Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Erdal BEŞER ADÜ Tıp Fakültesi ADÜ SEM Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Erdal BEŞER ADÜ Tıp Fakültesi ADÜ SEM Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Erdal BEŞER ADÜ Tıp Fakültesi ADÜ SEM Müdürü
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Prof.Dr.Erdal BEŞER ADÜ Tıp Fakültesi ADÜ SEM Müdürü

2 Kuruluş ADÜ 2008-2012 Stratejik Planı:
2008 yılı sonuna kadar kurulması 13/12/2007 tarih, sayılı Resmi Gazete: ADÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

3 Amacı Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan eğitim-öğretim programları düzenlemek Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere gereksinim duydukları alanlarda eğitim programları geliştirmek ve uygulamak Üniversitenin, kamu-özel-uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek

4 Faaliyet alanları Eğitim-öğretim programları, kurslar, atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar ve eğitim fuarlarının düzenlenmesi Danışmanlık, proje ve benzeri hizmetler ve koordinasyon Katılımcıların belgelendirilmesi

5 Yönetim Organları

6 Müdür Rektör tarafından, profesörler arasından üç yıl için görevlendirilir Müdür yardımcısı: En fazla iki öğretim üyesi üç yıl için

7 Müdürün görevleri Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanlıklarını yapmak ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programının uygulanmasını sağlamak Üniversitede Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak Eğitim programlarının başarılı olması için gerekli önlemleri almak Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu düzenlemek; Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak

8 Yönetim kurulu Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur Başkanı Müdür Üyelerin görev süresi 2 yıl En az 2 ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanma Kararlar oy çokluğu ile

9 Yönetim kurulunun görevleri-1
Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, faaliyetlerin koordinasyon ve değerlendirmesini yapmak Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar almak Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırladığı raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek

10 Yönetim kurulunun görevleri-2
Eğitim-öğretim programları sonunda dağıtılacak belgelerin verilme koşullarını belirlemek Alt birimlerin teklifi doğrultusunda düzenlenecek eğitim programlarını ve görevlendirilecek kişileri belirlemek

11 Danışma kurulu Her alt birimden seçilen birer üyeden oluşur
Üyelerin görev süresi 2 yıl İhtiyaç duyulduğunda Üniversite dışından da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, en fazla on üye görevlendirilebilir Müdürün başkanlığında yılda en az 2 kez toplanır Toplanma ve karar almada: üyelerinin salt çoğunluğu Yapılan oylamada eşitlik olması halinde Müdürün oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır

12 Danışma kurulunun görevleri
Uygun programları belirlemek, alt birimlerden gelen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak İhtiyaçları, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak Eğitim süresi, biçimi, amaca uygunluğu, eğitici kadrosu vb konuları değerlendirmek; gerekli düzenlemeler ile Üniversite dışından konuyla ilgili görevlendirmelere ilişkin alt birimlere tavsiyelerde bulunmak

13 Alt birimler Üniversiteye bağlı birimlerde ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen 3-5 öğretim üyesinden oluşur Dekanlar, müdürler ve bölüm başkanlıklarının sorumluluğunda, ilgili birimin sürekli eğitim çalışmalarını organize ve koordine etmekle görevli çalışma gruplarıdır Birim: Üniversitedeki enstitülerin, fakültelerin, Rektörlüğe bağlı bölümlerin, araştırma ve uygulama merkezlerinin, yüksekokulların ve konservatuarların her biri


"Prof.Dr.Erdal BEŞER ADÜ Tıp Fakültesi ADÜ SEM Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları