Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ETİK KURULLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ETİK KURULLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTANE ETİK KURULLARI
Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

2 TARİHÇE Ege Üniversitesi – 20 Temmuz 1999
Kocaeli Üniversitesi – 13 Kasım 2000 Zonguldak KE Üniversitesi- ? (Tıbbi araştırmalarda hakları korumak amaçlı) Abant İB Üniversitesi – Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

3 AMAÇ Hastanede sürdürülmekte olan sağlık hizmetlerinin; insan onuruna, etik değerlere, etik kurallara saygılı, meslek ahlakına uygun bir şekilde yürütülmesi için gereken ortamın yaratılması amacıyla kurulmuştur. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

4 Temel amaca ulaşmak için;
Sağlık çalışanlarının, hastaların, hasta yakınlarının etik eğitimini (hakları, yükümlülükleri ve sorumluluklarından haberdarlık) sağlar, Kurumun sağlık politikalarının amaca uygun oluşmasına yardımcı olur, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

5 Temel amaca ulaşmak için;
3. Etik sorun yaşanan vakalarda isteğe bağlı olarak sorunun çözümüne destek için etik danışmanlık hizmeti sunar, 4. Etik sorun yaşanan vakaların/durumları geriye dönük olarak tartışarak kendini değerlendirmek. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

6 DAYANAK tarihli 5176 numaralı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

7 DAYANAK 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
23420 sayılı Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği ve diğer Uluslararası düzenlemeler. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

8 ÜYELERİ Tıp Fakültesi Dekanı,
Tıbbi hizmetlerden sorumlu hekim (başhekim), Hemşirelik hizmetlerinden sorumlu hemşire (başhemşire), Hastane yönetimini temsilen bir üye, Cerrahi Bilimleri temsilen bir üye, Dahili Bilimleri temsilen bir üye, Çocuk Hastalıkları uzmanı, Adli Tıp uzmanı, hukukçu Deontoloji uzmanı. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

9 GÖREVLERİ-1 Sağlık çalışanlarına tıp etiği eğitimi vermek,
Sağlık kurumunun çağdaş insani değerlere ve meslek etiği kodlarına uygun sağlık politikalarını oluşturulmasına katkı sağlamak, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

10 GÖREVLERİ-2 Klinikte yaşanan etik sorunların çözümüne danışmanlık etmek, Sağlık hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak, Geriye dönük olarak kendini değerlendirmesi gibi görevleri üstlenir. ve Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

11 GÖREVLERİ-3 Tıp öğrencileri, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarıyla ilgili sorunlar, Hasta haklarına ilişkin sorunlar, Uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar, Tıbbi hizmetlerde görevliler arasındaki çatışmalar, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

12 GÖREVLERİ-4 Tıbbi hizmetlerin eşit dağılımına ilişkin sorunlar,
Kurumun itibarını zedeleyen durumlara ilişkin sorunlar. Sağlık çalışanlarının kendileri arasında yada hasta/hasta yakınlarıyla iletişiminde yaşanan olası tıp etiğine aykırı davranışlarda, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

13 GÖREVLERİ-5 Prognozu kötü hastaların tedaviyi reddetmesi yada kesilmesini istediği durumda, Reanimasyonda yaşam desteğinin sonlandırılmasında, Sağlık çalışanlarının hatalı ve yanlış uygulamalarında, Hastane Etik Kurulu söz konusu sorunu etik açıdan inceler. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

14 DENEYİMLERİMİZ A. Eğitimle, B. Sağlık Politikalarının oluşturulması,
C. Etik Danışmanlık ve D. Kendini değerlendirmekle ilgili deneyimlerimiz sonucundan en memnuniyet verenleri “eğitim ve danışmanlıktır” Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

15 Eğitimle ilgili deneyimlerimiz
Etik Kurul üyeleri için tıp etiği kursu, Hastane Etik Kurulu tanıtım konferansları, Hasta hakları eğitim konferansları, Araştırma etiğine ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

16 Sağlık çalışanlarının görev ve sorumlulukları eğitimi ve danışmanlığı
Hasta /hasta yakını – hekim ilişkisi, Hekim-hekim ilişkisi, Hekim-hemşire ilişkisi ve Öğrenci – öğretim üyesi ilişkisi konusunda görüş bildirilmiştir. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

17 Sağlık Politikaları Rutin Aydınlatılmış Onam, Aydınlatılmış Ret formları, Acil Aydınlatılmış Onam, Aydınlatılmış Ret formları, Hasta Bilgilendirme Formları, Pediatri - Ebeveyn Onam ve Ret formları oluşturulmuş, Çocuklar için bilgilendirme formları, Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

18 Sağlık Politikaları Çocuk Hakları posterleri hazırlanmıştır.
Yoğun Bakım Ünitelerinde tıbbi hizmetlerin sunumuna ilişkin politika çalışmaları yapılmış, Acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin politikalar konusunda kurum yöneticilerinin dikkati çekilmiştir. Hasta haklarının uygulamaya aktarılması için kurumsal görev çizilmiştir. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

19 Etik Danışmanlık Etik ikilem yaşanan olgularda tarafların –klinisyenler, hasta yada hasta yakınları- isteği üzerine soruna çözüm üretmek amacıyla verilen danışmanlık hizmetidir. Etik danışmanlık eğitimi için geriye dönük olarak etik sorun yaşanılan bir olgunun klinik çalışanlarının katıldığı küçük bir toplantıda etik değerlendirilmesi yapılır. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

20 Etik Danışmanlık İşlevi
1. Etik konsültasyonda öncelik daima saygı, dürüstlük ve bireyin değerleri, inançları, esenliği, yaşam planları, yaşam tarzı ile bir bütün oluşturduğu anlayışındadır. 2. Danışmanlık işlevi; taraflar adına bir karar vermek olmayıp yalnızca karar seçenekleri sunmak ve öneride bulunmaktır. 3. Karar vermede hasta için “en iyi” olanı bulmaya çalışır. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

21 Etik Danışmanlık İşlevi-2
4. Vaka konsültasyonlarında, bireye daima şefkat ve anlayış gösterir. 5. Vakanın gizliliğine saygı gösterilir ve korunur. 6. Etik açmaz yaşanan olgunun/konunun çok boyutlu –tıbbi endikasyon, hastanın tercihleri, yaşamın kalitesi ve çevresel faktörler- ele alınması sağlanır. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

22 Bizde Etik Konsültasyon
Çocuk Kliniği, Yenidoğan ve Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri’nden gelen –tedaviyi sonlandırma yada başlamamama kararlarında- etik danışmanlık talebi karşılanmıştır. Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

23 DEĞERLENDİRME Bu konuda yapılan değerlendirmeler yeterli değildir.
Prof. Dr. Nermin ERSOY, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD


"HASTANE ETİK KURULLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları