Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastalarda re-entübasyon için risk faktörleri Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastalarda re-entübasyon için risk faktörleri Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe."— Sunum transkripti:

1 Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastalarda re-entübasyon için risk faktörleri
Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe Özsöz

2 HERHANGİ BİR ÇIKAR ÇATIŞMASI YOKTUR...

3 Plansız ekstübasyon: Endotrakeal tüpün hasta veya sağlık personeli tarafından erken çıkarılması
% 1-14 arasında Risk faktörleri: Ajitasyon,huzursuzluk,konfüzyon,enfeksiyon, Sedasyon yetersizliği, tüpün yetersiz fiksasyonu, hasta/ hemşire oranı, gece nöbeti

4 Hayatı tehdit eden bir sonuç Kardiyopulmoner arrest ve ölüm
Plansız ekstübasyon ve reentübasyon MV süresini, YBÜ ve hastane yatış ↑

5 Amaç: Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastaların özelliklerini belirlemek Yeniden entübasyon gereksinimi için risk faktörlerini araştırmak

6 Yöntem: Mayıs- 31 Aralık 2010 Plansız ekstübasyon gerçekleşen 24 hasta dosyası Retrospektif olarak değerlendirildi.

7 Araştırılan parametreler
Demografik verileri Tanısı Uygulanan IMV modu Kaynak (hasta-personel) APACHE II skoru VİP varlığı Weaning planı Ekstübasyon zamanı (mesai içi veya dışı) Sedasyon uygulaması Ekstübasyon sonrası NİV gereksinimi Yeniden entübasyon gereksinimi

8 Yöntem: Yeniden entübe olan (Grup 1, n:12) ve olmayan (Grup 2, n:12) olgular karşılaştırılarak Re-entübasyon için risk faktörleri araştırıldı

9 Bulgular: Mayıs-Aralık 2010 tarihleri arasında 355/633 hasta (%56) IMV
% 6.76 Plansız ekstübasyon 1 K, 23 E, Yaş ortalaması 82 % 50’si reentübe

10 Karşılaştırmalı analiz Mann Whitney U ve ki-kare
Re-entübe Non Re-entübe p Yaş 79 (74 -81) 62 (56 -76) 0.044 APACHE II 27 (26 -31) 23 (18 -27) 0.03 pH 7.26 ( ) 7.35 (7.33 – 7.41) 0.008 VİP (+) 7/12 2/12 0.035 Weaning 1/12 8/12 0.003 Sedasyon 1 Mesai dışı 6/12 0.68 NIMV 12/12 11/12 0.3 Mortalite 0.0001

11 Tartışma Plansız ekstübasyon değişken sıklıkta görülen ve MV’un ciddi bir komplikasyonudur. En sık hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilir. Reentübasyon oranı % arasında Diğer çalışmalarda da yüksek APACHE II skoru, düşük pH değeri, enfeksiyon varlığında reentübasyon riski yüksek

12 Tartışma Self ekstübasyon oranı  Ajite hastalarda daha iyi sedasyon
Kaza ile ekstübasyonlarda ise daha iyi hemşirelik ve sağlık personeli eğitimi Self ekstübasyon oranı 

13 Sonuç: Plansız ekstübe hastalarda re-entübasyon için
İleri yaş Yüksek APACHE II Solunum yetmezliğinin ağırlığı Weaning aşamasında olup olmaması VİP varlığı Plansız ekstübe hastalarda re-entübasyon için anlamlı risk faktörleri olduğu görüldü.

14 Sonuç: Reentübe olan grupta mortalite anlamlı oranda yüksek olarak bulundu (p<0.0001)


"Plansız ekstübasyon gerçekleşen hastalarda re-entübasyon için risk faktörleri Pınar Çimen, Dursun Tatar, Cenk Kıraklı, Özlem Edipoğlu, Emel Özden, Ayşe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları