Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDEN ? NASIL?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDEN ? NASIL?"— Sunum transkripti:

1 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDEN ? NASIL?

2 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
TANIMI : bireylerin bakım gereksinimlerinin ev ortamında karşılanmasıdır. Evde bakım hizmetleri; hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve bakım destek elemanı gibi farklı meslek ve branş üyelerinin işbirliği ve eşgüdümü ile sürekli, kapsamlı ve organize bir biçimde sunulan koruyucu ve tedavi edici hizmetler

3 AMACI İhtiyaca uygun ve düşük maliyetli bakım hizmetleri sunmak onların bağımsızlıklarını sağlamak Yaşam kalitelerini yükseltmek ve bakıma muhtaç bireyin ihtiyaçlarını karşılayarak aileye destek vermek

4 Kimler evde bakım almalı?
Kronik hastalar, yaşlılar ve özürlüler ( uzun süreli ) Doğum sonrası ya da taburcu sonrası geçici bir süreliğine bakıma ihtiyaç duyanlar (kısa süreli )

5 Evde sağlık hizmetleri
Tıbbi Bakım: Sosyal Bakım:

6 Türkiye de evde sağlık hizmetleri
Türkiye de yaşlı nüfusu % 7’lik bir oranla oldukça düşük olmasına rağmen, nüfus hızla yaşlanmaktadır. 2025 yılına gelindiğinde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının % 10’a yükseleceği tahmin edilmektedir (TÜİK, 2009). 2050 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de 16 milyon 65 yaş ve üstü kimse olacağı, bunun da toplam nüfusun % 17’sine tekabül edeceği varsayılmaktadır (DPT, 2007: 7).

7 AİLE HEKİMLİĞİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Aile hekimliği yönetmeliği görev tanımı: Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, 

8 AİLE HEKİMİ 1 Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, 

9 AİLE HEKİMİ 2 Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar, 

10 AİLE HEKİMİ 3 Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar ya da bu hizmetleri verir,  Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar.

11 EVDE BAKIM YÖNETMELİĞİ
R.G. Tarihi:   R.G. Sayısı:25751 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

12 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ
2-Kapsam MADDE (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığınca, bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı tedavi kurumlarını, ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerini, toplum sağlığı merkezlerini ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile sağlığı merkezlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

13 TARTIŞMA: AİLE HEKİMLERİ EVDE BAKIM HİZMETLERİNİ NASIL(HİZMET KARAR MEKANİZMALARI, GEREKLİLİK VE YETERLİLİK?) ,NE ÖLÇÜDE( VERİLECEK HİZMETİN SINIRLARI?) ,NE ZAMAN (AİLE HEKİMİ KAYITLI NÜFÜSU?) ,HANGİ DONANIM VE SARF MALZEMESİYLE (CARİ GİDERLER ÖDENEĞİ?) ,HANGİ FİYATA YAPAR?(EVDE BAKIM SİGORTASI?)


"EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDEN ? NASIL?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları