Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 Kapsamında Stratejik Planlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 Kapsamında Stratejik Planlama"— Sunum transkripti:

1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama
Tuğba DİNÇER 26 Nisan 2011

2 Sunum Planı 5018 sayılı Kanunun Temel Amacı
Kamu Kaynağının Kullanımının Temel Esasları Stratejik Planlama Genel İlkeler Stratejik Planlama Süreci

3 5018 Sayılı Kanunun Temel Amaçları
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, Hesap verebilirliği ve Malî saydamlığı sağlamak üzere Kamu mali yönetim yapı ve işleyişini düzenlemek

4 Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları- (1)
Malî saydamlık: Her türlü kamu kaynağının denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Hesap verme sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

5 Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları-(2)
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

6 Stratejik Planlama Genel İlkeler
Katılımcılığın sağlanması, Strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğü, İdarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması, Eşgüdüm ve hesap verme sorumluluğu

7 Stratejik Planlama Süreci
5 yıllık dönem Güncelleştirme(2 yıl sonra- hedef ve faaliyet) Yenileme (Mevzuat, hükümet, bakan ve üst yönetim değişikliğinde- yeniden hazırlama) Hazırlık Programı İç genelge- Üst yönetici Hazırlık Programı- Süreç aşamaları, faaliyetler, sorumlular, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı

8 Stratejik Planlama Süreci-2

9 Neredeyiz? Durum Analizinin İçeriği Tarihi analiz, Yükümlülük mevzuat,
Faaliyet- hizmet, Paydaş analizi, (kuruluşun faaliyetlerinden doğrudan etkilenen ya da etkilyen iç-dış) İç analiz,(beşeri, teknolojik, mali durum, örgüt yapısı ve kültür) Çevre analizi

10 Nereye Ulaşmak İstiyoruz?
Misyon: Ne?, Nasıl?, Kim? Vizyon: İdeal gelecek Temel Değerler: Davranış Kuralları, Yönetim, İlkeler Amaç: Ulaşılması hedeflenen sonuçların kavramsal ifadesi Hedef: Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ölçülebilir alt amaç Performans Göstergesi: Gerçekleşen sonuçların hedeflenen duruma ne derece yaklaştığını ortaya koyar(Miktar, zaman, kalite, maliyet)

11 Nasıl Ulaşırız? Stratejiler: Ulaşılmak istenen sonuçlara nasıl varılacağını gösteren kararlar bütünü,(yol- yöntem) GZFT Analizi:Güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditler Kritik Sorular Yön: Engeller, Sorunlar

12 Maliyetlendirme- Maliyet Tablosu

13 Maliyetlendirme Stratejik Plan –Bütçe bağlantısı Önceliklendirme Faaliyet,proje- Kaynak ihtiyacı ortaya konur

14 İzleme- Değerlendirme
İzleme: SP uygulamasının sürekli izlenmesi ve raporlanması Değerlendirme: Sonuçların amaç ve hedeflere uygunluğunun ölçülmesi, amaç ve hedef tutarlılığının belirlenmesi


"5018 Kapsamında Stratejik Planlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları