Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLANMASI. AMAÇ Solunum ve dolaşım yetmezliğini erken dönemde tanıyarak tedaviye olanak sağlamak. ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLANMASI. AMAÇ Solunum ve dolaşım yetmezliğini erken dönemde tanıyarak tedaviye olanak sağlamak. ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLANMASI

2 AMAÇ Solunum ve dolaşım yetmezliğini erken dönemde tanıyarak tedaviye olanak sağlamak. ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 2

3 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Solunumun yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak öğeleri sayabilmek, Solunum sıkıntısını ve solunum yetmezliğini tanımlayabilmek, Solunum sıkıntısı ve yetmezliğinin nedenlerini sayabilmek, Şoku ve tiplerini tanımlayabilmek.

4 SOLUNUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

5 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 5 SOLUNUM YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Solunum hızı Solunum sesleri Bilinç düzeyi Deri ve ağız mukozasının rengi değerlendirilmelidir.

6 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 6 Çocuklarda İstirahatteki Normal Solunum Sayısı (solunum/dak) YaşOrtalamaEn düşük- En yüksek değer Yenidoğan4030-50 1-12 ay3020-40 1-4 yaş2520-30 5-8 yaş2220-25 8 yaş üstü1612-20

7 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 7 Solunum Hızı Hızlı soluma (Takipne) Yavaş soluma (Bradipne) Solunumun olmaması (Apne)

8 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 8 Solunum Sesleri Hırıltı: Üst solunum yolu ile ilgili, Hışıltı: Alt solunum yolu ile ilgili, İnleme: Akciğer dokusu ile ilgili sorunlarda duyulur.

9 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 9 Kanda oksijenin giderek azalması Öncelikle huzursuzluğa neden olur, Daha sonra uykuya eğilimden komaya kadar değişen bilinç bozukluklarına neden olabilir. Bilinç Düzeyi

10 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 10 Deri ve Ağız Mukozasının Rengi Soluk Siyanotik Hemoglobini çok düşük çocuklarda merkezi siyanoz görülmeyebilir, Merkezi siyanozun görülebilmesi için deri kapillerlerinde indirgenmiş hemoglobin miktarının 5 g/dl’nin üstünde olması gereklidir.

11 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 11 SOLUNUM SIKINTISI Takipne, Taşikardi, Burun kanadı solunumu, Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılması İnspirasyonda interkostal, subkostal ve suprasternal çekilmeler.

12 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 12 SOLUNUM YETMEZLİĞİ Solunum yetmezliği, yetersiz oksijenizasyon ile kendini gösteren klinik bir durumudur. Solunum yetmezliğine neden olan durumlar: Akciğerlerden Göğüs kafesinden, Solunum merkezinden kaynaklanabilir.

13 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 13 SOLUNUM YETMEZLİĞİ Solunum sıkıntısı bulgularına ek olarak Bilinç düzeyinde azalma, Kas tonusunda azalma Merkezi siyanoz varlığı “SOLUNUM YETMEZLİĞİ” ne işaret eder.

14 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 14 Solunumun Durma Riski Artmış solunum hızı ve çabası ile birlikte azalmış solunum sesleri Kalp atım hızında azalma (bradikardi) Sözlü-ağrılı uyarıya yanıtın azalması ve bilinç bozukluğu Kas tonusunda azalma Siyanoz

15 DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

16 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 16 DOLAŞIM YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalp hızı Kan basıncı Sistemik dolaşım Nabız Deri Bilinç İdrar debisi ile değerlendirilir.

17 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 17 Çocuklarda İstirahatteki Normal Kalp Hızı Değerleri (atım/dak) YaşOrtalamaEn düşük- En yüksek değer Yenidoğan13090-180 1-12 ay13080-160 1-4 yaş11080-140 5-8 yaş10070-120 8 yaş üstü9070-110

18 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 18 Çocuklarda İstirahatteki Sistolik Kan Basıncı Değerleri (mmHg) YaşOrtalamaEn düşük- En yüksek değer Yenidoğan7560-90 1-12 ay9070-110 1-4 yaş90+(2xyaş)75-110 5-8 yaş90+(2xyaş)85-115 8 yaş üstü11090-120

19 Hipotansiyon Sınırları YaşHipotansiyon sınırı Yenidoğan (0-28 gün<60 1-12 ay<70 1-10 yaş<70+ (2 x yaş) >10 yaş<90

20 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 20 SİSTEMİK DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. NABIZ Nabız dolgunluğu (nabzın gücü), atım hacmi ve nabız basıncı ile ilişkilidir. Merkezi nabızların kaybı çok hızlı tedavi gerektirir

21 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 21 SİSTEMİK DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 2. DERİ Derideki kan dolaşımının azalması şokun erken belirtisi olabilir. Azalmış deri kan dolaşımının göstergeleri: Derinin alacalı, soğuk ve soluk olması, Kapiller geri doluş zamanının uzaması (>2sn) Çevresel siyanozdur.

22 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 22 SİSTEMİK DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3. BİLİNÇ Bilinç düzeyi aşağıdaki bulgularla değerlendirilir (USAY): U yanıklılık durumu, S esli uyarana yanıt, A ğrılı uyarana yanıt, Y anıtsızlık.

23 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 23 SİSTEMİK DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. İDRAR DEBİSİ Normal idrar debisi 1-2 ml/kg/saat’tir. Kötü böbrek dolaşımının veya hipovoleminin göstergesi: Çocuklarda 1ml/kg/saat’ten Adolesanlarda 30 ml/saat’ten az idrar çıkışı.

24 ŞOK

25 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 25 ŞOK Şok, dokuların yetersiz dolaşımı nedeniyle, hücre yaşamı ve işlevi için gerekli maddeler ve oksijenin yeterince sağlanamadığı klinik bir durumdur.

26 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 26 ŞOK SINIFLAMASI Nedene göre; Hipovolemik, Kardiyojenik, Dağılımsal Fizyolojik duruma göre: Kompanze Dekompanze

27 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 27 ŞOK SINIFLAMASI (Nedene göre) Hipovolemik şok; Damar içinde dolaşan sıvı hacminin yetersizliği söz konusudur. Sıklıkla kanama ve dehidratasyona bağlı olarak meydana gelir. Şokun en sık görülen tipidir.

28 Kardiyojenik şok; Kalp kası işlev bozukluğu sonucunda oluşur. Damar içi hacim yeterli veya artmıştır, Fakat kalp kası işlev bozukluğu nedeniyle atım hacmi ve kalp debisi azalmıştır. ŞOK SINIFLAMASI (Nedene göre)

29 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 29 ŞOK SINIFLAMASI (Nedene göre) Dağılımsal şok; Dolaşan kan haciminin uygunsuz dağılımı ile kendini gösterir. Sepsis veya anaflaksi nedeniyle gelişebilir. Özgün olarak yüksek kalp debisi vardır Septik şok, sepsiste sıvı uygulanmasına rağmen hipotansiyonun devam ettiği veya kan basıncının yalnızca ilaç desteği ile normal sınırlarda sürdürülebildiği durumdur.

30 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 30 ŞOK SINIFLAMASI (Fizyolojik) Kompanze şok; Kan basıncı normal sınırlar içerisinde olup yetersiz doku dolaşımı nedeniyle yaşamsal ihtiyaçların karşılanamadığı durumdur. Dekompanze şok; Şokun belirtilerine kan basıncı düşüklüğünün de eklenmesidir.

31 SONUÇ Solunum ve dolaşımın değerlendirilmesi sonucunda çocuğun fizyolojik durumu şöyle tanımlanabilir; Dengede, Solunum sıkıntısı var Solunum yetmezliğinde, Şokta, Kompanze Dekompanze

32 ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLAMNASI 32


"SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ŞOKUN TANIMLANMASI. AMAÇ Solunum ve dolaşım yetmezliğini erken dönemde tanıyarak tedaviye olanak sağlamak. ÇİLYAD, SOLUNUM YETMEZLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları