adrenalektomi Laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi Lap. RPLND

7 ÜROLOJİDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER ALT ÜRİNER SİSTEM Lap. Basit prostatektomi Lap. Radikal Prostatektomi Lap. Pelvik lenf nodu diseksiyonu Lap. Sistoprostatektomi+üriner diversiyon Lap. Orşiopeksi Lap. Varikoselektomi Lap. Pelvik ekzantrasyon Diagnostik laparoskopik işlemler

8 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE YAKLAŞIM Yaklaşım TransperitonealRetroperitoneal

9 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE YAKLAŞIM Transperitoneal yaklaşımın avantajları - Daha çok çalışma alanı sağlar. - Önemli anatomik alanlar daha kolay anlaşılır. - Büyük böbrek tümörleri büyük peritoneal alanda daha kolay manipüle edilir.

10 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE YAKLAŞIM Transperitoneal yaklaşımın dezavantajları - Karın içi adezyon şansını arttırır. - Periton kavitesinin idrar ile temas riskini arttırır. - İntraperitoneal organ yaralanma riski vardır. - Daha önceden intraabdominal cerrahi öyküsü var ise zor uygulanır/uygulanamaz. - Trokar girişi yerlerinden bağırsak hernisi riski vardır.

11 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE YAKLAŞIM Retroperitoneal yaklaşımın avantajları - Peritoneal alana girilmez. - İntraperitoneal organların yaralanma riski çok azdır. - Postoperatif dönemde bağırsak hareketleri daha kolay geri döner. - Retroperitoneal organlara doğrudan giriş sağlar.

12 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE YAKLAŞIM Retroperitoneal yaklaşımın dezavantajları - Çalışma alanı dardır. - Anatomik belirteçler daha azdır. - Öğrenme eğrisi daha dik! - İnflamatuar patolojiler retroperitoneal alanı oblitere edebilir. - Büyük böbrek tümörleri, manipülasyonu zorlaştırır. - Pnömotoraks ve pnömomediastenum riski fazladır. - Yağ dokuya bağlı CO 2 absorbsiyonu daha fazladır.

13 LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN KONTRENDİKASYONLARI TRANSPERİTONEAL KESİN Akut peritonit Ciddi KOAH Konjestif kalp yetmezliği Kanama diyatezi İntestinal tıkanıklık Malign asit Akut glokom Artmış KİBAS Ventriküloperitoneal shunt Peritoneojuguler shunt GÖRECELİ Karın operasyonu öyküsü Aort/iliak arter anevrizması Pelvik fibrozis Organomegali Ciddi diyafragma hernisi Hamilelik Manual of Laparoscopic Surgery Texbook of Urologic Laparoscopy

14 LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN KONTRENDİKASYONLARI RETROPERİTONEAL KESİN Akut peritonit Ciddi KOAH Konjestif kalp yetmezliği Kanama diyatezi Malign asit Akut glokom Artmış KİBAS Ventriküloperitoneal shunt Peritoneojuguler shunt Manual of Laparoscopic Surgery Texbook of Urologic Laparoscopy

15 LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN KONTRENDİKASYONLARI RETROPERİTONEAL GÖRECELİ Önceki karın operasyon öyküsü Önceki pelvik cerrahiler Önceden geçirilmiş herni onarım öyküsü Manual of Laparoscopic Surgery Texbook of Urologic Laparoscopy

16 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI Hastaya pozisyon verilmesi Trans/retroperitoneal lap. üst üriner sistem cerrahisi - 45/60 0 (Trans)- 90 0 (Retro) lateral dekübit pozisyonu verilir. - Masa hafif (15 0 ) fleksiyona getirilir. - Aksiller alan desteklenir. - Altta kalan kol için aşırı abduksiyondan kaçınılır. - Üst kol altına destek konulur. Manual of Laparoscopic Surgery

17 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI TRANSPERİTONEAL

18 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI

19 TROKAR YERLEŞİMİ SAĞSOL

20 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI Transperitoneal üst üriner sistem cerrahisi Retroperitoneal üst üriner sistem cerrahisi

21 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI

22 TROKAR YERLEŞİMİ Çalışma trokarları Karaciğer ekartasyonu (5-10 mm) Ek trokar (nadir)

23 TROKAR YERLEŞİMİ Kamera Çalışma Satisnky x

24 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI RETROPERİTONEAL

25 TROKAR YERLEŞİMİ

26

27 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI Trans/Retroperitoneal alt üriner sistem cerrahisi - Hastaya düşük litotomi pozisyonu verilir. - Hasta bu pozisyonda iken 15 0 Trendelenburg pozisyonuna getirilir. - Takiben cerrah tarafına doğru 10 0 side yapılır. - Hastanın kolları bir yeşil örtü ile vücuda bitişik olarak sabitlenir. Manual of Laparoscopic Surgery

28 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI

29 Trans/Retroperitoneal pelvik cerrahi

30 AMELİYATHANE HAZIRLIĞI

31

32 TROKAR YERLEŞİMİ

33 ROBOTİK CERRAHİ

34

35

36 www.turkurolojiseminerleri.com

37 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ PROSEDÜRLER Dr. Altuğ TUNCEL, FEBU Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları