Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH’da Mekanik Ventilasyon. FİZYOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Bronkospazm Bronkospazm Sekresyonlar Sekresyonlar Mukoza Ödemi Mukoza Ödemi Dinamik Hiperinflasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH’da Mekanik Ventilasyon. FİZYOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Bronkospazm Bronkospazm Sekresyonlar Sekresyonlar Mukoza Ödemi Mukoza Ödemi Dinamik Hiperinflasyon."— Sunum transkripti:

1 KOAH’da Mekanik Ventilasyon

2 FİZYOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Bronkospazm Bronkospazm Sekresyonlar Sekresyonlar Mukoza Ödemi Mukoza Ödemi Dinamik Hiperinflasyon Dinamik Hiperinflasyon Solunum Kasları Disfonksiyonu Solunum Kasları Disfonksiyonu Solunum Sayısı Solunum Sayısı

3 ENTÜBASYON İŞLEMİNE AİT KOMPLİKASYONLAR Gastrik içerik aspirasyonu Gastrik içerik aspirasyonu Travmalar Travmalar Dişler Dişler Nazofarinks Nazofarinks Özefagus Özefagus Larinks Larinks Trakea Trakea

4 SEDASYONA AİT KOMPLİKASYONLAR Hipotansiyon Hipotansiyon Aritmiler Aritmiler Allerjik reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

5 ENFEKTİF KOMPLİKASYONLAR Ventilatöre bağlı pnömoniler Ventilatöre bağlı pnömoniler İlk 3 gün % 30 İlk 3 gün % 30 Sonraki her gün % 1 ilave Sonraki her gün % 1 ilave

6 ENDOTRAKEAL TÜPE AİT KOMPLİKASYONLAR Trakea stenozu Trakea stenozu Vokal kord disfonksiyonu Vokal kord disfonksiyonu Kalıcı ses kısıklıkları Kalıcı ses kısıklıkları

7 ÇALIŞMA PRENSİBİ “Pozitif Basınç” “0”

8 İNSPİRYUM İŞİNİ HASTANIN SOLUNUM KASLARI YERİNE VENTİLATÖR ÜSTLENMİŞTİR

9 KOAH’da MV Uygulaması Hastaya Ne Kazandırır? TV ve Dakika Ventilasyonunu arttırır. TV ve Dakika Ventilasyonunu arttırır. Gaz alış – verişini arttırır. Gaz alış – verişini arttırır. Solunum kaslarının dinlenmesine fırsat sağlar. Solunum kaslarının dinlenmesine fırsat sağlar. O2 tüketimini azaltır. O2 tüketimini azaltır. Dinamik Hiperinflasyonu (PEEP’i) azaltır. Dinamik Hiperinflasyonu (PEEP’i) azaltır. Yüksek FiO2 ile O2 verilmesini sağlar. Yüksek FiO2 ile O2 verilmesini sağlar. Atelektazileri önler. Atelektazileri önler.

10 SONUÇ OLARAK Solunum sayısı azalır. Solunum sayısı azalır. Dispne hissi azalır. Dispne hissi azalır. Hipoksi düzelir. Hipoksi düzelir. Asidoz tablosu düzelir. Asidoz tablosu düzelir. Kalp hızı azalır. Kalp hızı azalır.

11 ETKİNLİK KRİTERLERİ Entübasyon gereksiniminde azalma Entübasyon gereksiniminde azalma Mortalitede azalma Mortalitede azalma Fizyolojik düzelme Fizyolojik düzelme Nazo komiyal enfeksiyonlarda azalma Nazo komiyal enfeksiyonlarda azalma Hastanede kalış süresinde azalma Hastanede kalış süresinde azalma Maaliyetlerde azalma Maaliyetlerde azalma

12 RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR Konu: Konu: KOAH akut atağına bağlı dekompanse hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalar KOAH akut atağına bağlı dekompanse hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalar Çalışma Grubu: Çalışma Grubu: Standart medikal tedavi (SMT) + Non invaziv mekanik ventilasyon (NİMV) Standart medikal tedavi (SMT) + Non invaziv mekanik ventilasyon (NİMV) Kontrol Grubu: Kontrol Grubu: SMT SMT

13 BOTT ve Ark. (1993) PaCO2’ de azalma Mortalite Oranları Çalışma Grubu (n=30) 65 mmHg 55 mmHg % 10 Kontrol Grubu (n=30) Düşme YOK % 30 FARKLAR ANLAMLI

14 BROCHARD ve Ark. (1995) EntübasyonMortalite Hastanede Kalış (gün) Çalışma Grubu % 26 % 9 23 ± 27 Kontrol Grubu % 74 % 29 35 ± 33 FARKLAR ANLAMLI

15

16 ENTÜBASYON ORANLARI % 16,3 % 40,5

17 MORTALİTE ORANLARI % 10,6% 20,8

18 PaCO2 de DÜŞME

19 HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ

20 YBÜ’nde KALIŞ SÜRESİ

21 BAŞARISIZLIK ORANLARI Ranj % 7 – 50 (Ortalama % 20) NIMV ENTÜBASYON GEREKSİNİMİNİ AZALTIR ANCAK ORTADAN KALDIRAMAZ

22 NIMV: IMV’NİN YERİNE KULLANILABİLECEK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR NIMV: IMV’YE BAŞVURMA ZORUNLULUĞUNU AZALTAN BİR YÖNTEMDİR

23 KOAH AKUT ATAĞINA BAĞLI GELİŞEN SOLUNUM YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE NIMV UYGUN HASTALARDA UYGUN HASTALARDA BİRİNCİ TERCİH OLMALIDIR.

24 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 DOĞRU HASTA SEÇİMİ

25 BİRİNCİ BASAMAK MV ihtiyacı olanlar MV ihtiyacı olanlar Akut Solunum sıkıntısına ait semptom ve bulgular Akut Solunum sıkıntısına ait semptom ve bulgular Orta – ağır dispne Orta – ağır dispne Siyanoz Siyanoz Solunum sayısı > 24/dk Solunum sayısı > 24/dk Yardımcı solunum kasları kullanımı Yardımcı solunum kasları kullanımı Paradoksal abdominal solunum Paradoksal abdominal solunum Gaz alış – verişi bozukluğu Gaz alış – verişi bozukluğu pH < 7,35 pH < 7,35

26 İKİNCİ BASAMAK İMV ihtiyacı olan hastalar İMV ihtiyacı olan hastalar Solunum arresti Solunum arresti Hemodinamisi bozuk hastalar Hemodinamisi bozuk hastalar Havayollarını koruyamayan hastalar Havayollarını koruyamayan hastalar Aşırı - yapışkan sekresyonu olan hastalar Aşırı - yapışkan sekresyonu olan hastalar Bilinç problemi olan hastalar Bilinç problemi olan hastalar Ajite, koopere olmayan hastalar Ajite, koopere olmayan hastalar Ciddi komorbid hastalıkların olması Ciddi komorbid hastalıkların olması NIMV’a ait teknik problemler NIMV’a ait teknik problemler pH < 7,25 pH < 7,25

27 FIRSAT PENCERESİ

28 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 NIMV’A ERKEN BAŞLAMAK

29 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 3 TEDAVİYE ERKEN YANIT

30 Ambrusino ve Ark: Ambrusino ve Ark: Birinci saat sonunda anlamlı pH yanıtının Birinci saat sonunda anlamlı pH yanıtının NIMV başarısı için: %93 sensitif %93 sensitif % 82 spesifik % 82 spesifik Anton ve Ark: Anton ve Ark: Birinci saat sonunda AKG yanıtının Birinci saat sonunda AKG yanıtının NIMV başarısı için % 95 pozitif prediktif değerini % 95 pozitif prediktif değerini

31 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 4 MASKE UYUMU ve HAVA KAÇAKLARI

32 1. Nazal maske 2. Oro nazal maske 3. Tüm yüz maskesi 4. Nazal tıkaç 5. Ağız parçası 6. Helmet Yüz Maskesi

33

34

35

36 NAZAL MASKE YÜZ MASKESİ Konfor+++ Klostrofobi-++ Sekresyon atılımı ++- Konuşma++- Beslenme++- Etkinlik+++ Rebreathing-++ Gastrik distansiyon -+

37 Akut dönemde yüz maskeleri tercih edilmelidir. Akut dönemde yüz maskeleri tercih edilmelidir. Hastanın durumu düzelince nazal maskeye geçiş akıldan çıkartılmamalıdır. Hastanın durumu düzelince nazal maskeye geçiş akıldan çıkartılmamalıdır.

38

39 Başlangıçta ileri asidozu olmayan, Başlangıçta ileri asidozu olmayan, NIMV’a erken başlanan, NIMV’a erken başlanan, NIMV’a hızlı yanıt veren, NIMV’a hızlı yanıt veren, Maske uyumu iyi olan, Maske uyumu iyi olan, hastalarda başarı oranı YÜKSEKTİR.

40 UYGULAMA SÜRESİ Belirlenmiş bir süre YOK Belirlenmiş bir süre YOK Genellikle 2-3 günlük uygulama yeterli Genellikle 2-3 günlük uygulama yeterli İlk 24 saat zorunlu durumlar dışında DEVAMLI İlk 24 saat zorunlu durumlar dışında DEVAMLI Klinik düzeldikçe giderek azaltma Klinik düzeldikçe giderek azaltma

41 SONLANDIRMA KRİTERLERİ Solunum sayısı < 24/dk Solunum sayısı < 24/dk Kalp hızı < 110/dk Kalp hızı < 110/dk pH > 7,35 pH > 7,35 3-4 L/dk O2 ile SaO2 > %90 3-4 L/dk O2 ile SaO2 > %90

42 IMV’a GEÇİŞ KRİTERLERİ Dispnenin düzelmemesi Dispnenin düzelmemesi Mental durumun kötüleşmesi Mental durumun kötüleşmesi Hemodinamik stabilitenin bozulması Hemodinamik stabilitenin bozulması Taşikardinin düzelmemesi Taşikardinin düzelmemesi Ventilatör-hasta uyumunun bozulması Ventilatör-hasta uyumunun bozulması AKG bulgularının düzelmemesi AKG bulgularının düzelmemesi

43 NIMV: IMV’NİN YERİNE KULLANILABİLECEK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR NIMV: IMV’YE BAŞVURMA ZORUNLULUĞUNU AZALTAN BİR YÖNTEMDİR

44

45

46 YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Daha ileri alarm sistemleri vardır. Daha ileri alarm sistemleri vardır. Daha iyi monitörizasyon sağlarlar. Daha iyi monitörizasyon sağlarlar. İnspiryum ve ekspiryum için ayrı devrelere sahip olduklarından rebreathinge izin vermez. İnspiryum ve ekspiryum için ayrı devrelere sahip olduklarından rebreathinge izin vermez. Daha yüksek inspiratuar basınç üretirler. Daha yüksek inspiratuar basınç üretirler. Daha yüksek ve daha hassas FiO2 sağlarlar. Daha yüksek ve daha hassas FiO2 sağlarlar. Daha fazla mod içerirler. Daha fazla mod içerirler.

47 YB Ventilatörleri NIMV Ventilatörler İnspiratuar basınç +++++ Değişik Modlar +++ Alarmlar +++ Monitörizasyon kapasitesi +++ O2 blenderi ++- Pratiklik ++++

48 NIMV VENTİLATÖRLERİ 1. Volüm kontrollü ventilatörler 2. Basınç kontrollü ventilatörler

49 VOLÜM KONTROLLÜ VENTİLATÖRLER Sabit tidal volüm verme olanağı sağlarlar Sabit tidal volüm verme olanağı sağlarlar Hava yolu basınçlarını kontrol edemezler Hava yolu basınçlarını kontrol edemezler Oluşacak hava yolu basıncını hastanın akciğer mekanikleri belirler Oluşacak hava yolu basıncını hastanın akciğer mekanikleri belirler

50 BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLATÖRLER Sabit hava yolu basıncı sağlarlar Sabit hava yolu basıncı sağlarlar Ayarlanan basınç asla aşılmaz Ayarlanan basınç asla aşılmaz Tidal volümü hastanın akciğer mekanikleri belirler Tidal volümü hastanın akciğer mekanikleri belirler

51

52 BASINÇ DESTEKLİ SOLUNUM (PSV) Basit, portabl ventilatörler yeterli Basit, portabl ventilatörler yeterli Hastanın spontan solunumu esasdır. Hastanın spontan solunumu esasdır. IPAP 12-15 cmH2O IPAP 12-15 cmH2O EPAP 4-6 cmH2O EPAP 4-6 cmH2O IPAP inspiratuar kasların işini azaltır IPAP inspiratuar kasların işini azaltır EPAP otoPEEP’in iş yükünü azaltır. EPAP otoPEEP’in iş yükünü azaltır.

53 NIMV’a BAŞLAMA Tedaviyi açıkla Tedaviyi açıkla Entübasyon olasılığından bahset Entübasyon olasılığından bahset Uygulama yerini seç Uygulama yerini seç Yatak başını 30 derece kaldır Yatak başını 30 derece kaldır Uygun maske seç Uygun maske seç Ventilatör tipi ve modunu seç Ventilatör tipi ve modunu seç Maskeyi elle sabitle Maskeyi elle sabitle Düşük basınçlarla başla Düşük basınçlarla başla Basınçları hastanın toleransına göre kademeli olarak yükselt Basınçları hastanın toleransına göre kademeli olarak yükselt O2 ver (SaO2 > 90) O2 ver (SaO2 > 90) Maskeyi sabitle Maskeyi sabitle

54 MONİTÖRİZASYON Klinik değerlendirme Klinik değerlendirme SaO2 takibi SaO2 takibi AKG takibi AKG takibi

55 KLİNİK DEĞERLENDİRME Hastanın konforu Hastanın konforu Mental durum Mental durum Hasta ventilatör uyumu Hasta ventilatör uyumu Hava kaçağı takibi Hava kaçağı takibi Yardımcı solunum kaslarının faaliyeti Yardımcı solunum kaslarının faaliyeti Solunum sayısı Solunum sayısı Kalp hızı Kalp hızı

56 MONİTÖRİZASYON Klinik değerlendirme Klinik değerlendirme SaO2 takibi SaO2 takibi AKG takibi AKG takibi

57 NIMV’U NERELERDE UYGULAYABİLİRİZ?

58 Plant ve Ark. (2000) Entübasyon Oranı Mortalite Çalışma Grubu (n=118) % 15 % 10 Kontrol Grubu (n=118) % 37 % 20 FARKLAR ANLAMLI

59 Plant ve Ark. (2000) Mortalite Oranı pH > 7,30 % 9 pH < 7,30 % 22

60 Dikensoy ve Ark. (2002) Entübasyon Oranı Mortalite Çalışma Grubu (n=17) % 11,7 % 5,8 Kontrol Grubu (n=17) % 41 % 11,7 FARKLAR ANLAMLI

61 SONUÇ pH > 7,30 pH > 7,30 Entübasyon olasılığı düşük Entübasyon olasılığı düşük Ciddi komorbiditesi olmayan Ciddi komorbiditesi olmayan KOAH’lı hastalara göğüs hastalıkları kliniklerinde de NIMV uygulanabilir.

62 NIMV KOMPLİKASYONLARI Maskeye bağlı Maskeye bağlı Hava kaçağına bağlı Hava kaçağına bağlı Uygulanan basınca bağlı Uygulanan basınca bağlı

63 MASKEYE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR Rahatsızlık hissi% 30-50 Rahatsızlık hissi% 30-50 Yüzde eritem% 20-25 Yüzde eritem% 20-25 Klostrofobi% 5-10 Klostrofobi% 5-10 Burun kökünde ülserasyon% 5-10 Burun kökünde ülserasyon% 5-10 Akneiform döküntüler% 5-10 Akneiform döküntüler% 5-10

64 HAVA KAÇAĞI ve UYGULANAN BASINCA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR Nazal konjesyon% 20-50 Nazal konjesyon% 20-50 Sinüs ve kulak ağrısı% 10-30 Sinüs ve kulak ağrısı% 10-30 Nazal ve oral kuruluk% 10-20 Nazal ve oral kuruluk% 10-20 Göz irritasyonu% 10-20 Göz irritasyonu% 10-20 Gastrik dilatasyon% 5-10 Gastrik dilatasyon% 5-10

65 NIMV MAJÖR KOMPLİKASYONLAR Aspirasyon pnömonisi< % 5 Aspirasyon pnömonisi< % 5 Hipotansiyon< % 5 Hipotansiyon< % 5 Pnx< % 5 Pnx< % 5

66 NIMV KONTRENDİKASYONLARI Kardiyopulmoner arrest Kardiyopulmoner arrest İleri bilinç bozuklukları İleri bilinç bozuklukları İleri hemodinamik bozukluklar İleri hemodinamik bozukluklar Ciddi hipoksi Ciddi hipoksi Aşırı ve yapışkan sekresyon varlığı Aşırı ve yapışkan sekresyon varlığı Yüz travmaları, yanıkları ve cerrahileri Yüz travmaları, yanıkları ve cerrahileri Ciddi GIS hastalıkları Ciddi GIS hastalıkları Ajite ve koopere olmayan hastalar Ajite ve koopere olmayan hastalar

67 En sık kullandığımız mod SIMV+PSV En sık kullandığımız mod SIMV+PSV Weaningi hızlandırmak için seçilmiş hastalarda NIMV uygulaması Weaningi hızlandırmak için seçilmiş hastalarda NIMV uygulaması Mortalite oranlarımız % 20 Mortalite oranlarımız % 20 En önemli mortalite nedenimiz = ventilatöre bağlı pnömoni En önemli mortalite nedenimiz = ventilatöre bağlı pnömoni Ciddi ilaç direnci Ciddi ilaç direnci


"KOAH’da Mekanik Ventilasyon. FİZYOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Bronkospazm Bronkospazm Sekresyonlar Sekresyonlar Mukoza Ödemi Mukoza Ödemi Dinamik Hiperinflasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları