Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe Özsöz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe Özsöz."— Sunum transkripti:

1 Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe Özsöz

2 HERHANGİ BİR ÇIKAR ÇATIŞMASI YOKTUR...

3 Plansız ekstübasyon: Endotrakeal tüpün hasta veya sağlık personeli tarafından erken çıkarılması % 1-14 arasında Risk faktörleri: Ajitasyon,huzursuzluk,konfüzyon,enfeksiyon, Sedasyon yetersizliği, tüpün yetersiz fiksasyonu, hasta/ hemşire oranı, gece nöbeti

4 Hayatı tehdit eden bir sonuç  Kardiyopulmoner arrest ve ölüm Plansız ekstübasyon ve reentübasyon  MV süresini, YBÜ ve hastane yatış ↑

5 Amaç: Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastaların özelliklerini belirlemek Yeniden entübasyon gereksinimi için risk faktörlerini araştırmak

6 Yöntem: Mayıs- 31 Aralık 2010 Plansız ekstübasyon gerçekleşen 24 hasta dosyası Retrospektif olarak değerlendirildi.

7 Araştırılan parametreler Demografik verileri Tanısı Uygulanan IMV modu Kaynak (hasta-personel) APACHE II skoru VİP varlığı Weaning planı Ekstübasyon zamanı (mesai içi veya dışı) Sedasyon uygulaması Ekstübasyon sonrası NİV gereksinimi Yeniden entübasyon gereksinimi

8 Yöntem: Yeniden entübe olan (Grup 1, n:12) ve olmayan (Grup 2, n:12) olgular karşılaştırılarak Re-entübasyon için risk faktörleri araştırıldı

9 Bulgular: Mayıs-Aralık 2010 tarihleri arasında 355/633 hasta (%56) IMV % 6.76 Plansız ekstübasyon 1 K, 23 E, Yaş ortalaması 82 % 50’si reentübe

10 Karşılaştırmalı analiz Mann Whitney U ve ki-kare Re-entübeNon Re-entübep Yaş 79 (74 -81)62 (56 -76)0.044 APACHE II 27 (26 -31)23 (18 -27)0.03 pH 7.26 (7.19 -7.32)7.35 (7.33 – 7.41)0.008 VİP (+) 7/122/120.035 Weaning 1/128/120.003 Sedasyon 2/12 1 Mesai dışı 7/126/120.68 NIMV 12/1211/120.3 Mortalite 11/121/120.0001

11 Tartışma Plansız ekstübasyon değişken sıklıkta görülen ve MV’un ciddi bir komplikasyonudur. En sık hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Reentübasyon oranı % 31-78 arasında Diğer çalışmalarda da yüksek APACHE II skoru, düşük pH değeri, enfeksiyon varlığında reentübasyon riski yüksek

12 Tartışma Ajite hastalarda daha iyi sedasyon Kaza ile ekstübasyonlarda ise daha iyi hemşirelik ve sağlık personeli eğitimi Self ekstübasyon oranı 

13 Sonuç: İleri yaş Yüksek APACHE II Solunum yetmezliğinin ağırlığı Weaning aşamasında olup olmaması VİP varlığı Plansız ekstübe hastalarda re-entübasyon için anlamlı risk faktörleri olduğu görüldü.

14 Sonuç: Reentübe olan grupta mortalite anlamlı oranda yüksek olarak bulundu (p<0.0001)


"Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe Özsöz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları