Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPOKSİ VE HİPERVENTİLASYON. HİPOKSİ Hipoksi, genel anlamda kanda, hücrelerde ve dokularda oksijen eksikliğine bağlı gelişen fonksiyon bozukluğudur. Hipoksi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPOKSİ VE HİPERVENTİLASYON. HİPOKSİ Hipoksi, genel anlamda kanda, hücrelerde ve dokularda oksijen eksikliğine bağlı gelişen fonksiyon bozukluğudur. Hipoksi,"— Sunum transkripti:

1 HİPOKSİ VE HİPERVENTİLASYON

2 HİPOKSİ Hipoksi, genel anlamda kanda, hücrelerde ve dokularda oksijen eksikliğine bağlı gelişen fonksiyon bozukluğudur. Hipoksi, genel anlamda kanda, hücrelerde ve dokularda oksijen eksikliğine bağlı gelişen fonksiyon bozukluğudur.

3 HİPOKSİ Havacılıkta yetersiz oksijen solunmasıyla ortaya çıkan, genellikle akut bir sendromdur. Havacılıkta yetersiz oksijen solunmasıyla ortaya çıkan, genellikle akut bir sendromdur.

4 HİPOKSİNİN SINIFLANDIRILMASI Ê Hipoksik hipoksi Ë Hipemik hipoksi Ì Stagnant hipoksi Í Histotoksik hipoksi

5 1. HİPOKSİK HİPOKSİ Solunan havadaki oksijenin azalmasıyla ortaya çıkar. Solunan havadaki oksijenin azalmasıyla ortaya çıkar. (Düşük atmosferik basınç, oksijen teçhizatında bozukluk, azalmış pulmoner ventilasyon, pnömoni, (Düşük atmosferik basınç, oksijen teçhizatında bozukluk, azalmış pulmoner ventilasyon, pnömoni, hava yollarının kapanması, temiz kanın venöz kanla karışması, vs.) hava yollarının kapanması, temiz kanın venöz kanla karışması, vs.)

6 2. HİPEMİK HİPOKSİ Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesindeki azalma sonucu gelişir. Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesindeki azalma sonucu gelişir. (Anemiler, bazı ilaçlar, CO.) (Anemiler, bazı ilaçlar, CO.)

7 3. STAGNANT HİPOKSİ Kan akımının azalması Kan akımının azalması veya kanın kalp seviyesinin altındaki dokularda göllenmesi ile olur. veya kanın kalp seviyesinin altındaki dokularda göllenmesi ile olur. (Şok, donma, kalp yetmezliği, çevre ısısı artışı, devamlı basınçlı solunum, +G kuvvetleri, vs.) (Şok, donma, kalp yetmezliği, çevre ısısı artışı, devamlı basınçlı solunum, +G kuvvetleri, vs.)

8 4. HİSTOTOKSİK HİPOKSİ Vücut dokularının oksijen kullanımı toksik nedenlerle engellendiğinde oluşur. Vücut dokularının oksijen kullanımı toksik nedenlerle engellendiğinde oluşur. (Alkol, siyanid, CO, narkotikler) (Alkol, siyanid, CO, narkotikler)

9 OBJEKTİF BELİRTİLER a Hiperventilasyon a Siyanoz a Yargı zayıflığı a Zihinsel ve fiziksel işlev bozuklukları bozuklukları a Bilinç kaybı

10 28.000 feet irtifada, hipoksi sonucu oluşan aynı kişiye ait el yazısı deformasyonu

11 SUBJEKTİF BELİRTİLER a Hava açlığı a Huzursuzluk a Yorgunluk a Şaşkınlık a Karıncalanma a Uyuşma a Öfori a Bulantı a Baş ağrısı a Baş dönmesi a Görme ve işitme bozukluğu a Sıcak-soğuk basması

12 HİPOKSİNİN SAFHALARI a FARK EDİLMEYEN a TELAFİ a ZORLUK a KRİTİK : 0 - 10.000 feet : 10.000 - 15.000 feet : 15.000 - 20.000 feet : 20.000 - 23.000 feet

13 HİPOKSİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER a İRTİFA a TIRMANIŞ ORANI a İRTİFADA KALMA SÜRESİ a ÇEVRE ISISI a FİZİKSEL AKTİVİTE a KİŞİSEL FAKTÖRLER a SELF - IMPOSED STRESLER

14 FAYDALANILABİLİR BİLİNÇ ZAMANI Oksijen ikmalinin kesilmesinden veya fakir oksijen ortamına maruz kalınmasından, kullanılabilir zihinsel ve motor fonksiyonların kaybolmasına kadar geçen zamandır. Oksijen ikmalinin kesilmesinden veya fakir oksijen ortamına maruz kalınmasından, kullanılabilir zihinsel ve motor fonksiyonların kaybolmasına kadar geçen zamandır. ( TUC : Time of Useful Consciousness ) ( TUC : Time of Useful Consciousness )

15 FAYDALANILABİLİR BİLİNÇ ZAMANI 18.000 Ft. 22.000 Ft. 26.000 Ft. 28.000 Ft. 30.000 Ft. 35.000 Ft. 40.000 Ft. 43.000 Ft. & üzeri 20 - 30 dk. 10 dk. 3 - 5 dk. 2.5 - 3 dk. 1 - 2 dk. 30 - 60 sn. 15 - 20 sn. 9 - 12 sn.

16 HİPERVENTİLASYON Solunum sayı ve derinliğinin anormal biçimde artmasıdır. Belirtileri : a Karıncalanma a Kas kasılması a İşitme ve görme bozukluğu a Hava açlığı a Şaşkınlık ve / veya bayılma hissi

17 a Baş dönmesi a Uyuşma a Karıncalanma a Baygınlık a Sıcaklık - soğukluk hissi a Görme azalması a Siyanoz a Kas koordinasyon bozukluğu a Öfori a Konfüzyon a Baş dönmesi a Uyuşma a Karıncalanma a Baygınlık a Sıcaklık - soğukluk hissi a Görme azalması a Tremor a Tetani HİPERVENTİLASYONHİPOKSİ

18 TEDAVİ a Oksijen sisteminin kontrolü, a Oksijen regülatörü Emergency % 100 O 2 % 100 O 2 a Normal solunum düzeninin korunması, a 10.000 feet’in altına alçalma. Hipoksi ve hiperventilasyonun tedavisi aynıdır.


"HİPOKSİ VE HİPERVENTİLASYON. HİPOKSİ Hipoksi, genel anlamda kanda, hücrelerde ve dokularda oksijen eksikliğine bağlı gelişen fonksiyon bozukluğudur. Hipoksi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları