Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D 2007-2011 STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D 2007-2011 STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D 2007-2011 STRATEJİK PLANI

2 ÖNSÖZ: Bu rapor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. akademik kurulunda tüm öğretim görevlilerinin ortak katılımı ile belirlenen temel ilkeler doğrultusunda eylül- kasım 2006 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ 2 İÇİNDEKİLER 3 1. GENEL BİLGİLER 4 Tarihçe Eğitim Öğretim Programı STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ4 Durum Analizi Eğitim 2.1.1.1 Bölümler ve Anabilim Dalları 2.1.1.2 Akademik Personel Durumu5 Araştırma 8 Hizmet 14 Paydaşlar 15 GZFT Analizi 16 Varsayımlar 17 STRATEJİK PLAN 17 Misyon 17 Vizyon 17 Değerler-İlkeler 18 Stratejik Amaçlar ve Hedefler (1, 2, 3...) UYGULAMA STRATEJİLERİ 19 Faaliyetler (Projeler) İZLEME VE DEĞERLENDİRME 20 Performans Göstergeleri Oluşturulması Planın Uygulanışının ve Performansın Değerlendirmesi

4 GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe İç Hastalıkları Anabilim dalı 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kuruluşu ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. 2003 yılına kadar İç Hastalıkları poliklinikleri ve servisi ile verilen hizmet bu yıl kurulan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji bilim dalları ile genişlemiştir. Halen İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak 5 adet poliklinik odası, Onkoloji bilim dalına bağlı kemoterapi ünitesi, Gastroenteroloji bilim dalına bağlı endoskopik işlem odası, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait Tiroid USG ve Test odası, Hematoloji BD’na bağlı aferez ünitesi ve laboratuarı, Nefroloji BD’na bağlı Hemodiyaliz Ünitesi ile Dahili Tıp Bilimleri katında bulunan 35 hasta yatağı ile hizmet vermeye devam etmektedir. 1.2. Eğitim Öğretim Programı İç Hastalıkları AD’a bağlı Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji bilim dalları tarafından Dönem 3, Dönem 4 (stajer) ve Dönem 6 (intern) öğrencilere yönelik teorik ve pratik dersler anlatılmakta, ayrıca İç Hastalıkları asistan eğitimi için öğretim üyesi dersi, seminerler ve vaka sunumlarını içeren ders programı bulunmaktadır. 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu 10 öğretim üyesinden (4 Profesör, 5 Doçent, 2 Yardımcı Doçent olmak üzere) meydana gelmektedir. Anabilim dalımızda 2006 Eylül itibari ile 14 doktor İç Hastalıkları, 2 uzman doktor yan dal uzmanlık eğitimi almaktadırlar. 2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları İç Hastalıkları A.D’na bağlı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji, İmmünoloji ve Onkoloji bilim dalları.

5 2. Akademik Personel Durum ÜNVANLARINA GÖRE AKADEMİK PERSONEL BİLGİLERİ: Anabilim dalımızda; Prof. Dr. Atilla Yalçın (Anabilim ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Ertuğrul Seyrek (Onkoloji BD Başkanı) Prof. Dr. Orhan Sezgin (Gastroenteroloji BD Başkanı) Prof. Dr. Kamuran Konca (İmmünoloji BD Başkanı) Doç. Dr. Ahmet Kıykım (Nefroloji BD Başkanı) Doç. Dr. Esen Akbay (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Başkanı) Doç.Dr. Hüseyin Abalı Doç. Dr. Engin Altıntaş Doç. Dr. E. Naci Tiftik Yard. Doç. Dr. Kerem Sezer Yard. Doç. Dr. Gültekin Gençtoy

6 Unvan1999-200020012002200320042005 Profesör---122 Doçent-33365 Yardımcı Doçent589863 Öğretim Görevlisi------ Uzman----11 Diğer------ TOPLAM51112 1410 Akademik Personel Sayıları:

7 Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans66125.5 Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık)16121.33 2003-2004 Lisans75145.4 Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık)11140.8 2004-2005 Lisans1231012.3 Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık)15101.5 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı

8 1999-200020012002200320042005TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal61532512364 Uluslar arası-3429251172 SCI/SSCI/AHCI KİTAP314 BİLDİRİ Ulusal Sözlü22 Poster771703414133 Uluslararası Sözlü Poster231104626 BİLİMSEL ETKİNLİKLER10 adet kongre,panel vb. sunum 28 adet kongre,panel vb.katıl. 37 adet kongre,panel vb.katıl. 10 adet kongre,panel vb.katıl 85 BİLİMSEL ÖDÜLLER1 poster 3.lük1 Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı

9 Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C)Oran (C/A)Sayı (D) Oran (D/A) 1999-2000561.1-- 200111151.3630.2 20021230.2540.3 200312252.1292.41 200414120.85251.8 20051030.3111.1 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

10

11 2.1.3.Hizmet Halen İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak 5 adet poliklinik odası (Hastane bilgisayar ağ bağlantılı, 1 adet muayene masası, 1 adet doktor masası ve el yıkama lavabolu), Onkoloji bilim dalına bağlı ayaktan kemoterapi ünitesi, Gastroenteroloji bilim dalına bağlı endoskopik işlem odası, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarına ait Tiroid USG ve Test odası, Hematoloji BD’na bağlı aferez ünitesi ve laboratuarı, Nefroloji BD’na bağlı Hemodiyaliz Ünitesi (9 adet hemodiyaliz makinası ve hasta yatağı, modern su arıtma sistemi, personel giyinme odası, malzeme deposu, Hbs pozitif hastalar için ayrı oda, hasta ve personel WC, monitör, defibrilatör ve tüm acil resüsitasyon malzemelerini içeren) ve Dahili Tıp Bilimleri katında bulunan 35 hasta yatağı (10 hastalık mekanik ventilatör hariç tam techizatlı yoğun bakım ünitesini de içeren) ile hizmet vermeye devam etmektedir. Ana Bilim Dalı ve tüm yan dal birimleri normal poliklinik muayenesine ek olarak özel hasta muayenesi hizmeti de sunmaktadır. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: İç Hastalıkları yataklı servisi toplam 35 hasta yatağını içermekte olup normal yataklara ek olarak 10 yataklı yoğun bakım ünitesini de içermekte olup 3 katlı hastanemizin 2. katında hizmet vermektedir. İç Hastalıkları A.D. ve yan dal poliklinikleri 2 katlı ek poliklinik binasının 2. katında yerleşmiştir. Nefroloji ve İmmünoloji B.D poliklinikleri aynı poliklinik odasını paylaşmaktadır. Hemodiyaliz ünitesi, kan bankası ve aferez laboratuarı ve Gastroenteroloji polikliniği ile ayaktan kemoterapi ünitesi 2 katlı Acil ek binasının 1. katında yerleşmiştir.

12 Hizmet Türü1992-200020012002200320042005 Ayaktan kemoterapi3829135217452503 Hemodiyaliz163218801870 Aferez (toplam)521453788 Böbrek nakli hazırlık ve takibi 33* Endoskopi (Toplam)2309229023472542 Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı * 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafında Böbrek Nakli için Ruhsat alınma zorunluluğu konması ve ruhsatlandırma süreci nedeni ile böbrek nakli yapılamamış, 2006 kasım ayına kadar ek olarak toplam 7 böbrek nakli daha gerçekleştirilmiştir.

13 Sınıflandırma**1992-200020012002200320042005 Sekreter111111 Hemşire1012151721 *22 Hastabakıcı455566 Teknisyen111112 İdari Personel Sayıları * Bu tarihte ayrı bir yoğun bakım ünitesi açılmış ve 9 hemşire verilmiştir. ** Hemşire sayıları tüm dahili bilimler servisine aittir.

14 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel+ İdari Personel+ Öğrenciler++ Veliler+ YÖK++ Rektörlük+ Sağlık Bakanlığı+++ Maliye Bakanlığı++ T.C Sosyal Güvenlik Kurumları++ 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler

15 Güçlü Yönlerimiz : Öğretim üyelerinin yeterli tecrübeye sahip olması Motivasyonlarının yüksek olması Araştırma görevlilerinin eğitiminde bütünlüklü bir uygulamanın olması Anabilim dalımızda tam gün çalışan öğretim elemanı sayısının yüksekliği Konferanslar ve danışmanlık hizmetleri ile halk eğitimine aktif olarak katılma Zayıf Yönlerimiz : Hastane içinde öğrenci eğitimine yönelik imkanların kısıtlılığı, Hizmet yükünün fazla olması, Hastane içinde kütüphane ve süreli kaynaklar bölümlerinin olmaması, Klinik araştırmalar için veri toplamada yetersizlik, Çok merkezli prospektif çalışma eksikliği ve araştırma proje fonlarındaki yetersizlik, Yatak sayısı ve araştırma görevlisi sayısı azlığı, Sıkışık ve kalabalık odalar, Ekonomik yetersizlik, Poliklinik oda sayısındaki ve ayaktan tedavi ünitesindeki yetersizlikler, Tıbbi cihaz yetersizlikleri, Yatan hasta profilinde çeşitliliğin az oluşu, Tıbbi sekreterlik imkanlarının zayıflığı Laboratuar eksikliği (Bilim dallarına has) Gerekli bazı branşların eksikliği (örn. Radyasyon Onkolojisi) Bölümlere has yardımcı personel eksikliği 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi)

16 2.4 Varsayımlar: Öğretim Üyeleri için ek bina inşaasının tamamlanması Nükleer Tıp A.D.’ nın kurulması Yeni hastane binasının tamamlanıp hizmete girmesi Radyasyon Onlolojisi Ünitesinin açılması Fırsatlar: Bilimsel araştırma fonlarındaki değişiklikler, Tübitak ve DPT fonları, Yeni tıp fakültesi hastanesinin tamamlanma olasılığı. Avrupa Birliği Fonları Eğiticinin eğitimi programları Tehditler : Ülkenin sağlık hizmetlerini etkileyen yasal değişiklikler, Türk Ceza Kanunu, Mali özerkliğin olmayışı, Bütçenin yetersizliği, Özel hasta muayenesi dışında öğretim üyelerinin çeşitli alanlardaki aktivitelerinin karşılığının alınmasında sorunlar (Telif hakkı, Danışmanlık ücreti vb.) Hastanenin eğitim hastanesinden çok hizmet hastanesi olarak görülmeye başlanması ve bunun getireceği planlama değişiklerinden mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin olumsuz etkilenmesi. Bilimsel toplantı ve kongrelere destek sağlanamaması

17 STRATEJİK PLAN Misyon Anabilim dalımızın misyonu, bireyi temel alan çağdaş, bilimsel ve kaliteli tıp hizmeti olup bunu gerek asli görevi olan lisans ve lisans üstü tıp eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz toplumu bilinçlendirerek ve tıp literatüre yön veren klinik-deneysel araştırmalar yaparak sağlar. Bu kapsamda 3. basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de sağlanır. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı tıp doktorları yetiştirmektir. Vizyon Modern yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı üretken, nitelikli ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden pratisyen doktorlar, iç hastalıkları uzmanları ve yan dal uzmanları yetiştirmek. Ülke çapında adından söz edilen ve öncü bir iç hastalıkları kliniği olabilmek için nitelikli bir akademik kadro, modern tesis, çağdaş laboratuar ve fizik ortamlara sahip olmak. Değerler Akademik mükemmellik, Akademik özgürlük, İdealizm, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve demokratik çalışma bilinci, Yaratıcılık, Katılımcılık, Ekip ruhu, Liderlik, Etik ve ahlaki değerlere bağlılık, Şeffaflık, Eşitlik, Takım bilinci, Veriye, bilgiye ve kanıta dayalı tıbbi uygulamalarda bulunmak, Toplumsal sorumluluk, Hoşgörülü olmak, Hesap verebilirlik, Sorumluluk bilinci.

18 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ Amaçlar : 1) Kaliteli sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma için gerekli fiziksel alt yapıya ve teknik donanıma sahip olmak. 2) Çağdaş tanı, tedavi, akılcı ilaç kullanımı, koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip hekimler (pratisyen hekim, iç hastalıkları ve yan dal uzmanı) yetiştirmek. 3) Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim standartlarını sürekli geliştirmek ve yükseltmek. 4) İç Hastalıkları Uzmanlığını en çok tercih edilen (ilk 5 sırada) ihtisas alanlarından biri haline getirmek. 5) Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vermek (Aşılama, onkolojik tarama testleri). 6) Kanıta dayalı tıp temelinde, toplam kalite iyileştirme ilkeleri ile uyumlu hasta odaklı tanı ve tedavi hizmeti sunmak. 7) Evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde araştırmalar yapmak. 8) Eğitim ve hasta bakımında diğer bilim dalları ile ile işbirliğini devam ettirmek. 9) İdeal akademik kadroya ulaşılması (Her bilim dalında en az 3 öğretim üyesi olacak şekilde). 10) Her bilim dalına ait laboratuar, yataklı servis, poliklinik ve idari ofislerden oluşan ayrı departmanların tesisi. Hedefler: 1) Eğitim programlarında ulusal ve uluslararası işbirliği sağlanması. 2) Teorik dersler ve pratik uygulamaların zenginleştirilerek değiştirilmesi. 3) Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının koruyucu hekimlik ve akılcı ilaç kullanımı kavram ve uygulamaları ile desteklenmesi. 4) Anabilim Dalı ve yan dallar tarafından mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlenmesi ve düzenlenen programların desteklenmesi 5) Eğitim standardını değerlendirmek amacı ile araştırma görevlilerimizin İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı’na girmesinin teşvik edilmesi. 6) Fizik altyapının (doktor ofisleri, poliklinik alanları, yataklı servisler, derslikler ve araştırma laboratuarları) iyileştirilmesi için gereksinimlerin belirlenmesi ve hastane yönetimi ile yakın işbirliğinin devam ettirilmesi. 7)Araştırma projeleri oluşturarak araştırma laboratuarlarının teknik donanımının iyileştirilmesi. 8)Yan dalların araştırma laboratuarlarının tesisi. 9)Yan dallar tarafından SCI kapsamına giren dergilerde her yıl yayınlamayı hedefledikleri orijinal makale sayısı ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin yıllık olarak güncellenmesi. 10) Kemik iliği nakli ünitesine sahip olmak.

19 UYGULAMA STRATEJİLERİ Belirlenmiş olan stratejik amaçlara uygun hedeflerin gerçekleştirilmesinde mevcut eksiklerin giderilmesi, güçlü yönlerimizin artırılması, birimler içi ve birimler arası kontrol mekanizmalarının oluştrulması, hizmet kalitesi ve sürekliliğinden taviz verilmemesi, hizmet alan kişi ve kuruluşlarla ve diğer tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerin şeffaf ve geri bildirime dayalı olması esaslarına uymak. 4.1. Faaliyetler (Projeler) 1) Ulusal ve uluslararası kongre ve eğitim toplantılarına mümkün olduğunca katılmak ve aktif rol almak. 2) Bilimsel veritabanlarından faydalanarak bilgi birikimlerinin sürekli güncellenmesi ve bunun hasta bakımı ve öğrenci eğitimine yansıtılması. 3) Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim kursları düzenlenmesi ve düzenlenen kurslara katılım sağlanması. 4) İç Hastalıkları Board sınavına katılma konusunda asistanların teşviki. 5) Hastane yönetimine Fizik altyapının (doktor ofisleri, poliklinik alanları, yataklı servisler, derslikler ve araştırma laboratuarları) iyileştirilmesi için gereksinimlerin rapor edilmesi. 6) Yeni araştırma projelerinin oluşturulması, bu projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli laboratuar ve teknik donanımın kalıcı olarak üniversitemiz hastanesine kazandırılması için gerekli maddi desteğin araştırma fonları aracılığı ile temini. 7) Bilim dallarının daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli laboratuar şartlarının ve malzemelerinin belirlenerek hastane ve fakülte yönetimine rapor edilmesi. 8) Yurtiçi ve yurt dışı hakemli dergilerde basılan yayın sayısının sürekli olarak artırılması konusunda kontrol ve teşvik edici girişimler. 9) Kemik iliği nakli ünitesi kurulabilmesi için gerekli şartlarının ve techizatın belirlenerek hastane ve fakülte yönetimine rapor edilmesi.

20 İZLEME VE DEĞERLENDİRME Eğitim : 1) Öğrenci geri-bildirim anketlerinde eğitimle ilgili beklentilerin karşılanma oranı. 2) TUS sonuçlarına göre en yüksek puanla girilen ilk 5 İç Hastalıkları Anabilim Dalı arasına girmek 3)Ulusal işbirliği ile düzenlenen eğitim etkinliği sayısı 4)Her yıl düzenlenen ve desteklenen koruyucu hekimlik konulu mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı 5)Toplum eğitimi amacıyla düzenlenen ve desteklenen toplantı sayısı 6)Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formlarının eksiksiz doldurulma oranı Araştırma: 1) Öğretim üyeleri ve görevlilerinin yıllık uluslararası yayın sayısı ve bu yayınların niteliği 2) Araştırma Görevlilerinin yıllık ulusal ve uluslararası yayın sayısı 3) Yan dallar tarafından belirlenen yayın hedeflerinin tutturulması ve atıf sayılarının takip edilmesi Hizmet: 1) Hasta memnuniyeti anketlerindeki memnuniyet oranı. 2) İç Hastalıkları Servisleri’nde yatak doluluk oranı ve yatış uygunluğu. 3) İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve yan dallar tarafından görülen konsültasyon sayısı 4) Yan dallar tarafından belirlenen klinik performans ölçülerinde uluslararası standartlara ulaşılması 5) İntörn, stajer ve araştırma görevlilerine yönelik anket sonuçlarının değerlendirimi elde edilen sonuçların sonraki dönemlere yansıması. 6) İntörn, stajer ve araştırma görevlilerinin başarı oranları 7) Akademik ve idari tüm çalışanlara yönelik yapılan memnuniyet ve görüş bildirir anketler.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D 2007-2011 STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları