Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. TUĞBA GÜRSOY Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. TUĞBA GÜRSOY Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH."— Sunum transkripti:

1 Dr. TUĞBA GÜRSOY Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

2  Barotravma  Volutravma  Atelektotravma  İdeal hacimli ventilasyon RDS

3  Geçiş dolaşımı  Sert AC  Elverişsiz göğüs kafesi yapısı  Yetersiz kas gücü ve dayanıklılığı  Gelişmemiş solunum kontrolü  Takipne  Kısa zaman sabiti  Küçük trakea  Yüksek ETT direci  Kafsız ETT  Akım sensörü yeri

4  Erişkinde hacim döngülü ventilasyon  Yenidoğanda ETT etrafından kaçak  Hacim limitli  Hacim kontrollü  Hacim hedefli  Hacim garantili Özel YD ventilatör ihtiyacı

5  Volutravma, barotravma değil  Uygunsuz hiperventilasyon sıktır  Hipokarbi beyin ve AC açısından sakıncalıdır

6 Hacim ventilasyonBasınç ventilasyon KontrolAkım hızıBasınç SonlandırmaHacimZaman/akım SınırlılıkBasınç yükselmesi pasifHacim kompliyansa bağlı

7

8

9

10  Hacim ventilasyon  Değişken pulmoner kompliansa rağmen sabit tidal volume uygulanması  Tidal hacim arttıkça verilen dakika hacimde doğrusal artış  Aşırı PIP barotravma riskini artırabilir  AC kompliansı iyileştikçe “autoweaning”  TCPL (zaman döngülü basınç limitli)  PIP limitli → barotravma ↓  Ayarlanan PIP değeri tüm inspirasyon süresi boyunca verildiği için AC’de hava dağılımı daha iyi olur  İnspirasyon başında yüksek akım vererek solunum iş yükünü azaltır  Değişken TV → komplians düzeldikçe volutravma riski ↑ Hibrid ventilasyon

11  Primer olarak basınç limitli ventilasyonlardır  AC’e ulaşan tidal hacim devamlı ölçülür  İstenen düzeyin altında ise PIP veya İT istenen TH’e ulaşabilmek üzere ayarlanır  Hibrid ventilasyona örnekler  VG  PRVC  VAPS  TTV

12 Kontrol edilenAyarlananÖlçülen Servo (PRVC)Sete verilen THPIPTHi VIP Bird (VAPS)Hastaya verilen min THİT (↑)THi Bear Cub 750 (VL)Hastaya verilen max THİT (↓)THi Avea (VAPS + VL)Hastaya/sete verilen min/max TH İT (↓↑)THi Babylog 8000+ VGHastaya verilen THİT/akımTHe SLE 5000 (TTV)Hastaya verilen THPIPTHe

13

14  TH 4-6 mL/kg (BPD 6-8 olabilir)  İT 0.25-0.4  SS: 30-40/dakika  PEEP: 4-6 cmH2O  Max PIP: 25-30 cmH2O (TH’yı verebildiğin PIP değerinin 5 fazlası)  Hedef kan gazı  pH: 7.25-7.4  Pco2: 45-60  Po2: 50-80

15 İzin verilen max PIP Ventilatörün belirlediği PIP TH= garanti edilen TH

16 Pinsp P PEEP THset = 10ml TH= 17mlTH= 13mlTH= 11mlTH= 10ml V VGV

17

18  PIP: önceki soluk sırasında sağlanan hacme göre ayarlanır  Önceki solukta atılan gaz hacmi ölçülür ve istenen tidal hacimle karşılaştırır.  Ölçülen hacim istenenden  Az  PIP artır  Fazla  PIP düşür  A/C, SIMV ya da PSV ile birlikte kullanılır

19

20

21 Tüm alveoller eşit açılmadıkça hacim ventilasyonun faydaları gözlenemez “Açık akciğer stratejisi”

22

23  İstenen TH, 12-15 cm H2O PIP basıncının altında sağlanabiliyorsa,  FiO2 < 0.35 ise,  Solunum çabası yeterliyse

24

25  Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon (HFPPV) - akım kesici (HFIV)  Yüksek frekanslı jet ventilasyon (HFJV)  Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV)

26 1. Daha düşük proksimal hava yolu basıncı uygulanması 2. Çok küçük tidal hacimlerle oksijenizasyon ve ventilasyonun sağlanması 3. Yüksek MAP kullanıldığında bile normal AC yapısının korunması

27  “Nontidal” ventilasyon  TV { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1925014/slides/slide_27.jpg", "name": " Nontidal ventilasyon  TV

28

29  Volutravma  Atelektotravmayı engellemektir

30  Pulmoner hava kaçağı  Pulmoner hipoplazi  Diyafram hernisi  Trakeoözefajeal veya bronkoplevral fistül ??  RDS  PPH

31

32

33 MAP Ossilatör amplitüdü Frekans Ossilatör volümü pCO2 AV=(TH) 2 X f HFOV- CO 2 atılımı

34  Frekans  Küçük bebeklerde 10 Hz  Büyük bebeklerde 6-8 Hz  MAP  Konvansiyoneldekinin %20 fazlası  Amplitüd (∆P)  Göğüs vibrasyonuna göre  I:E oranı

35  PaCO2 yüksek ise;  Göğüs duvarı yeterli titreşiyor mu?  Tüp yerinde mi ve uygun çapta mı?  Sekresyonu var mı?  Amplitüd artır  Frekans azalt

36  PaO2 düşükse  AC havalanması nasıl  Aşırı havalanma  Önce MAP sonra frekans düşür  Yeterli havalanma yok  MAP artır  FiO2 artır

37 **Özellikle hipotansiyon aşırı havalanmanın bir göstergesi olabilir

38  Paralizasyon kullanılmıyor  Aksine bebeğin solumasına izin verilmeli  Midazolamla sedasyon – fentanil  Temiz havayolu en önemli sedasyon metodudur

39  MAP 8 -10 cmH2O  FiO2 < 0.35  Direk HFO’dan  KV’e geçilerek

40 Akımda azalma

41

42

43

44  Akım döngülü  Hedeflenen TH ayarlanır  En yüksek basınç ayarlanır  İlk solunum hacim kontrol solunumudur (test solunumu)  Diğer solunumlar değişken akımlıdır  Basınç kontrol gibi basınç ve akım paternleri oluşturur, ancak hedeflenen TH hesaba katarak bir sonraki solunumda PIP değerini ayarlar

45  Weaning döneminde çok yararlı değil  TV proksimal havayolundan değil makineden ölçüldüğü için hatalı olabilir  Sağlanan basınç son soluktaki TV’e bağlıdır, eğer bebek yeterli inspiratuvar çabayı aralıklı yapabiliyorsa çok değişken tidal volümler sağlanacaktır

46  TCPL solunumu sabit akım  TH 4-6 ml/kg  PIP bu hacmi sağlayan PIP değerin %20 fazlası  Avantajları  Volutravma riski ↓  Bebek solunum çabası arttığında PIP ↓  Stabil TH uygulaması  PIP “auto-weaning” → barotravma↓

47  Ventilatör PIP basıncını belirlenen basınç limiti üzerine çıkaramaz  Son 8 solunumun ekspiryum tidal volümü dikkate alındığından, sabit TH vermekle birlikte bu her zaman istenen TH olmayabilir  ET tüp kaçağı % 40 üzerinde ise başarılı olunamaz  Parametreler dikkatli bir şekilde seçilmezse hipokapni gelişebilir

48  Değişken akım hacim ventilasyonu (PSV VC karışımı)  Her solunum değişken akımlı basınç destek solunumu olarak başlar.  İnspiratuar akım en az ayarlanan düzeye indiğinde verilmiş olan TH ölçülür  İstenilen TH’e ulaşılmış veya geçilmişse soluk tipik akım döngülü basınç destek solunum olarak sonlanır  TH’e ulaşılmadıysa, soluk İT uzatılarak (limit konabilir) hacim döngülü solunuma dönüştürülür

49  VIP Bird Gold infant/pediatrik ventilatörde mevcuttur  Tek bir soluk tipinde volüm ve basınç ventilasyonun en iyi özelliklerini kombine eder  A/C, SIMV ve PSV moduna eklenebilir  Yenidoğanlarda VAPS deneyimi sınırlıdır

50 Volüm yetersizliğinde PIP arttırımı Volüm yetersizliğinde IT uzatımı VAPS

51 11. Kosta altıMAP %20 azalt 10-11. kostaMAP %10 azalt 8-9,5 kosta arasıDeğişikllik yok 7-8. kosta arasıMAP %10 artır 7. Kostanın altıMAP %20 artır

52  PaCO2<30 ↓ ΔP %20  PaCO2 30-39 ↓ ΔP %10  PaCO2 40-55 değişiklik yapma  PaCO2 56-65 ↑ ΔP %10  PaCO2>65 ↑ ΔP %20

53  Etyoloji  Ventilatör hızı, süresi ve stratejisi  Humidifikasyon  FiO2 düzeyi  Altta yatan hastalığın ciddiyeti  Epitel geçirgenliğinde farklılık  Enfeksiyon  Bulgular  Akut hiperkapni  Asidoz  Göğüs duvarı hareketinde hızla azalma  Tedavi  Aspirasyon (bazen bronkoskopi kullanılarak) reentübasyonla birlikte hayat kurtarıcı olabilir.

54  Sağ kalbe AC basısı  Pulmoner vasküler direnç üzerine AC hacminin etkisi  Kan basıncına CO2’in etkisi

55 Aşırı AC havalanması Sağ atriuma bası Sağ atrium dolumunda azalma Sağ ventrikül dolumunda azalma Sağ ventrikül strok hacminde azalma R ve L CO’da azalma


"Dr. TUĞBA GÜRSOY Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları