Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008

2 ÖNSÖZ Bu plan 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Planın hazırlanması sırasında, bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri toplantılar aracılığı ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmuştur. Sunulan plan, toplantılar sırasında ortaya konan fikir ve görüşler çerçevesinde hazırlanmıştır.

3 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Henüz çok kısa bir geçmişi olan bölümümüz, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde 2005 yılında açılmış ve ilk kez 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında ek kontenjan ile hazırlık sınıfına öğrenci alınmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1.2. Eğitim Öğretim Programı Bölümümüz, 1 yıllık İngilizce hazırlık programını izleyen 4 yıllık bir lisans eğitimi vermekte ve henüz yüksek lisans veya doktora eğitimi vermemektedir.

4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.1.1. Eğitim İçinde bulunduğumuz 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında bölümümüz öğrenci alamamıştır. Ancak, 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında bölümümüze dikey geçiş sınavı ile gelerek hazırlık programına kabul edilen öğrenciler (3 öğrenci) ve lisans programının birinci sınıfına (80 öğrenci) ve ikinci sınıfına (83 öğrenci) devam eden öğrenciler olmak üzere toplam 166 öğrenciye eğitim verilmektedir. 2.1.1.1. Bölümler/Anabilim Dalları Bölümümüz bünyesinde alt bölümler veya ana bilim dalları yoktur.

5 2.1.1.2. Akademik Personel Durumu Akademik Personel Sayıları Ünvan200520062007 Profesör--- Doçent--- Yardımcı Doçent-1*3+1* Öğretim Görevlisi-23 Uzman--- Diğer--- TOPLAM-37 * Kadrosu bölüm dışında olmakla birlikte bölümümüzde görevlidir.

6 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2005-2006 Lisans792*39,50 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)--- 2006-2007 Lisans1632+7*18,11 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)--- 2007-2008 Lisans1665+8*12,77 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)--- * Bölüm dışından görevlendirilmiştir.

7 2.1.2. Araştırma Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 200520062007TOPLAM TOPLAM MAKALE -- 3 3 Ulusal -- 3 3 Uluslar arası -- - - SCI/SSCI/AHCI -- - - ATIF SAYISI -- - - KİTAP -- - - KİTAP BÖLÜMÜ -- - - BİLDİRİ -- 2 2 Ulusal -- 1 1 Sözlü -- 1 1 Poster -- - - Uluslararası -- 1 1 Sözlü -- 1 1 Poster -- - - BİLİMSEL ETKİNLİKLER ---- BİLİMSEL ÖDÜLLER -- - -

8 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararası SCI/SSCI/ AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 2005------- 20061-0-0-0 2007430,75-0-0

9 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü2004200520062007 TDTTDDTD Toplam-------- T: Tamamlanmış D: Devam Eden

10 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı Bölümümüzün faaliyetleri için ihtiyaç duyulan fiziki altyapı Yüksekokulumuzun Erdemli Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa kullandığı binada mevcut olan altyapıdan karşılanmaktadır. 2.1.3.2. Hizmet Türleri Bölümümüzde henüz sadece öğrencilerimize eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmektedir.

11 Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı İdari Personel Sayıları Bölümümüz bünyesinde idari personel bulunmamakla birlikte ihtiyaç duyulan idari hizmetler Yüksekokulumuz bünyesinde mevcut olan idari personel tarafından karşılanmaktadır. Hizmet Türü200520062007 İngilizce Hazırlık Dersleri 79 Öğrenci80 Öğrenci3 Öğrenci Lisans Dersleri-83 Öğrenci163 Öğrenci

12 2.2. Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler Paydaşlar Hizmet Alanlar ÇalışanlarTemel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel  İdari Personel  Öğrenciler  Veliler  Rektörlük  YÖK  Diğer Üniversiteler  Mezunlar  Kamu Kurumları  Özel Sektör  Basın-Yayın Organları  Yerel Yönetimler  Sivil Toplum Kuruluşları  Toplum 

13 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü Yanlarımız: Nitelikli, genç, dinamik ve idealist bir akademik kadro. Bilgisayar ve İngilizce'ye ağırlık veren bir program. Türkçe eğitim. Gelişen akademik ve idari kadro. Eğitim binasının yeni ve fiziksel altyapının mevcut durumda yeterli olması. Katılımcı bir yönetim ve uyumlu bir çalışma ortamı. İyi bir lise eğitimine ve yüksek motivasyona sahip bir öğrenci profili. İşletme, teknoloji ve bilişim olmak üzere disiplinler arası ve çok yönlü bir eğitim programı. Daha çok özel sektöre yönelik bir eğitim programı.

14 Zayıf Yanlarımız: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği. Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programları'nın eksikliği. Okulumuzun Erdemli'de bulunması nedeni ile öğrencilerimizin kampus olanaklarından istenildiği ölçüde yararlanamaması. Bölümümüzün yeni olması nedeni ile öğrencilerimizde bölüme ait olma duygusunun henüz zayıf olması. Bölümümüzün yeni olması nedeni ile dış çevre ve özellikle özel sektör ile ilişkilerin henüz gelişmemiş olması.

15 Fırsatlar: Bölümümüzün Devlet Üniversiteleri içerisinde ilk ve öncü olması. Türkiye ve Dünya'da bölümümüz mezunu öğrencilere olan ihtiyacın çok fazla ve giderek artıyor olması. Disiplinler arası bir eğitim alarak bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimize yönelik iş alanlarının fazlalığı. Yüksek not ve rekabeti teşvik eden bir not sistemi. Proje ve araştırmalarla dışarıdan kaynak yaratma potansiyeline sahip bir bölüm olmamız. Öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde daha bilinçli olması. Üniversitemizin bölümümüze vermiş olduğu destek ve önem.

16 Tehditler: İsim olarak henüz çok yeni ve tanınmamış bir bölüm olması. Bölümümüze benzer bölümlerin hızla açılıyor olması. Sayıca çok fazla olan işletme bölümlerine iş sahası olarak yakınlığı. Mezun olacak öğrencilerimizin iş sınavlarına kabul edilme durumlarının belirsizliği.

17 2.4. Varsayımlar Yüksek Öğretim Kurumlarının özerkliğini güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak. Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin gerektirdiği mali kaynak, akademik kadro ve fiziki altyapı yeterli düzeyde sağlanacak. İhtiyaç duyulan akademik kadrolara uygun nitelikte eleman bulunabilecek. Öğrenci kontenjanımız YÖK tarafından belirlenirken bölümümüzün önerisi kabul görecek. Bilgi ve teknolojideki gelişmeler yeni fırsatlar, iş alanları ve yöntemler yaratarak işletme bilgi yönetiminin önemini artıracak. Özel sektör, yaşadığı problemlere çözüm bulma konusunda Üniversitelere daha fazla güvenecek.

18 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, alanı ile ilgili teorik ve teknik altyapıya sahip, teknolojiyi kullanabilen, analitik düşünebilen ve sorunlara çözüm üretebilen, alan bilgisi, araştırma becerisi ve yabancı dili ile ulusal ve uluslararası alanda rekabet edip liderlik yapabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmek. 3.2. Vizyon Ulusal ve uluslararası alanda eğitimi ve bilimsel araştırmaları ile tanınan, bilim ve teknolojide önder çalışmalara imza atan çağdaş bir eğitim kurumu olmak.

19 3.3. Değerler Atatürk İlke ve Devrimleri Bilimsellik ve Bilimsel Etik Yaratıcılık ve Yenilikçilik Paylaşımcılık ve Takım Ruhu Dürüstlük Sorumluluklara Bağlılık Özveri ve İdealistlik Yurttaşlık Bilinci Toplumsal Sorumluluk

20 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefleri Stratejik Amaç 1. Eğitim ve öğretimin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak. Stratejik Hedef 1.1. Bölümümüzün 3 ve 4. sınıflarında okutulacak dersleri 2008-2009 Eğitim- Öğretim Yılı başına kadar belirleyerek ders programlarını eksiksiz bir şekilde oluşturmak. Stratejik Faaliyet 1.1.1. Diğer üniversitelerdeki bölümlerin mevcut ders programlarını ve ders içeriklerini inceleyip, dünyadaki gelişmeler ışığında değerlendirme toplantıları yaparak bölümümüz hedef ve amaçları doğrultusunda ders programını oluşturmak. Stratejik Hedef 1.2. Öğrenci kontenjanını 2008- 2009 Eğitim-Öğretim Yılı başı itibari ile uygun bir sayıya indirmek. Stratejik Faaliyet 1.2.1. Öğrenci kontenjanını azaltmak amacı ile gerekli girişimlerde bulunmak.

21 Stratejik Hedef 1.3. Akademik personel sayısını arttırmak amacı ile kadromuza plan dönemi boyunca her yıl en az bir öğretim üyesi almak. Stratejik Faaliyet 1.3.1. Her yıl öğretim üyesi ihtiyacımız doğrultusunda, alınacak akademik personelde aranacak nitelikleri belirleyerek üst makamlara talebimizi iletmek. Stratejik Faaliyet 1.3.2. Açılan kadrolara başvuru yapılmasını sağlamak amacı ile eleman ihtiyacımızı diğer üniversitelere yazılı ve/veya sözlü olarak duyurmak. Stratejik Hedef 1.4. Öğrencilerimizin yabancı dildeki yayınları izleme yeteneğini geliştirmek. Stratejik Faaliyet 1.4.1. Uygun derslerde yabancı dilde kaynaklardan ağırlıklı olarak yararlanmak. Stratejik Hedef 1.5. Plan dönemi sonuna kadar bölümümüzde yüksek lisans eğitimine başlamak. Stratejik Faaliyet 1.5.1. Yüksek lisans eğitiminin gerektirdiği öğretim elemanı sayısına ve fiziki altyapıya ulaşmak.

22 Stratejik Hedef 1.6. Öğrenci kontenjanının azalması durumunda dahi önümüzdeki üç yıl boyunca 3 ve 4. sınıflarda eğitime yeni başlanacağı için artan öğrenci sayısına paralel olarak artan derslik ihtiyacımızı karşılamak ve bu derslikleri bilgi aktarımını kolaylaştıracak ve verimlileştirecek sistemlerle donatmak. Stratejik Faaliyet 1.6.1. Yüksekokul Müdürlüğü ile temaslarda bulunarak sadece bölümümüzün kullanımına tahsis edilmiş en az 4 derslik temin etmek. Stratejik Faaliyet 1.6.2. Mevcut ve yeni edinilen her dersliğe projeksiyon cihazı ve bilgisayar temin etmek. Stratejik Faaliyet 1.6.3. Muhasebe, bilgisayar, matematik ve istatistik gibi derslerde bilgisayar uygulaması yapabilmek için gerekli olan lisanslı yazılımları temin etmek.

23 Stratejik Hedef 1.7. Avrupa Birliği öğrenci değişim programlarına dahil olmak. Stratejik Faaliyet 1.7.1. Avrupa Birliği öğrenci değişim programlarına katılabilmek için gerekli girişimlerde bulunmak ve ikili anlaşmalar yapmak. Stratejik Hedef 1.8. Öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmasını teşvik etmek. Stratejik Faaliyet 1.8.1. Öğrencilerimizin Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarına etkin olarak katılmasını teşvik etmek.

24 Stratejik Amaç 2. Özgün Bilimsel Çalışmaların Kalite, Sayı ve Çeşitliliğini Arttırmak Stratejik Hedef 2.1. Her öğretim üyesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yılda en az bir yayın yapmasını sağlamak. Stratejik Faaliyet 2.1.1. Öğretim üyelerinin ders yükünü dengeli bir şekilde dağıtarak onlara bilimsel araştırma için gerekli zamanı sağlamak. Stratejik Faaliyet 2.1.2. Öğretim üye ve elemanlarının tümüne internet bağlantılı bilgisayar temin ederek diğer araştırma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak sağlamak. Stratejik Hedef 2.2. Her öğretim üyesinin ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara yılda en az bir kez katılmasını sağlamak. Stratejik Faaliyet 2.2.1. Öğretim üyelerinin bu toplantılara katılabilmeleri için gerekli ödeneği sağlamak.

25 Stratejik Amaç 3. Dış Paydaşlarımız ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek Stratejik Hedef 3.1. Üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokulları ile etkin bir iletişim ağı kurarak servis dersleri için öğretim elemanı değişimini sağlamak. Stratejik Faaliyet 3.1.1. Diğer fakülte ve yüksekokullardan gelen öğretim elemanı taleplerini mümkün olan en üst düzeyde karşılamak. Stratejik Faaliyet 3.1.2. Öğretim elemanı ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz fakülte ve yüksekokullar ile zamanında iletişim kurarak taleplerimizi iletmek. Stratejik Hedef 3.2. Dış paydaşlarımızdan gelen talepler ve bölümün öngördüğü ihtiyaçlar çerçevesinde her yıl en az bir proje veya etkinlikte yer almak.

26 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Bölümümüz, henüz yeni kurulmuş bir bölüm olduğu için performans ölçümüne 2008 yılında başlamayı planlamaktadır. 2008 yılına kadar ise, performans ölçümü için gerekli verilerin toplanması, memnuniyet ve geri besleme anketlerinin hazırlanması ve raporlama sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bölümümüz, belirlediği performans göstergelerini eğitim göstergeleri, araştırma göstergeleri ve hizmet göstergeleri olmak üzere üç gruba ayırmıştır.

27 Eğitim Göstergeleri Gösterge Hedef 20082009201020112012 ÖSS Puan Ortalamalarındaki Artış (En Az)%5 Öğretim Üyesi Sayısı45678 Toplam Öğrenci Sayısı210260250240230 Öğrenci Memnuniyeti (En Az)%60%70 %75 Bölüm Öğretim Elemanları Dışında Verilen Bölüm Ders Saatinin Toplam Ders Saatine Oranı (En Fazla) %60%50%40%30 Bölüm Dışı Birimlere Verilen Ders Saatinin Toplam Ders Saatine Oranı (En Az) %20%30 %40

28 Araştırma Göstergeleri Gösterge Hedef 20082009201020112012 Öğretim Üyesi Başına Yayın Sayısı (En Az)11122 Öğretim Üyesi Başına Katılınan Bilimsel Toplantı Sayısı (En Az) 11122 Bölüm Olarak Yer Alınan Proje Sayısı (En Az)11223

29 Hizmet Göstergeleri Gösterge Hedef 20082009201020112012 Çalışan Memnuniyeti (En Az)%50 %60 %70 Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (En Az) 11223 Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (En Az) 22334

30 5. TAHMİNİ BÜTÇE İLGİLİ STRATEJİK FAALİYET NO İHTİYAÇ DUYULAN HİZMET VEYA ÜRÜN BİRİM FİYAT (YTL) * İHTİYAÇ MİKTARI TUTAR (YTL) 1.6.2. Bilgisayar10006 Adet **6000 Projeksiyon Cihazı15006 Adet **9000 2.1.2.Bilgisayar100010 Adet **10000 2.2.1. Bilimsel Toplantılara Katılma Ödeneği 15003 Kez ***4500 TOPLAM29500 * 2008 tahmini fiyatlarıdır. ** Plan dönemi boyunca toplam ihtiyaçları belirtmektedir. *** Plan dönemi boyunca yıllık ihtiyaçları belirtmektedir.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları