Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERGİ KLUBÜ: KHDAK’İN PREOPERATİF EVRELENMESİNDE VATS’IN KLİNİK ÖNEMİ; 105 HASTA İÇEREN PROSPEKTİF ÇALIŞMA The Spanish Video-assisted Thoracic Surgery.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERGİ KLUBÜ: KHDAK’İN PREOPERATİF EVRELENMESİNDE VATS’IN KLİNİK ÖNEMİ; 105 HASTA İÇEREN PROSPEKTİF ÇALIŞMA The Spanish Video-assisted Thoracic Surgery."— Sunum transkripti:

1 DERGİ KLUBÜ: KHDAK’İN PREOPERATİF EVRELENMESİNDE VATS’IN KLİNİK ÖNEMİ; 105 HASTA İÇEREN PROSPEKTİF ÇALIŞMA The Spanish Video-assisted Thoracic Surgery Study Group Lung Cancer (2003;43:297-301 ) Hazırlayan : Dr. H. Ali Kılıçgün

2 GİRİŞ  CT  TM VE LENF NODUNU DEĞERLENDİRMEDE TANISALDIR. FAKAT HASTALIĞIN İNTRATORASİK YAYILIMINI GÖSTERMEDE YETERSİZ KALABİLİR.  SERVİKAL MEDİASTİNOSKOPİ  HİLER, İNTERLOBER, AORTİKOPULMONER PENCERE, ALT PARATRAKEAL, AORTİK VE İNFERİOR MEDİASTİNAL LENF NODLARINI YETERİNCE DEĞERLENDİREMEYEBİLİR.  ANTERİOR MEDİASTİNOSKOPİ YADA CHAMBERLAİN PROSEDÜRÜ VE EXTENDED MK SUBAORTİK VE PARAAORTİK NODLARI DEĞERLENDİREBİLİR.

3 GİRİŞ  EK OLARAK PREOPERATİF OLARAK UYGUN CERRAHİ YAKLAŞIMI BELİRLEMEK VE DOĞRU HASTALARI SEÇEBİLMEK İÇİN T DURUMUNU TAM OLARAK BİLMEK GEREKİR.  VATS AKCİĞER KANSERİ EVRELENMESİNDE ÖNEMLİ BİR KAPASİTEYE SAHİPTİR.  PLEVRAL BOŞLUĞUN GÖRÜLMESİ, PARİETAL VE VİSSERAL PLEVRANIN DEĞERLENDİRİLMESİ, AORTİK VE MEDİASTİNAL LENF NODLARININ VE HİLUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR.

4 GİRİŞ  BU PROSPEKTİF ÇALIŞMADA KHDAK’NİN EVRELENMESİNDE T,N,M DURUMUNU GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK VATS’IN YARARINI İNCELEDİK.

5 MATERYAL VE METOD  96-98 YILLARI ARASINDA 17 HASTANENİN KATILIMI İLE YAPILDI.  FOB TÜM VÜCUT CT  KEMİK SİNTİGRAFİSİ MR(SEÇİLMİŞ OLGULARDA)  KLİNİK DATA-TNM ANAMNEZ  LABORATUAR SFT  VATS İLE TNM EVRESİ, GÖRÜNÜM BULGULARI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR KAYDEDİLDİ.

6 SONUÇLAR  135 HASTA ÇALIŞMAYA ALINDI. 30 HASTA YETERSİZ DATA NEDENİYLE ÇALIŞMADAN ÇIKARILDI.  90 HASTAYA TORAKOTOMİ YAPILDI(% 86)  11 HASTA N2 3 HASTA M1  4 HASTA UNREZEKTABL AORTA, MAİN PULM.ART.,MEDİASTİNAL YAĞLI DOKU-PERİKARD- ATRİUM

7 SONUÇLAR  40 HASTAYA (%38) VATS İNKOMPLET YAPILDI.  10 HASTA KOAH  4 HASTA OBSTRÜKTİF ATELEKTAZİ  3 HASTA DEV AMFİZEMATÖZ BÜL  2 HASTA NEDENİ BİLİNMEYEN  1 HASTA NEOADJ. KT  1 HASTA TRAVMA  1 HASTA PLEVRAL EFFÜZYON

8 SONUÇLAR  9 HASTADA KOMPLİKASYON GELİŞTİ.  2 HASTADA HEMOSTAZ GEREKTİREN HEMORAJİ  2 HASTA ATELEKTAZİ  2 HASTA SEMPTOMATİK ARİTMİ  1 HASTA 10 GÜNÜ GEÇEN UHK  1 HASTA AMPİYEM  1 HASTA GEÇİCİ RADİAL SİNİR PARALİZİSİ

9 SONUÇLAR  5 GÜVENİLİR OLARAK BELİR.  T1 (13) 4 HASTA T1  4 HASTA T2  21 GÜV. BEL.  T2(62) 34 T2  6 T3  1 T4

10 SONUÇLAR  5 GÜV.DEĞİL  T3 YADA T? 6 T3  8 T2  4 T4  3 GÜV.DEĞİL  T4 (7) 2 T4  2 T2

11 SONUÇLAR  VATS T EVRELEMESİNDE %32,4 GÜVENİLİR OLARAK BELİRLEYEMİYOR. ( 34 HASTA)  %48,3-74,5 DOĞRU EVRELİYOR  %11,4 DAHA YÜKSEK EVRE  %9,5 DAHA DÜŞÜK EVRE

12 SONUÇLAR KLİNİKVATSHİSTOPAT. NO 72 15 GÜV.DEĞ. 57 NO 10 N1 8 N2 8 N2 N1 3 2 NO 1 N1 N2 30 11 GÜV.DEĞ. 11 N2 8 N2 DIŞLAMIŞ 3 N1

13 SONUÇLAR  VATS 7 (3),4 (1),5 (3),6 (2),8 (2) NOLU İSTAYONLARDA N2 BELİRLEMİŞ.  5 (3), 7 (2), 4(1), 8 (1), 9(1) N2 HASTALIĞI DIŞLAMIŞ.  KLN NO HASTALARDA %25 YANLIŞ NEG. (18 HASTA)  N2 HAST. %37 GÜVENİLİR DEĞİL %63 DOĞRU BELİRLENDİ.  TÜM HASTALARDAN 1’İNDE BEKLENMEYEN MET SAPTANMIŞ  ŞÜPHELİ PLEVRAL MET BULUNAN 5 HASTADAN 3 ÜNDE MET OLDUĞUNU BELİRLEMİŞ.

14 TARTIŞMA  23 OLGU T3 YADA T DURUMU ŞÜPHELİ HASTA İDİ.BU HASTA GRUBUNDA %79 BAŞARI İLE T DURUMUNU BELİRLEDİ(T2,T3,T4)  BİLİNMEYEN PLEVRAL MET ORANI %1, ŞÜPHELİ 5 HASTADAN 3 ÜNDE PLEVRAL METASTAZI BELİRLEDİ.  KLİNİK NO OLGULARDA VATS’IN DEĞERİ DÜŞÜK. %25 YALANCI NEGATİF.  N1 GRUBUNDA HASTA SAYISI AZ.  N2 HASTA GRUBUNDA %63 DOĞRU BELİRLEME ORANI İLE FAYDALI.


"DERGİ KLUBÜ: KHDAK’İN PREOPERATİF EVRELENMESİNDE VATS’IN KLİNİK ÖNEMİ; 105 HASTA İÇEREN PROSPEKTİF ÇALIŞMA The Spanish Video-assisted Thoracic Surgery." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları