Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu 2000 Genel cerrahi eğitiminin Ulusal cerrahi yeterliği Kurumları standartlarını belirlemek belgelendirmek eşyetkilendirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu 2000 Genel cerrahi eğitiminin Ulusal cerrahi yeterliği Kurumları standartlarını belirlemek belgelendirmek eşyetkilendirmek."— Sunum transkripti:

1 Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu 2000 Genel cerrahi eğitiminin Ulusal cerrahi yeterliği Kurumları standartlarını belirlemek belgelendirmek eşyetkilendirmek

2 (TCYK-YK) başvuru Başvuru yazısı Ekli belgeler * Form-1 (Eğitim Sorumlusu tarafından) * Form-2 (Eğitilenler tarafından), * Eğitim programı örneği * “Asistan Karnesi’’ örneği * Son 5 yıllık “Yayın Listesi” * Son 5 yıllık “ ameliyatların dağılımı’’

3 TCYK-EKPDK dosyanın incelenmesi

4

5

6

7

8 Ziyaretin yapılabileceğine karar verilmesi * Ziyaretçilerin belirlenmesi * Ziyaret takviminin oluşturulması * Eğitim merkezinin ziyareti

9 Ziyaret Programı 9:00 – 10:00 : Sunum AD Başkanı / Klinik Şefi ve Eğitim sorumlusu Genel yapı Eğitim faaliyetleri Sorunların değerlendirilmesi 10:00 – 12 15 : Araştırma görevlileri ile görüşme Kıdemsiz – orta kıdemli – kıdemli Yabancı uyruklu 12:15 – 13:00 : Dekan / Başhekim ziyareti

10

11 Eğitilenler ile yapılan görüşmeler / Bursa

12

13 13:00 – 16:00 : Birim ziyaretleri Genel Cerrahi Kliniği Genel Cerrahi Polikliniği Endoskopi Üniteleri Acil Servis Yanık Ünitesi (var ise) Yoğun Bakım (Genel Cerrahi YB ve Genel YB) Deneysel araştırıma merkezi Kütüphane Ameliyathane Genel cerrahiye destek veren diğer birimlerin durumu 16:00-16:30 : Son bir değerlendirme AD Başkanı ve Eğitim sorumlusu

14 “Genel Cerrahi YBÜ” “Ameliyathaneler” Merkez turu

15 “Klinik”

16 Kontrol Listesi * Genel değerlendirme - AD Başkanı sunuşu / anketteki bilgiler - Kuruma ait bilgiler - Poliklinik yapısı / işleyişi - Eğitilen/eğitici sayısı çalışma saatleri - Son 3 yılda uzman olan hekim sayısı -Eğitmenlerin sorumlu olduğu yatak sayısı - Klinik ve eğitim vizitleri - Hasta başvurusu ile ilgili düzenlemeler - Acil hastalarla ilgili düzenlemeler -Diğer tıp birimleriyle ilişkiler - Kalite gelişim ve kontrolü ile ilgili işlemler

17 Kontrol Listesi * Laboratuvar Servisi - Klinik / Laboratuvar konsültasyon düzenlenmesi - Klinik laboratuvarının olanakları - Laboratuvar birimlerinde eğitim olanakları - Klinikopatoloji toplantıları * Radyolojik Görüntüleme - Radyoloji birimiyle ilişkiler - Konsültasyonlar - Klinik/radyoloji toplantıları * Yoğun Bakım - Sorumlusu / çalışma düzeni - Yoğun bakımda çalışmanın asistan eğitimine katkısı

18 Kontrol Listesi * Araştırmalar - Eğitilenlerin projelere katılımı - Zaman ayırma - Son 5 yılda yapılan yayınlar. - Yayınlarda asistanların yeri * Kütüphane - Klinik kütüphanesi - Merkezi kütüphane - Abone olunan dergi sayısı - Kitaplar - Bilgisayar/internet olanakları

19 Kontrol Listesi * Kayıtlar - Arşivleme Genel / Klinik arşivleri - Hastaya ait bilgilerin kayıtları Nasıl düzenlendiği Kimin kontrol ettiği

20 Kontrol Listesi * Eğitilenlerle görüşme - Eğitilenlerle özel görüşme yapılabilmişmidir? - Düşünceler özgürce açıklanabilmişmidir? - Alınan /alınacak olan eğitim hakkında bilgi - Çalışma koşulları - Kıdemlere göre görev tanımları /sorumluluklar - Eğitim hakkında düşünceler - Eğitim kaynakları belirtilmişmidir? - Eğitim durumu denetleniyor mu - Geri bildirimler yapılıyor mu? - Eğiticilere ulaşım / sosyal ilişkiler - Araştırmaya zaman ayırabilme - Asistan karnesi / eğiticilerin denetimi Karnelerin kontrolu

21 ziyaretçinin rolü Durum değerlendirmesi ziyaretten önce ilgililerce düzenlenen formlar ziyaret sırasında Kurumun eğitim olanaklarını değerlendirme Eğitim programını ve uygulamaları değerlendirme Eğiticilerle görüşme Eğitilenlerle görüşme Belgeleri değerlendirme Rapor Nesnel olmalı Yargılayıcı- hüküm verici değil Durum saptaması olmalı

22 Ziyaret raporunun hazırlanması EKPDK’ na sunulması EKPDK’ da değerlendirme Geribildirimlere dayanacak Ziyaret edilen kurumla ilgili nesnel veriler değerlendirilecek

23 EKPDK DEĞERLENDİRME GERİ-BİLDİRİM RAPORU 1. öğretim üyeleri, eğitilenler ile ilgili temel bilgiler. Eğitim sorumlusu Eğitim kadrosu Sayı Deneyim İlgi alanları Spesifik alanlarda yetişmiş eğitici kadro Son 5 yılda yayın durumu aktivitelerin yayına dönüşmesi asistanlara örnek olunması Yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılım Çağdaş eğitim sistemlerinin kullanılması

24 2: Merkeze ait temel bilgiler Standartlar Cerrahi AD na katkılar destekler Acil servis Yeterlilik Asistanların görevlendirilmesi Klinik Yatak sayısı Yoğun bakım / Yanık ünitesi Teknik personel Hemşire Yardımcı sağlık personeli Hasta muayene odaları Özel girişim odaları Ameliyathane Poliklinik Özellikli bölümler

25 3. Klinik etkinlikler Poliklinik Sayı Farklı didiplinlere dağılım Acil-travma hasta sayısı Tanı ve tedaviyle ilgili girişimler Ameliyat sayısı Dağılımı Eğitilenlere yaptırılanlar Kayıtlar Hasta dosyaları Günlük kayıtlar Epikrizler

26 Diğer Uzmanlarla Bağlantılar Konsültasyonlar Ortak klinik konferanslar Multidisipliner toplantılar Süreklilik Katılım Eğitici Asistan Eğitim- Pratik Uygulamalar Asistan eğitim klavuzu Makale saati- ders- seminer Asistan karneleri Eğitimin Değerlendirilmesi Sınavlar kıdemlere göre içerik geri bildirim

27 4. Araştırma etkinlikleri Kütüphane Bilgisayar Araştırma merkezi Destekler Yayınlar 5. Eğitilenlerden gelen bilgiler Asistan eğitim klavuzu Kıdemlere göre görev tanımları Uygulamalar Rotasyonlar Asistanların bilgilendirilmesi Asistan karnesi 6. Sonuç ve öneriler

28 EKPDK Raporunun Hazırlanması TCY-YK’na sunulması YK’ da değerlendirme onay Raporun AD başkanı /şef’e bir örneğinin gönderilmesi “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”

29 27.03.2008 tarihinde Prof.Dr.İsmet Taşdelen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Prof.Dr. İ skender Sayek Prof.Dr.Rasit Tükel Prof.Dr.Semih Baskan Prof.Dr.Ragıp Çam Prof.Dr.Gencay Gürsoy

30 Yeterlik Belgesinin Sunulması AD başkanı / Şef’in bilgilendirilmesi Günün belirlenmesi Dekan / başhekim’in bilgilendirilmesi AD akademik kurulunda Belgenin sunulması

31

32

33


"Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu 2000 Genel cerrahi eğitiminin Ulusal cerrahi yeterliği Kurumları standartlarını belirlemek belgelendirmek eşyetkilendirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları