Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM GÜN YASASI VE ASİSTAN HEKİMLER DR.AYSUN ERBAHÇECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM GÜN YASASI VE ASİSTAN HEKİMLER DR.AYSUN ERBAHÇECİ."— Sunum transkripti:

1 TAM GÜN YASASI VE ASİSTAN HEKİMLER DR.AYSUN ERBAHÇECİ

2  Tam gün eğitim almak istiyorum.  Tam gün eğitim vermek istiyorum

3 NEDEN TAM GÜN EĞİTİM  Eğitim için yeterli zaman  Usta çırak ilişkisinin kurulması için yeterli zaman  Bilimsel araştırma için tam gün odaklanma  Öğretim üyesinin bilgi ve birikiminin tam gün değerlendirilmesi  Doğru rol model !

4 Üniversite ve Eğitim Hastanelerinde Tam Süre Çalışmadan vazgeçilebilir miydi?

5 Peki Bugün Pratikte Neler Yaşıyoruz?  Uzmanlık Eğitimi için standart müfredat yok.  Eğitim verilen kurumların çeşitliliği, eğitimde eşitsizlik.  Eğitici kadroların yetersizliği,  Bilimsel araştırma faaliyetlerinin önemsenmemesi, kongrelere katılımın ilaç firmalarının desteğine bağlanması.

6 Peki Bugün Pratikte Neler Yaşıyoruz? Sağlıkta Dönüşüm Programı ‘ Performansa Dayalı Döner Sermaye’ Asistanlığı

7 Performansa Dayalı Döner Sermaye’’ ASİSTANLIĞI  Daha fazla poliklinik sayısı  Daha fazla nöbet  Eğitim faaliyetlerinin angarya olarak görülmesi  Başkasının adına poliklinik yapma  Kayıt ve kırtasiye angaryalarında artış  Hastayı müşteri olarak görme  Ekip çalışması yerine nefrete dayalı rekabet

8

9  Yıllarca savsaklanmış tıpta uzmanlık tüzüğü ve mart 2007’de 1219 sayılı yasada yapılan değişiklikle, Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık eğitimiyle İlgili düzenlemelerde tek yetkili.

10  Yetersiz çalışma koşulları  Hastane idari kadroları, hasta ve hasta yakınları tarafından taciz, tehdit, baskı ve aşağılanma  Performansa dayalı “belirsiz”, emekliliğe yansımayan ücret ödemeleri.

11 Mesleki ve kişisel endişe artışı

12 Belirsizlik ve gelecek korkusu

13 Gelecek Korkusu!  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son perdesi  KamudaTAM GÜN çalışma zorunluluğu  Kamu Hastane Birlikleri Kanunu

14 Kamu Hastane Birlikleri  Kamu Hastaneleri işletmeleştiriliyor  Genel bütçe katkısı sadece gerektiğinde yapılacak yardım  Kamu hastanesi gelirini kendi elde eden ve harcamasının yapan, rekabet eden kuruma dönüştürülüyor  Çalışanların ücretleri hastane gelirinden karşılanıyor.

15 Kamu Hastane Birlikleri  Tek sorumlu Yönetim Kurulu  Yönetim Kurulunda Ticaret Odası temsilcisi var!  Eski tasarıda 657 ile çalışmaya devam hakkı veriliyor  Tam gün yasası ile birlikte zorunlu tam gün çalışma  Muhtemelen sözleşmeliye teşvik kabul etmeyene mevcut ücretle devam yada sürgün

16 AKP’nin TAM GÜN yasası neler getirecek?  Performansa göre verilen ücretle yetinilecek  Tam gün tazminatı verilmesi düşünülmüyor  Bu ücret emekliliğe yansımıyor  Üniversiteler ve eğitim hastanelerinde eğiticiler için ek eğitici tazminatı yok  Kamu Hastane Birliklerinde sözleşmeli çalışma

17 Özlük-ekonomik haklarda yeni bir iyileştirme ve güvence getirmeden tercih yapmaya zorlanma!

18 Kar Hedefli Sağlık Sistemi UCUZ İŞ GÜCÜ emeği ucuzlatılmış, rekabetçi sistemde birbirleri ile ücret ve mesleki anlamda rekabet eden hekimler sağlıkta dönüşüm programının hedeflediği hekim portresi.

19 KAR ODAKLI İŞLETMEDE TIP VE UZMANLIK EĞİTİMİ OLMAZ!  Eğitim ve araştırma ikinci planda  Nitelikli sağlık hizmeti için iyi yetişmiş hekim  Tıp eğitimi ve Uzmanlık eğitimi için Genel Bütçeden destek

20 TAM GÜN EĞİTİM ve GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ  İşletmede değil Genel Bütçeden finanse edilen sağlık kurumlarında  Performans türü belirsiz-güvencesiz ücretlendirme yerine genel bütçede karşılığı olan ve emekliliğe yansıyan TAM GÜN tazminatı  Tıp Fakültelerinde ve Eğitim Hastanelerinde eğiticilere eğitici tazminatı  Sözleşmeli değil güvenceli çalışma: Toplu sözleşmeli-grevli sendika hakkı

21


"TAM GÜN YASASI VE ASİSTAN HEKİMLER DR.AYSUN ERBAHÇECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları