Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Doç.Dr.Tayfun Güler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Doç.Dr.Tayfun Güler."— Sunum transkripti:

1 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Doç.Dr.Tayfun Güler

2 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Kalp  Anatomi Kardiyak output  Preload  Afterload Sistemik dolaşım Kan basıncı

3 SAĞKALPSAĞKALP SOLKALPSOLKALP

4

5 KARDİYAK SİKLÜS Kalp hızı=75 /dk  Atriyal kontraksiyon = 0.1 sn  Ventriküler kontraksiyon = 0.3 sn  Relaksasyon = 0.4 sn

6 KARDİYAK İLETİ YOLLARI

7 KALBİN İNNERVASYONU SEMPATİK UYARI  + kronotropi  + dromotropi  + inotropi PARASEMPATİK UYARI  - kronotropi  - dromotropi  - inotropi

8 KORONER DOLAŞIM Sağ koroner arter:  Sağ atriyum  SA ve AV nodlar  Sağ ventrikül  Sol ventrikül posterioru

9 KORONER VENLER

10 KORONER KAN AKIMI Koroner perfüzyon basıncı = DAB – LVEP

11 KORONER KAN AKIMININ KONTROLÜ Metabolik gereksinim 250 ml/dk Otoregülasyon sınırları : 50-120 mmHg

12 MİYOKARDIN OKSİJEN DENGESİ Bazal gereksinim Afterload Preload Kontraktilite Kalp hızı Bazal gereksinim Afterload Preload Kontraktilite Kalp hızı SUNUM GEREKSİNİM Koroner kan akımı Oksijen alımı PaO2, Hb Kalp hızı Koroner kan akımı Oksijen alımı PaO2, Hb Kalp hızı

13 KARDİYAK OUTPUT Atım hacmi  60-90 ml Kalp hızı  60-90 vuru/dk Kardiyak indeks:  CO / Yüzey alanı Baş ve kollardan Baş ve vücuda Akciğerlere Akciğer lerden Gövde ve bacaklardan

14 KALP HIZI SA düğümün intrensek bir fonksiyonu Otonomik, hümoral ve lokal faktörler Normal hız 90-100 vuru/dk KARDİYAK OUTPUTUN BELİRLEYİCİLERİ

15 ATIM HACMİ Atım hacmi belirleyicileri  Preload  Afterload  Kontraktilite  Duvar hareketi anormallikleri  Valvüler disfonksiyon ATIM HACMİ Baş ve kollardan Baş ve vücuda Akciğerlere Akciğer lerden Gövde ve bacaklardan KARDİYAK OUTPUTUN BELİRLEYİCİLERİ

16 PRELOAD Diyastol sonunda ventriküldeki gerilim (Diyastol sonu volüm/basınç) ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

17 PRELOAD

18 PRELOADUN BELİRLEYİCİLERİ VENÖZ DÖNÜŞ  Kan volümü  Kan volümünün dağılımı Postür İntratorasik basınç  Perikardiyal basınç  Venöz tonus KALP HIZI KALP RİTMİ ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

19 AFTERLOAD SVR = 80 X = 750-1500 din.sn.cm -5 PVR= 80 x = 50-150 din.sn.cm -5 MAP - CVP CO PAP - LAP CO ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

20 AFTERLOAD Afterload artışı Kardiyak indeks Ventrikül diyastol sonu basıncı ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

21 AFTERLOAD Normal Orta derecede Miyokardiyal disfonksiyon Ciddi derecede Miyokardiyal disfonksiyon Atım hacmi Afterload ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

22 KONTRAKTİLİTE Kalbin kendiliğinden kasılma ve ventrikülden kan ejekte etme yeteneği İntrasellüler Ca ++ Nöral, hümoral, farmakolojik faktörler  Sempatik aktivasyon (Beta-1)  Alfa adrenerjik reseptörler minimal etkili ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

23 KONTRAKTİLİTE Depresyon:  Anoksi  Asidoz  Katekolamin depolarının tükenmesi  Fonksiyon kaybı : İskemi, infarktüs  Anestezikler ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

24 DUVAR HAREKETİ BOZUKLUKLARI Bozukluk tipleri  Hipokinesi  Akinezi  Diskinezi Nedenler:  İskemi  Skar dokusu  Hipertrofi  İletide değişiklik ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

25 VALVÜLER DİSFONKSİYON Atriyoventriküler kapak stenozu  Ventrikül preloadunu azaltır Semilüner kapak stenozu  Ventriküler afterloadu arttırır Valvüler regürjitasyon  Atım volümünün bir kısmı regürjite olur ATIM HACMİNİN BELİRLEYİCİLERİ

26 SİSTEMİK DOLAŞIM % 9 % 7 % 15 % 5 % 64 KAN VOLÜMÜ ?

27 ARTERYEL KAN BASINCI OAB - CVP = SVR x CO OAB = DAB + (Nabız basıncı / 3) 90 mmHg ~ 0 mmHg

28

29 MEDULLA Kardiyo-inhibitör merkez Kardiyo-akseleratör merkez Vazomotor merkez

30

31

32 KAN AKIMI Kalbin pompalama gücü Basınç gradyenti Vasküler rezistans:  Damarların çapı  Damar uzunluğu Kan viskozitesi

33

34 KALP

35 AKIM HIZI AKIM HIZI = OAB - CVP Rezistans Rezistans = Damar uzunluğu - Viskozite Damar çapı 4

36 KARDİYAK SİKLÜS

37


"KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Doç.Dr.Tayfun Güler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları