Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİTİM BOZUKLUKLARI. AMAÇ Ritim bozuklukları ve nabızsız arresti erken dönemde tanımlayabilmek ve tedavisini uygulayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİTİM BOZUKLUKLARI. AMAÇ Ritim bozuklukları ve nabızsız arresti erken dönemde tanımlayabilmek ve tedavisini uygulayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI."— Sunum transkripti:

1 RİTİM BOZUKLUKLARI

2 AMAÇ Ritim bozuklukları ve nabızsız arresti erken dönemde tanımlayabilmek ve tedavisini uygulayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 2

3 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Kalbin ritim bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilmek. Saptanan ritim bozukluklarına uygun acil tedavi yaklaşımlarını sayabilmek. Nabızsız arresti tanıyabilmek ve tedavi basamaklarını sayabilmek.

4 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 4 NORMAL ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) EKG, kalp kasının uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlardan elde edilir ve kalbin elektriksel uyarımı hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı sinoatriyal düğümden başlayarak atrioventriküler düğüm, his ve purkinje liflerini izler.

5 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 5 KALBİN İLETİ YOLLARI

6 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 6 NORMAL EKG EKG; P QRS T dalgalarından oluşur.

7 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 7 NORMAL SİNÜS RİTMİ Ritim bozukluklarına geçmeden önce normal sinüs ritmini bilmek gerekir: Her QRS öncesinde P dalgası vardır. PR süreleri eşittir. P şekilleri aynıdır.

8 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 8 RİTİM BOZUKLUKLARINDA NEDEN ŞOK GELİŞİR? Kalp debisi: Kalp hızı x atım hacmi’dir. Yavaş ritimlerde kalp debisi düşer, Hızlı ritimlerde diyastol süresi kısalacağından ventriküllere dolan kan hacmi, dolayısıyla kalp debisi azalır. Ayrıca kalp kasının oksijen gereksinimi artar ve kalbi besleyen koroner arter dolaşımı bozulur. SONUÇ : KARDİYOJENİK ŞOK

9 9 Çocuklarda İstirahatteki Normal Kalp Hızı Değerleri (atım/dak) YaşOrtalamaEn düşük- En yüksek değer Yenidoğan13090-180 1-12 ay13080-160 1-4 yaş11080-140 5-8 yaş10070-120 8 yaş üstü9070-110 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

10 10 KALP DURMASINA NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR (HAPIYEDİK) Hipoksi Asidoz Pnömotoraks Isı kaybı (hipotermi) Yabancı cisim Emboli/tromboz Düşük kan hacmi İlaçlar/toksinler Kalp tamponadı

11 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 11 RİTİM BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI Nabız hızı göz önüne alınarak üç başlık altında toplanabilir: Yavaş ritimler: Bradikardi Hızlı ritimler: Taşikardi Kollaps ritimleri: Nabızsız arrest

12 BRADİKARDİ

13 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 13 BRADİKARDİ Çocuklarda yavaş ritimlerin en sık nedeni hipoksidir. Semptomatik bradikardisi olan hastalarda öncelikle havayolu açılmalı ve yeterli oksijenlenme sağlanmalıdır. Yeterli oksijenlenmeye rağmen yavaş ritim devam ediyorsa ilaç tedavisi düşünülmelidir, Sempatomimetikler (Adrenalin): Kalp hızını artırır, Antikolinerjikler (Atropin): Vagal uyarıyı baskılar. Sinüs düğümü işlev bozukluğu veya kalp bloklarına bağlı bradikardilerde kalp pili takılmalıdır.

14 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 14 BRADİKARDİ NEDENLERİ Hipoksi, Hipotermi, Kalp blokları, Kafa içi basınç artışı, İlaçlar/Zehirlenmeler, Aşırı vagal uyarı,

15 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 15 ÇOCUKLARDA BRADİKARDİYE YAKLAŞIM Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla Dolaşım bozukluğu (solunum güçlüğü, bilinç bozukluğu, hipotansiyon) var mı? Gözle Oksijen vermeye devam et Uygun merkeze gönder Yeterli oksijenlenme ve ventilasyona rağmen kalp hızı <60/dk ise kalp masajı yap ve ilaç tedavisi uygula Destek tedavisi sürerken bradikardi nedeni araştırılır (HAPIYEDİK) HayırEvet Adrenalin İV/Kİ: 0.01 mg/kg (1/10.000 yoğunlukta, 0.1 mL/kg) Trakea içi: 0.1mg/kg (1/1.000 yoğunlukta 0.1 mL/kg) 3-5 dakikada bir tekrar Vagal uyarı varsa Atropin 0.02 mg/kg (En az 0.1 mg) Bir kez daha tekrar edilebilir

16 TAŞİKARDİ

17 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 17 TAŞİKARDİ Dar QRS’li (≤ 0.08 sn) taşikardi Sinüs taşikardisi SVT Geniş QRS’li (>0.08 sn) taşikardi VT Torsades de pointes

18 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 18 SİNÜS TAŞİKARDİSİ Sinüs düğümünden yaşa göre normalden fazla uyarı çıkmasıdır, Genellikle diğer sorunlara ikincil gelişir, bu nedenle öncelikle altta yatan nedene yönelik tedavi yapılmalıdır,

19 SİNÜS TAŞİKARDİSİ Sinüs taşikardisinin en sık nedenleri; Ateş, Hipoksi, Hipovolemi, Metabolik bozukluklar, İlaçlar, Zehirlenmeler, Ağrı Huzursuzluktur.

20 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 20 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT) Genellikle ataklar halinde kendini gösterir, Monitörde sıklıkla dar QRS izlenir, Çoğu çocukta SVT başlangıçta iyi tolere edilir, ancak bazı çocuklarda dolaşım bozukluğuna yol açabilir.

21 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 21 SVT-SİNÜS TAŞİKARDİSİ AYRIMI SVTSinüs taşikardisi ÖyküÖzgün değilAltta yatan bir neden vardır (ateş,ağrı, dehidratasyon) P dalgasıYok/anormalVar/normal Kalp hızıSabit Bebeklerde ≥220/dk Çocuklarda ≥180/dk Değişken Bebeklerde <220/dk Çocuklarda <180/dk

22 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 22 SVT TEDAVİSİ (DOLAŞIM DENGEDE) Öncelikle vagal uyarı denenmelidir. Bebeklerde yüze buz uygulaması Çocuklarda, tek taraflı karotis masajı, valsalva manevrası, öğürme refleksinin uyarılması İki kez vagal uyarı ile SVT düzelmezse adenozin uygulanır. SVT devam ediyorsa çocuk kardiyoloğuna haber verilir (kardiyoversiyon ihtiyacı?).

23 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 23 SVT TEDAVİSİNDE YÜZE BUZ UYGULAMASI

24 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 24 SVT TEDAVİSİ (DOLAŞIM BOZUK) Acil elektriksel kardiyoversion uygulanır. Çocuğun damar yolu açık ve adenozin hazır ise adenozin tedavisi ilk seçenek olabilir. Ancak ilaç uygulaması elektriksel kardiyoversionu geciktirmemelidir. Kardiyoversiyon işlemini geciktirmemek koşulu ile hazırlık sırasında vagal uyarılar da denenebilir.

25 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 25 EŞZAMANLI ELEKTRİKSEL KARDİYOVERSİYON Cihazın eş zamanlama (senkronize) düğmesi açık olmalıdır, Cihaz R dalgası ile eş zamanlı olarak akım gönderir. Elektriksel kardiyoversiyon ağrılı bir işlemdir ve mümkünse işlem öncesinde çocuğa sedasyon yapılmalıdır, Midazolam 0.1 mg/kg Eşzamanlı kardiyoversiyonda başlangıç dozu 0.5-1 J/kg ve tekrarlama dozu 2 J/kg dır.

26 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 26 ADENOZİN UYGULAMASI Adenozin etkisini geçici AV blok oluşturarak gösterir, Sürekli EKG izlemi ile, 0.1 mg/kg (en fazla 6 mg) dozunda, hızlıca ve arkasından serum fizyolojik verilerek uygulanır. Yarı ömrü çok kısa olduğundan etkisi saniyeler içerisinde gelişir ve kaybolur, Eğer ilk uygulamada başarı sağlanamaz ise, ilaç iki kat dozda (0.2 mg/kg, en fazla12 mg) ikinci kez verilir. Adenozin

27 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 27 TAŞİKARDİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM (DAR QRS) EKG Sinüs taşikardisi P dalgası normal Hız değişken Bebekte <220/dk Çocukta <180/dk Altta yatan neden var SVT P dalgası yok/anormal Hız sabit Bebekte ≥ 220/dk Çocukta ≥ 180/dk Altta yatan neden yok Geniş QRS (>0.08 sn) DOLAŞIM BOZUKSA Kardiyoversion 1. doz 0.5-1 J/kg 2. doz 2 J/kg (Sedasyon) Adenozin İlk doz: 0.1 mg/kg (max 6mg) İV/Kİ İkinci doz: 0.2 mg/kg (max 12mg İV/Kİ VT Dar QRS (≤0.08 sn) Dolaşım yeterliyse vagal uyarı, düzelmezse Adenozin Altta yatan nedene yönelik tedavi Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla

28 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 28 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT) QRS geniştir, Ventrikül hızı düzenli ve ≥120/dk’dır, P dalgası yok ya da düzensizdir, T dalgası QRS’in ters yönündedir,

29 VT, çocukluk yaş grubunda nadir görülür. Genellikle altta yatan bir neden vardır, Kalp hastalıkları, Akut hipoksi, Asidoz, Elektrolit dengesizliği Zehirlenmeler Geniş QRS’li taşikardi aksi kanıtlanana kadar VT gibi kabul edilmelidir. VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT)

30 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 30 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT) TEDAVİ DOLAŞIM DENGEDE İSE Amiodaron: 5 mg/kg İV/Kİ, (20-60 dak) Prokainamid: 15 mg/kg İV/Kİ, (30-60 dak) DOLAŞIM BOZUKSA Acil elektriksel kardiyoversion 1. doz 0.5-1 J/kg 2. doz 2 J/kg

31 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 31 TORSADES DE POİNTES Farklı şekillerde QRS dalgalarının bulunduğu bir VT şeklidir. Tedavisinde magnezyum uygulanır 25-50 mg/kg (en fazla 2 g), 10 dk’da verilmelidir.

32 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 32 TAŞİKARDİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM EKG Altta yatan nedeni araştır (HAPIYEDİK) Sinüs taşikardisiSVT Geniş QRS (>0.08 sn) DOLAŞIM BOZUKSA Kardiyoversion veya Adenozin VT DOLAŞIM YETERLİYSE İlaçlar Amiodaron: 5mg/kg iv (20-60 dak) Prokainamid: 15 mg/kg (30-60 dak) Dar QRS (≤0.08 sn) Dolaşım yeterliyse vagal uyarı düzelmezse Adenozin Altta yatan nedene yönelik tedavi DOLAŞIM BOZUKSA Kardiyoversion 1. doz 0.5-1 J/kg 2. doz 2 J/kg Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla

33 NABIZSIZ ARREST

34 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 34 NABIZSIZ ARREST Nabızsız arrest durumunda çocukta dolaşım bulgusu saptanmaz. Bu grupta; Ventriküler fibrilasyon (VF), Nabızsız ventriküler taşikardi (VT), Nabızsız elektriksel aktivite (NEA), Asistoli bulunur.

35 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 35 NABIZSIZ ARREST Kalp durması ani gelişmişse asistoliden çok VF ve nabızsız VT düşünülmelidir. VF ve nabızsız VT’de acil defibrilasyon ve ilaç tedavisi uygulanır. Defibrilasyon için hazırlıklar tamamlanana kadar YCU sürdürülmelidir

36 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 36 VF / NABIZSIZ VT Ventriküllerin düzensiz kasılmaları sonucu yeterli atım hacmi oluşamaz, VF ve nabızsız VT’de ACİLEN defibrilasyon uygulanır.

37 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 37 Çocuk defibrilatöre bağlanır (bu sırada YCU devam etmelidir), Yaşına uygun kaşıklar takılır ve jel sürülür, Defibrilatörün eş zamanlama düğmesi kapalı olmalıdır, 2 J/kg olacak şekilde enerji dozu ayarlanır, Kimsenin çocuğa dokunmadığından emin olunur ve akım uygulanır, Beş döngü (çocuk entübe ise iki dakika devamlı) YCU yapılır, VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ

38 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 38 Ritim değerlendirilir, VF veya nabızsız VT devam ediyorsa enerji 4 J/kg olacak şekilde yeniden akım uygulanır, YCU’ya başlanır (beş döngü veya çocuk entübe ise iki dakika devamlı) diğer yandan adrenalin verilir, Ritim tekrar değerlendirilir, VF veya nabızsız VT devam ediyorsa enerji 4 J/kg olacak şekilde yeniden akım uygulanır, YCU’ya başlanır (beş döngü veya çocuk entübe ise iki dakika devamlı) diğer yandan amiodaron veya lidokain verilir, VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ

39 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 39 VF/nabızsız VT sürüyorsa defibrilasyon (4J/kg) ve ilaç (adrenalin, amiodaron veya lidokain) ardışık olarak uygulanır. Defibrilasyon uygulama anı dışında YCU kesintisiz olarak sürdürülür. VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ Defibrilasyon 2J/Kg YCU Defibrilasyon 4J/Kg YCU Adrenalin Amiodaron Lidokain Ritim değerlendir, VF/ Nabızsız VT ise

40 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 40 EŞ ZAMANLI KARDİYOVERSİON / DEFİBRİLASYON Kardiyoversiyon Defibrilasyon Sedasyon UygulanırUygulanmaz R dalgası ile eş zamanlama VarYok Endikasyonlar Nabızlı ritimler (Semptomatik VT, SVT) Nabızsız ritimler (VF ve nabızsız VT) Enerji dozu 1. Uygulama: 0.5-1J/kg 2.Uygulama: 2 J/kg 1.Uygulama: 2 J/kg Sonrakiuygulamalar:4J/kg

41 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 41 DEFİBRİLASYON Defibrilasyon üç şekilde sonuçlanabilir: VF/VT durarak kalbin normal ritmi geri döner VF/VT durur ancak ritim geri dönmez (asistoli) VF/VT durmaz ve bu ritim asistoliye kadar ilerler

42 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 42 NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE Elektriksel uyarı olmasına rağmen nabzın alınamamasıdır. Genellikle geniş QRS’li yavaş atımlar vardır. Kalp kasılmaları çok zayıftır. Erken tanınması hayat kurtarıcı olabilir. Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır. Altta yatan neden (HAPIYEDİK) tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir.

43 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 43 ASİSTOLİ Asistolide hiç elektriksel uyarı yoktur. EKG’de düz bir çizgi mevcuttur. Çocukta nabız, kendiliğinden solunum ve uyarılara cevap yoktur. Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır. Altta yatan neden (HAPIYEDİK) tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir. Defibrilasyon etkili olmadığından yapılmamalıdır.

44 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 44 NABIZSIZ ARREST DURUMUNDA YAKLAŞIM- ÖZET EKG Defibrilasyon 2J/kg Asistoli/NEA YCU Nabızsız VT / VF VF/VT devam ediyorsa Defibrilasyon 4J/kg VF/VT devam ediyorsa Defibrilasyon 4J/kg Adrenalin İV/Kİ: 0.01 mg/kg (1/10.000; 0.1 ml/kg) Trakea içi: 0.1mg/kg (1/1000; 0.1 ml/kg) Her 3-5 dakikada bir tekrar YCU 5 döngü/2 dak YCU Nabızsız VT/VF EKG Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla Altta yatan nedeni araştır (HAPIYEDİK) Adrenalin Amiodaron: 5mg/kg İV/Kİ Lidokain: 1mg/kg İV/Kİ 5 döngü/2 dak YCU

45 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 45


"RİTİM BOZUKLUKLARI. AMAÇ Ritim bozuklukları ve nabızsız arresti erken dönemde tanımlayabilmek ve tedavisini uygulayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları