Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİRİMİ. Hedefler •Doğru monitörizasyon yapabilecek. •Kardiyak ileti yollarını söyleyebilecek •EKG de karelerin anlamını söyleyebilecek •Dalgaların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİRİMİ. Hedefler •Doğru monitörizasyon yapabilecek. •Kardiyak ileti yollarını söyleyebilecek •EKG de karelerin anlamını söyleyebilecek •Dalgaların."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİRİMİ

2 Hedefler •Doğru monitörizasyon yapabilecek. •Kardiyak ileti yollarını söyleyebilecek •EKG de karelerin anlamını söyleyebilecek •Dalgaların neyi temsil ettiğini söyleyebilecek. •Ritmi değerlendirirken 5 basamağı sayabilecek •Dar ve geniş dalgaları tanımlayabilecek. 2

3 EKG

4 4

5 Ekstremite ve göğüs derivasyonlarının görünümü

6 6 •EKG kaydı normal koşullarda 25 mm/sn hız ve 1 mV eşelde kaydedilir

7 7 EKG DALGALARI

8 Dalgaların oluşum mekanizması 8

9 Karelerin anlamı 9

10 10 EKG Çekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler •Elektrot yeterli EKG jeli ile cilde uygun şekilde temas ettirilmeli •Elektrotlar doğru yerleştirilmeli •Kayıt sırasında hasta sakin durmalı •Her derivasyondan en az 3 kompleks içerecek kayıt alınmalı, gerekirse ritm için DII derivasyon tercih edilmeli

11 11 RİTM DEĞERLENDİRME •Ritim: Bir EKG de ritmin düzenli olabilmesi için her R – R ve P-P dalgalarının araları birbirine eşit olmalıdır.Ritim: Bir EKG de ritmin düzenli olabilmesi için her R – R ve P-P dalgalarının araları birbirine eşit olmalıdır. •Eğer bu eşitlik var ise ritm düzenli yok ise düzensizdir.

12 12 Kalp Hızı •300 / R - R arasındaki büyük kare sayısı •1500 / R – R arasındaki küçük kare sayısı •Ritm düzensiz ise –30 büyük karedeki QRS kompleksi sayısı x 10 •Pratik olarak –R – R arası 1 kare ise 300, 2 kare ise 150, 3 kare ise 100, 4 kare ise 75, 5 kare ise 60

13 13 Normal EKG 1.P dalgası olacak. 2.P - R mesafesi 0.12-0.20sn arasında olacak. 3.QRS’ler 0.12 sn geniş olmayacak. 4.Her P’ye QRS olacak. 5.Hızı 60-100 arası olacak

14 14 SİNÜS RİTİMLERİ SİNÜS ARİTMİSİ •Ritm: Düzensiz ya da solunumla kademeli olarak düzenli •Hız: Normal •QRS: Normal •P – R: Normal •Her P dalgasına QRS var

15 15 SİNÜS TAŞİKARDİSİ •Artan kalp hızı ile P dalgası amplitüdü sıklıkla artar P – R aralığı kısalır. •Ritm: Düzenli •Hız: 100’ üzerinde •QRS: Normal •P – R: Normal •Her P dalgasına QRS var.

16 16 SİNÜS BRADİKARDİSİ •Ritm: Düzenli •Hız: 60’ ın altında •QRS: Normal •P – R: Normal •Her P dalgasına QRS var

17 17 •Ritm: Düzenli •Hız: 160-250 dakika •P dalgası görülmez • QRS: Normal PSVT

18 18 ATRİAL FLATTUR •Ritm: Düzenli yada çok nadir ventriküler düzensiz olabilir •Hız: Atrial hız 250-300 dakikada •P dalgası: Yoktur yerine testere dişi görünümlü flattur dalgaları vardır •Ritm ters çevrildiğinde testere ağzını veya bahçe çitini andırır.

19 19 ATRİAL FİBRİLASYON •Ritm: Düzensiz •Hız: Atrial hız ölçülemez, ventriküler hız değişken. •P dalgası:Yoktur yerine fibrilasyon dalgaları vardır. Emboli riski çok fazla

20 20 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ •Ritm: Düzenli. •Hız: 110-250 / dk. •P dalgası: Görülmez. •QRS :Geniş. •Bazen aniden başlar ve aniden durur.

21 21 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON •Dakikada 150’den fazla sayıda, •Değişen büyüklük ve şekillerdeki, • dalgalı, düzensiz kalıplar ile karakterli • deorganize bir ritm ile tanınır.

22 22 ASİSTOLİ •Kalbte hiçbir elektriksel aktivite yok. •Genelde VF’den sonraki durumdur. •Vital bulgular yok.

23 23 Nabızsız Elektriksel Aktivite Etkin bir kontraksiyon olmaksızın elektriksel aktivitenin sürmesi anlamını taşır.

24 15 Birinci derece Atriyoventriküler blok

25 16 Mobitz Tip-1 ( Wenckebach ) blok

26 17 Mobitz Tip-II blok ( 2:1 )

27 18 Mobitz Tip-II blok ( 3:1 )

28 19 Atriyoventriküler tam blok

29 29 MYOKART İNFARKTÜSÜ İskemi •Genelde MI’ dan önceki evredir. •Negativ T dalgası ile temsil edilir. •Bazen ST segment deprezyonuda görülür. •Q dalgası yoktur.

30 30 İnjury (Hasar) •ST depresyonu veya elevasyonu ile temsil edilir •Anlamlı olabilmesi için, iki veya daha fazla derivasyonda ST elevasyonu / depresyonu >= 1 – 2 mv olmalı •Elevasyon genellikle yukarı konveks •MI’dan sonra 48 saat – 4 haftaya kadar görülebilir •4. haftadan sonra hala var olan ST elevasyonu ventriküler anevrizma varlığını düşündürür

31 31 Nekroz •Patolojik Q dalgası ile temsil edilir •R dalgasının ¼’ünden daha büyüktür •III, aVL, aVF ve V1’de süresi > 0.04 sn •MI geçiren hastaların % 20’sinde patolojik Q dalgaları aylar, yıllar sonra küçülür, kaybolur

32

33 •Ritimler… 33

34 1 Normal sinüs ritmi

35 2 Asistoli

36 3 P-dalgalı asistoli

37 4 Kaba dalgalı Ventriküler Fibrilasyon

38 5 İnce dalgalı Ventriküler Fibrilasyon

39 6 Atriyal Fibrilasyon

40 7 Ventriküler Ekstrasistol

41 8 Nodal escape ritm

42 9 2:1 Atrioventriküler bloklu Atriyal flatter

43 10 Ventriküler Taşikardi

44 12 Torsardes de pointes

45 13 Sinüzal bradikardi

46 14 Pace ritmi

47 15 Birinci derece Atriyoventriküler blok

48 16 Mobitz Tip-1 ( Wenckebach ) blok

49 17 Mobitz Tip-II blok ( 2:1 )

50 18 Mobitz Tip-II blok ( 3:1 )

51 19 Atriyoventriküler tam blok


"EĞİTİM BİRİMİ. Hedefler •Doğru monitörizasyon yapabilecek. •Kardiyak ileti yollarını söyleyebilecek •EKG de karelerin anlamını söyleyebilecek •Dalgaların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları