Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH’da Mekanik Ventilasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH’da Mekanik Ventilasyon"— Sunum transkripti:

1 KOAH’da Mekanik Ventilasyon

2 FİZYOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Bronkospazm Sekresyonlar Mukoza Ödemi Dinamik Hiperinflasyon Solunum Kasları Disfonksiyonu Solunum Sayısı

3 ENTÜBASYON İŞLEMİNE AİT KOMPLİKASYONLAR
Gastrik içerik aspirasyonu Travmalar Dişler Nazofarinks Özefagus Larinks Trakea

4 SEDASYONA AİT KOMPLİKASYONLAR
Hipotansiyon Aritmiler Allerjik reaksiyonlar

5 ENFEKTİF KOMPLİKASYONLAR
Ventilatöre bağlı pnömoniler İlk 3 gün % 30 Sonraki her gün % 1 ilave

6 ENDOTRAKEAL TÜPE AİT KOMPLİKASYONLAR
Trakea stenozu Vokal kord disfonksiyonu Kalıcı ses kısıklıkları

7 ÇALIŞMA PRENSİBİ “0” “Pozitif Basınç”

8 İNSPİRYUM İŞİNİ HASTANIN SOLUNUM KASLARI YERİNE VENTİLATÖR ÜSTLENMİŞTİR

9 KOAH’da MV Uygulaması Hastaya Ne Kazandırır?
TV ve Dakika Ventilasyonunu arttırır. Gaz alış – verişini arttırır. Solunum kaslarının dinlenmesine fırsat sağlar. O2 tüketimini azaltır. Dinamik Hiperinflasyonu (PEEP’i) azaltır. Yüksek FiO2 ile O2 verilmesini sağlar. Atelektazileri önler.

10 SONUÇ OLARAK Solunum sayısı azalır. Dispne hissi azalır.
Hipoksi düzelir. Asidoz tablosu düzelir. Kalp hızı azalır.

11 ETKİNLİK KRİTERLERİ Entübasyon gereksiniminde azalma
Mortalitede azalma Fizyolojik düzelme Nazo komiyal enfeksiyonlarda azalma Hastanede kalış süresinde azalma Maaliyetlerde azalma

12 RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR
Konu: KOAH akut atağına bağlı dekompanse hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalar Çalışma Grubu: Standart medikal tedavi (SMT) + Non invaziv mekanik ventilasyon (NİMV) Kontrol Grubu: SMT

13 BOTT ve Ark. (1993) FARKLAR ANLAMLI PaCO2’ de azalma
Mortalite Oranları Çalışma Grubu (n=30) 65 mmHg 55 mmHg % 10 Kontrol Grubu Düşme YOK % 30 FARKLAR ANLAMLI

14 BROCHARD ve Ark. (1995) FARKLAR ANLAMLI Entübasyon Mortalite
Hastanede Kalış (gün) Çalışma Grubu % 26 % 9 23 ± 27 Kontrol Grubu % 74 % 29 35 ± 33 FARKLAR ANLAMLI

15

16 ENTÜBASYON ORANLARI % 16,3 % 40,5

17 MORTALİTE ORANLARI % 10,6 % 20,8

18 PaCO2 de DÜŞME

19 HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ

20 YBÜ’nde KALIŞ SÜRESİ

21 BAŞARISIZLIK ORANLARI
Ranj % 7 – 50 (Ortalama % 20) NIMV ENTÜBASYON GEREKSİNİMİNİ AZALTIR ANCAK ORTADAN KALDIRAMAZ

22 NIMV: IMV’NİN YERİNE KULLANILABİLECEK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR
NIMV: IMV’YE BAŞVURMA ZORUNLULUĞUNU AZALTAN BİR YÖNTEMDİR

23 KOAH AKUT ATAĞINA BAĞLI GELİŞEN SOLUNUM YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE NIMV
UYGUN HASTALARDA BİRİNCİ TERCİH OLMALIDIR.

24 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1 DOĞRU HASTA SEÇİMİ

25 BİRİNCİ BASAMAK MV ihtiyacı olanlar
Akut Solunum sıkıntısına ait semptom ve bulgular Orta – ağır dispne Siyanoz Solunum sayısı > 24/dk Yardımcı solunum kasları kullanımı Paradoksal abdominal solunum Gaz alış – verişi bozukluğu pH < 7,35

26 İKİNCİ BASAMAK İMV ihtiyacı olan hastalar Solunum arresti
Hemodinamisi bozuk hastalar Havayollarını koruyamayan hastalar Aşırı - yapışkan sekresyonu olan hastalar Bilinç problemi olan hastalar Ajite, koopere olmayan hastalar Ciddi komorbid hastalıkların olması NIMV’a ait teknik problemler pH < 7,25

27 FIRSAT PENCERESİ

28 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2 NIMV’A ERKEN BAŞLAMAK

29 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
3 TEDAVİYE ERKEN YANIT

30 Ambrusino ve Ark: Anton ve Ark:
Birinci saat sonunda anlamlı pH yanıtının NIMV başarısı için: %93 sensitif % 82 spesifik Anton ve Ark: Birinci saat sonunda AKG yanıtının NIMV başarısı için % 95 pozitif prediktif değerini

31 TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4 MASKE UYUMU ve HAVA KAÇAKLARI

32 Nazal maske Oro nazal maske Tüm yüz maskesi Nazal tıkaç Ağız parçası Helmet Yüz Maskesi

33

34

35

36 NAZAL MASKE YÜZ MASKESİ Konfor ++ + Klostrofobi - Sekresyon atılımı Konuşma Beslenme Etkinlik Rebreathing Gastrik distansiyon

37 Akut dönemde yüz maskeleri tercih edilmelidir.
Hastanın durumu düzelince nazal maskeye geçiş akıldan çıkartılmamalıdır.

38

39 hastalarda başarı oranı
Başlangıçta ileri asidozu olmayan, NIMV’a erken başlanan, NIMV’a hızlı yanıt veren, Maske uyumu iyi olan, hastalarda başarı oranı YÜKSEKTİR.

40 UYGULAMA SÜRESİ Belirlenmiş bir süre YOK
Genellikle 2-3 günlük uygulama yeterli İlk 24 saat zorunlu durumlar dışında DEVAMLI Klinik düzeldikçe giderek azaltma

41 SONLANDIRMA KRİTERLERİ
Solunum sayısı < 24/dk Kalp hızı < 110/dk pH > 7,35 3-4 L/dk O2 ile SaO2 > %90

42 IMV’a GEÇİŞ KRİTERLERİ
Dispnenin düzelmemesi Mental durumun kötüleşmesi Hemodinamik stabilitenin bozulması Taşikardinin düzelmemesi Ventilatör-hasta uyumunun bozulması AKG bulgularının düzelmemesi

43 NIMV: IMV’NİN YERİNE KULLANILABİLECEK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR
NIMV: IMV’YE BAŞVURMA ZORUNLULUĞUNU AZALTAN BİR YÖNTEMDİR

44

45

46 YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Daha ileri alarm sistemleri vardır. Daha iyi monitörizasyon sağlarlar. İnspiryum ve ekspiryum için ayrı devrelere sahip olduklarından rebreathinge izin vermez. Daha yüksek inspiratuar basınç üretirler. Daha yüksek ve daha hassas FiO2 sağlarlar. Daha fazla mod içerirler.

47 YB Ventilatörleri NIMV Ventilatörler İnspiratuar basınç +++ ++ Değişik Modlar + Alarmlar Monitörizasyon kapasitesi O2 blenderi - Pratiklik

48 Volüm kontrollü ventilatörler Basınç kontrollü ventilatörler
NIMV VENTİLATÖRLERİ Volüm kontrollü ventilatörler Basınç kontrollü ventilatörler

49 VOLÜM KONTROLLÜ VENTİLATÖRLER
Sabit tidal volüm verme olanağı sağlarlar Hava yolu basınçlarını kontrol edemezler Oluşacak hava yolu basıncını hastanın akciğer mekanikleri belirler

50 BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLATÖRLER
Sabit hava yolu basıncı sağlarlar Ayarlanan basınç asla aşılmaz Tidal volümü hastanın akciğer mekanikleri belirler

51

52 BASINÇ DESTEKLİ SOLUNUM (PSV)
Basit, portabl ventilatörler yeterli Hastanın spontan solunumu esasdır. IPAP cmH2O EPAP 4-6 cmH2O IPAP inspiratuar kasların işini azaltır EPAP otoPEEP’in iş yükünü azaltır.

53 NIMV’a BAŞLAMA Tedaviyi açıkla Entübasyon olasılığından bahset
Uygulama yerini seç Yatak başını 30 derece kaldır Uygun maske seç Ventilatör tipi ve modunu seç Maskeyi elle sabitle Düşük basınçlarla başla Basınçları hastanın toleransına göre kademeli olarak yükselt O2 ver (SaO2 > 90) Maskeyi sabitle

54 MONİTÖRİZASYON Klinik değerlendirme SaO2 takibi AKG takibi

55 KLİNİK DEĞERLENDİRME Hastanın konforu Mental durum
Hasta ventilatör uyumu Hava kaçağı takibi Yardımcı solunum kaslarının faaliyeti Solunum sayısı Kalp hızı

56 MONİTÖRİZASYON Klinik değerlendirme SaO2 takibi AKG takibi

57 NIMV’U NERELERDE UYGULAYABİLİRİZ?

58 Plant ve Ark. (2000) FARKLAR ANLAMLI Entübasyon Oranı Mortalite
Çalışma Grubu (n=118) % 15 % 10 Kontrol Grubu % 37 % 20 FARKLAR ANLAMLI

59 Plant ve Ark. (2000) Mortalite Oranı % 9 pH > 7,30 % 22

60 Dikensoy ve Ark. (2002) FARKLAR ANLAMLI Entübasyon Oranı Mortalite
Çalışma Grubu (n=17) % 11,7 % 5,8 Kontrol Grubu % 41 FARKLAR ANLAMLI

61 SONUÇ pH > 7,30 Entübasyon olasılığı düşük
Ciddi komorbiditesi olmayan KOAH’lı hastalara göğüs hastalıkları kliniklerinde de NIMV uygulanabilir.

62 NIMV KOMPLİKASYONLARI
Maskeye bağlı Hava kaçağına bağlı Uygulanan basınca bağlı

63 MASKEYE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR
Rahatsızlık hissi % 30-50 Yüzde eritem % 20-25 Klostrofobi % 5-10 Burun kökünde ülserasyon % 5-10 Akneiform döküntüler % 5-10

64 HAVA KAÇAĞI ve UYGULANAN BASINCA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR
Nazal konjesyon % 20-50 Sinüs ve kulak ağrısı % 10-30 Nazal ve oral kuruluk % 10-20 Göz irritasyonu % 10-20 Gastrik dilatasyon % 5-10

65 NIMV MAJÖR KOMPLİKASYONLAR
Aspirasyon pnömonisi < % 5 Hipotansiyon < % 5 Pnx < % 5

66 NIMV KONTRENDİKASYONLARI
Kardiyopulmoner arrest İleri bilinç bozuklukları İleri hemodinamik bozukluklar Ciddi hipoksi Aşırı ve yapışkan sekresyon varlığı Yüz travmaları, yanıkları ve cerrahileri Ciddi GIS hastalıkları Ajite ve koopere olmayan hastalar

67 En sık kullandığımız mod SIMV+PSV
Weaningi hızlandırmak için seçilmiş hastalarda NIMV uygulaması Mortalite oranlarımız % 20 En önemli mortalite nedenimiz = ventilatöre bağlı pnömoni Ciddi ilaç direnci


"KOAH’da Mekanik Ventilasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları