Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2006-2011 STRATEJİK PLANLAMA TASLAĞI 2006-2011 STRATEJİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2006-2011 STRATEJİK PLANLAMA TASLAĞI 2006-2011 STRATEJİK."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2006-2011 STRATEJİK PLANLAMA TASLAĞI 2006-2011 STRATEJİK PLANLAMA TASLAĞI

2 İÇERİK 1-Durum analizi 1-Durum analizi 2-Vizyon 2-Vizyon 3-Misyon 3-Misyon 4-Değerler ve stratejiler 4-Değerler ve stratejiler 5-Stratejik hedefler 5-Stratejik hedefler 6-SWOT analizi 6-SWOT analizi 7-Nihai hedefler 7-Nihai hedefler

3 1-DURUM ANALİZİ A) 1999 yılında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi olarak çalışmaya başlayan ana bilim dalı 2002 yılından itibaren Kalp ve Damar Cerrahisi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında halen bir Profesör, üç Doçent, sekiz araştırma görevlisi eğitim,öğretim,araştırma ve hizmet faaliyetini yürütmektedir.Kuruluşundan bu yana üç araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamladılar. A) 1999 yılında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi olarak çalışmaya başlayan ana bilim dalı 2002 yılından itibaren Kalp ve Damar Cerrahisi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında halen bir Profesör, üç Doçent, sekiz araştırma görevlisi eğitim,öğretim,araştırma ve hizmet faaliyetini yürütmektedir.Kuruluşundan bu yana üç araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamladılar.

4 1-DURUM ANALİZİ B) Öğretim elemanı / öğretim üyesi bilgileri: B) Öğretim elemanı / öğretim üyesi bilgileri: 1 Profesör 1 Profesör 3 Doçent 3 Doçent 8 Araştırma Görevlisi 8 Araştırma Görevlisi Ortalama öğrenci sayısı 15x4 Ortalama öğrenci sayısı 15x4 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 15/4/staj Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 15/4/staj

5 1-DURUM ANALİZİ C) SCİ sayısı toplam 12 yayına 70 SCİ Öğretim üyesi başına SCİ sayısı 70/4 C) SCİ sayısı toplam 12 yayına 70 SCİ Öğretim üyesi başına SCİ sayısı 70/4 Yayınlar: 2006 yılında 6 yurt dışı yayın, 2 yurt içi yayın, 4 yurt içi bildiri 1999-2006 yılları arasında toplam 29 yurt dışı, 19 yurt içi yayın. Yayınlar: 2006 yılında 6 yurt dışı yayın, 2 yurt içi yayın, 4 yurt içi bildiri 1999-2006 yılları arasında toplam 29 yurt dışı, 19 yurt içi yayın.

6 1-DURUM ANALİZİ D) Yayın konuları: D) Yayın konuları: 1-Deneysel: Antikalsifikasyon Mediastinit Mediastinit Vasküler Vasküler 2-Klinik:Kalp Cerrahisi ve yoğun bakım tedavisine yönelik çalışmalar

7 1-DURUM ANALİZİ E) Öğretim araç ve gereçleri E) Öğretim araç ve gereçleri Derslik sayısı: 1 Derslik sayısı: 1 Bilgisayar sayısı: 6 Bilgisayar sayısı: 6 İnternet bağlantılı bilgisayar sayısı: 6 İnternet bağlantılı bilgisayar sayısı: 6 Video projektör sayısı: 2 Video projektör sayısı: 2 Televizyon sayısı: Yok Televizyon sayısı: Yok Yazıcı sayısı: 3 Yazıcı sayısı: 3

8 1-DURUM ANALİZİ F) Araştırma projeleri: F) Araştırma projeleri: 1-Yapay damar projesi (hazırlık aşamasında) 2-İskemi reperfüzyon projesi (hazırlık aşamasında) 3-Sitrik asidin nativ kapaklardaki kalsifikasyona etkisi

9 1-DURUM ANALİZİ G) Mezuniyet öncesi eğitim: G) Mezuniyet öncesi eğitim: Dönem 5: Teorik ders; 7x3 saat Dönem 5: Teorik ders; 7x3 saat Pratik; 7x5 saat Pratik; 7x5 saat

10 1-DURUM ANALİZİ H) Kalp ve Damar Cerrahisi araştırma görevlisi eğitimi: H) Kalp ve Damar Cerrahisi araştırma görevlisi eğitimi: Teorik eğitim; 10 saat/hafta Teorik eğitim; 10 saat/hafta Pratik eğitim; 20 saat/hafta Pratik eğitim; 20 saat/hafta Öğretim elemanı başına düşen haftalık 30 saat asistan eğitimi Yılda iki kere asistan değerlendirme sınavı

11 1-DURUM ANALİZİ I) Bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı; 5 I) Bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı; 5 Uluslararası bildiri: 2 Uluslararası bildiri: 2 Ulusal bildiri sayısı: 4 Ulusal bildiri sayısı: 4

12 1-DURUM ANALİZİ J) Birimler arası ortak çalışmalar J) Birimler arası ortak çalışmalar a) Erişkin kardiyoloji a) Erişkin kardiyoloji b) Pediatrik kardiyoloji b) Pediatrik kardiyoloji c) Göğüs cerrahisi c) Göğüs cerrahisi d) Patoloji d) Patoloji e) Radyoloji e) Radyoloji f) Göğüs hastalıkları f) Göğüs hastalıkları g) Anestezi g) Anestezi h) Biyokimya h) Biyokimya ı) Anatomi ı) Anatomi j) Farmakoloji j) Farmakoloji k) Kimya mühendisliği k) Kimya mühendisliği

13 1-DURUM ANALİZİ K) Mersin Üniversitesi dışındaki birimler ile çalışmalar: K) Mersin Üniversitesi dışındaki birimler ile çalışmalar: 1-TÜBİTAK MAM 1-TÜBİTAK MAM 2-Koç Üniversitesi 2-Koç Üniversitesi 3-Göğüs-Kalp ve Damar cerrahisi derneği 3-Göğüs-Kalp ve Damar cerrahisi derneği

14 1-DURUM ANALİZİ L) Ameliyatlar 2005 kasım- 2006 kasım L) Ameliyatlar 2005 kasım- 2006 kasım Açık Kalp Ameliyatı : 112 Açık Kalp Ameliyatı : 112 Periferik damar ameliyatı:138 Periferik damar ameliyatı:138 Toplam ameliyat sayısı: 250 Toplam ameliyat sayısı: 250

15 2-VİZYON Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, A) Eğitim öğretim B) Araştırma geliştirme C) Hizmet alanlarında uzmanlık öğrencilerine ve tıp fakültesi öğrencilerine en üst düzeyde aktarma yapmayı öngörmektedir. alanlarında uzmanlık öğrencilerine ve tıp fakültesi öğrencilerine en üst düzeyde aktarma yapmayı öngörmektedir.

16 3- MİSYON A) İnsan sevgisi, bilim, çalışma ve zeka öğelerinin bir potada kaynaştırılmasıyla özümlenen hekim ve uzman hekim yetiştirmek A) İnsan sevgisi, bilim, çalışma ve zeka öğelerinin bir potada kaynaştırılmasıyla özümlenen hekim ve uzman hekim yetiştirmek B) Üstün nitelikli hekim ve uzman hekimler yetiştirerek bölgemize, ülkemize, insanlık alemine yararlı katkı yapmaktır. B) Üstün nitelikli hekim ve uzman hekimler yetiştirerek bölgemize, ülkemize, insanlık alemine yararlı katkı yapmaktır.

17 4-DEĞERLER VE STRATEJİLER Mersin Üniversitesi’nin değerleri: Mersin Üniversitesi’nin değerleri: Şeffaflık Şeffaflık –Hesap verebilirlik Adalet Adalet –Liyakat –Emeğe saygı İşbirliği, dayanışma ve paylaşma İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Yenilikçilik, yaratıcılık Yenilikçilik, yaratıcılık –Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü) Katılımcılık Katılımcılık Mükemmeli aramak Mükemmeli aramak Estetik duyarlık, çevreye saygı Estetik duyarlık, çevreye saygı Geleceğe inanmak Geleceğe inanmak Toplum yararı Toplum yararı

18 5-STRATEJİK HEDEFLER 1- Tıp öğrencilerinde ve araştırma görevlilerinde 1- Tıp öğrencilerinde ve araştırma görevlilerinde a- İlgi ve konsantrasyon a- İlgi ve konsantrasyon b- Algılama ve çözümleme b- Algılama ve çözümleme c- Yorumlama ve uygulama c- Yorumlama ve uygulama d- Geliştirme ve yaratma d- Geliştirme ve yaratma yetilerinin oluşturulması. yetilerinin oluşturulması.

19 5-STRATEJİK HEDEFLER 2- Bu yetilerin kalp ve damar cerrahisi alanında yoğunlaşabilmesi için 2- Bu yetilerin kalp ve damar cerrahisi alanında yoğunlaşabilmesi için A- Kalp nakli ve yapay kalp B- Kök hücre C- Özgün kalp kapağı D- Özgün yapay greft E- Biyokimya ve farmakoloji çalışmalarının derinleştirilmesi.

20 6- SWOT ANALİZİ Güçlü Yanlar: Güçlü Yanlar: Anabilim dalımız akademik kadrosu genç, dinamik, istekli, kararlı, sorumluluk bilinci yüksek öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra gerek akademik gerekse araştırma görevlisi kadrolarımız yabancı dil, bilimsel düşünce ve takım çalışması açısından da yeterli ve yüksek çalışma azmindedir. Anabilim dalımız akademik kadrosu genç, dinamik, istekli, kararlı, sorumluluk bilinci yüksek öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra gerek akademik gerekse araştırma görevlisi kadrolarımız yabancı dil, bilimsel düşünce ve takım çalışması açısından da yeterli ve yüksek çalışma azmindedir.

21 6- SWOT ANALİZİ Zayıf Yönler: Zayıf Yönler: Akademik kadro başına düşen tıbbi hizmet iş yükü eğitime ayrılabilen zamanı kısıtlamaktadır. Biz eğitimcilerin pedagoji ve formasyon bilgileri yetersizdir. Mevcut ders programı ve ders içeriği, dersi veren öğretim üyesinin sorumluluğunda olup bir kontrol mekanizması mevcut değildir. Öğrencilerin aldığı eğitimden memnuniyeti veya verilen eğitimin amacına ne derecede ulaştığı kısmen ve dolaylı olarak değerlendirilebilmektedir. Teorik ve pratik eğitimin gerçekleştirildiği mekân sınırlı ve henüz arzu edilen düzeylerde değildir. Akademik kadro başına düşen tıbbi hizmet iş yükü eğitime ayrılabilen zamanı kısıtlamaktadır. Biz eğitimcilerin pedagoji ve formasyon bilgileri yetersizdir. Mevcut ders programı ve ders içeriği, dersi veren öğretim üyesinin sorumluluğunda olup bir kontrol mekanizması mevcut değildir. Öğrencilerin aldığı eğitimden memnuniyeti veya verilen eğitimin amacına ne derecede ulaştığı kısmen ve dolaylı olarak değerlendirilebilmektedir. Teorik ve pratik eğitimin gerçekleştirildiği mekân sınırlı ve henüz arzu edilen düzeylerde değildir.

22 6- SWOT ANALİZİ Fırsatlar: Fırsatlar: Yeni hastane inşaatımızın devam etmesi ve hastanemize ek binaların tahsis edilmesi çabaları mevcut mekân sıkıntısı sorununu çözebilecektir. Yeni hastane ve ek binalar yatırılabilecek hasta sayısını, poliklinik ve ameliyathane odası sayısını da arttırabilirse öğrencilerin daha fazla hastayla karşılaşması ve dolayısıyla daha iyi pratik eğitim almalarına olanak tanıyacaktır. Yeni hastane inşaatımızın devam etmesi ve hastanemize ek binaların tahsis edilmesi çabaları mevcut mekân sıkıntısı sorununu çözebilecektir. Yeni hastane ve ek binalar yatırılabilecek hasta sayısını, poliklinik ve ameliyathane odası sayısını da arttırabilirse öğrencilerin daha fazla hastayla karşılaşması ve dolayısıyla daha iyi pratik eğitim almalarına olanak tanıyacaktır.

23 6- SWOT ANALİZİ Tehditler: Tehditler: Karşımıza çıkan en büyük tehdidi mekân ve alt yapı eksilikleri dikkate alınmaksızın giderek artan öğrenci sayısı olarak görmekteyiz. Bu da eğitimde kalite anlamında bir düşüşe yol açacaktır düşüncesindeyiz. Karşımıza çıkan en büyük tehdidi mekân ve alt yapı eksilikleri dikkate alınmaksızın giderek artan öğrenci sayısı olarak görmekteyiz. Bu da eğitimde kalite anlamında bir düşüşe yol açacaktır düşüncesindeyiz.

24 7-NİHAİ HEDEFLER Kalp nakli ve yapay kalp konusunda uzman ekip hazırlanması Kalp nakli ve yapay kalp konusunda uzman ekip hazırlanması Kök hücre konusunda uzman ekip hazırlanması Kök hücre konusunda uzman ekip hazırlanması Konjenital kalp cerrahisi konusunda uzman ekip hazırlanması Konjenital kalp cerrahisi konusunda uzman ekip hazırlanması Minimal invazif ve robotik cerrahi konusunda uzman ekip hazırlanması Minimal invazif ve robotik cerrahi konusunda uzman ekip hazırlanması Yurtdışı yayın sayısının artırılması, Yurtdışı yayın sayısının artırılması, Mezunlarla iletişimin daha da güçlendirilmesi Mezunlarla iletişimin daha da güçlendirilmesi Ülke sağlık politikalarına katkıda bulunmak Ülke sağlık politikalarına katkıda bulunmak Bilim insanı yetiştirmeye katkıda bulunma Bilim insanı yetiştirmeye katkıda bulunma Yıllık ameliyat sayısının arttırılması Yıllık ameliyat sayısının arttırılması Fizik mekanın ihtiyaca cevap verecek hale gelmesi Fizik mekanın ihtiyaca cevap verecek hale gelmesi Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2006-2011 STRATEJİK PLANLAMA TASLAĞI 2006-2011 STRATEJİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları