Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bradİkardİ ve Kalp bloklarI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bradİkardİ ve Kalp bloklarI"— Sunum transkripti:

1 Bradİkardİ ve Kalp bloklarI

2 GENEL BAKIŞ kalp atım hızı mevcut… Sağlıklı popülasyonda
Erkeklerde ; atım/dk Kadınlarda ; atım/dk kalp atım hızı mevcut… Kalp hızının 60 altında olması bradikardi olarak tanımlanır.

3 ETİYOLOJİ… İNTRENSEK NEDENLER – İdiopatik dejenerasyon (yaşlanma)
– İskemik kalp hastalığı – İnfiltratif hastalıklar • Sarkoidoz, amiloidoz, hemokromasitoz – Kollojen doku hastalıkları • SLE, RA, skleroderma – Cerrahi travma • Kapak replasmanı, kalp transplantasyonu – Kalıtımsal hastalıklar – İnfeksiyöz hastalıklar • Şagas, endokardit, difteri

4 ETİYOLOJİ… EKSTRENSEK NEDENLER – Vagal hipertonisite
• Vazovagal senkop • Karotis sinüs hipersensitivitesi – Vagal hiperaktivite • Öksürük, miksiyon, defekasyon, kusma – Negatif kronotropik ilaçlar • B-blokerler, Ca-kanal blokerleri, digoksin, lityum, amiodaron, propafenon – Elektrolit bozukluğu • Hiperpotasemi, hipopotasemi – Metabolik hastalıklar • Hipotiroidi, hipotermi

5 SİNÜS BRADİARİTMİLERİ
Sinüs bradikardisi Sinoatrial çıkış blokları Sinüs arresti Hasta sinüs sendromu

6 %20 etiyolojisinde akut inferior MI
SİNÜS BRADİKARDİSİ Kalp hızının 60 altında… Atlet ve gençlerde fizyolojik olabilen ancak… %20 etiyolojisinde akut inferior MI

7 SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
Birinci derece: SA ileti zamanında uzama (EKG de saptanamaz; p dalgası kaybı yok )

8 SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
İkinci derece: Aralıklı olarak ileti yok Tip I PP aralığı bloktan önce kısalır PR aralığı sabittir Düzensiz

9 SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
İkinci derece: Aralıklı olarak ileti yok Tip I Tip II Atrial hız yarıya düşer!!!

10 SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARI
Üçüncü derece: SİNÜS ARRESTİ İleti sürekli yok (p dalgası tamamen yok ; sadece escape ritim) Sinüs arrest nedenleri… Vagal tonus artışı • İlaçlar: – Beta blokerler – Ca- kanal blokerleri – Amiodarone • Miyokardial iskemi/enfarkt • Hasta sinüs sendromu • Açık kalp cerrahisi sonrası Sinüs ritmi Sinüs bradikardisi Sinüs arresti nodal kaçış Sinüs arresti yetersiz ventrikül kaçış

11 HASTA SİNÜS SENDROMU Özellikle yaşlanma ile beraber her türlü sinüs aritmisi ile giden kronik SA disfonksiyonudur. Sinüs bradikardisi Sinuzal durma Sinuzal aritmi Komplet sinüs arresti Atrial aritmiler • Sinüs nodu fibrozisi • SA arter aterosklerozu • Konjenital kalp hastalığı • Aşırı vagal tonus • İlaçlar Perikardit…

12 AV BLOKLAR • İnfranodal: Nodal: – Organik bozukluk – Kendini sınırlar
– Daha ciddi – İrreversible – Unstabil ventriküler atım Nodal: – Kendini sınırlar – Reversible – İyi prognoz – Stabil ventriküler atım

13 AV BLOKLAR 1. Derece AV bloklar:
her atrial iletinin yavaşda olsa iletildiği bloklardır. PR uzaması söz konusu. Asemptomatik. Tedavi gerektirmez.

14 AV BLOKLAR 2. Derece AV bloklar: Tip 1:
Her atrial vuru belli bir oranda AV noda iletilemez. PR mesafesi uzamak kaydıyla değişkendir. Wankebach Nodal veya infranodal olabilir. Semptomatik olmadığı sürece tedavi gerektirmez.

15 AV BLOKLAR 2. Derece AV bloklar: Tip 2:
Genelde infranodal ve kalıcıdır. PR mesafesi sabit belli oranda p iletilmez. Ani tam blok gelişebilir.

16 AV BLOKLAR 3. Derece AV bloklar: AV iletim tam bloğa uğramıştır.
Uyarılar AV noddan veya ventrikülden çıkabilir. %8’inde etiyolojiden inferior MI sorumludur!!! Genelde unstabildir.

17 Bradikardi Yönetimi

18 ÖRNEK EKGLER… SR 1. AV BLOK

19 ÖRNEK EKGLER… AV JUNCTİONAL

20 ÖRNEK EKGLER… AKSELERE İDİOVENTRİKÜLER RİTM

21 ÖRNEK EKGLER… AV JUNC. ANTEROSEPTAL VE YÜKSEK LAT. MI

22 ÖRNEK EKGLER… MOBİTZ TİP 1 RBBB

23 ÖRNEK EKGLER… SİNÜS BRADİKARDİSİ VE YAYGIN PR ÇÖKMESİ

24 ÖRNEK EKGLER… AV JUNCTİOANAL

25 ÖRNEK EKGLER… MOBİTZ TİP 2 42

26 ÖRNEK EKGLER… SB 54

27 ÖRNEK EKGLER… SB WPW

28 ÖRNEK EKGLER… SB İNFERİOR MI POSTERİOR?

29 ÖRNEK EKGLER… ATRİAL FLATTER YAVAŞ VENTRİKÜL YANITLI

30 ÖRNEK EKGLER… NODAL LBBB

31 ÖRNEK EKGLER… MOBİTZ TİP 2

32 ÖRNEK EKGLER… MOBİTZ TİP 2

33 ÖRNEK EKGLER… NODAL İNFERİOPOSTERİOR MI

34 ÖRNEK EKGLER… AV TAM BLOK NODAL KAÇIŞ

35 ÖRNEK EKGLER… AV TAM BLOK VENTRİKÜLER KAÇIŞ

36 ÖRNEK EKGLER… NODAL RİTM

37 ÖRNEK EKGLER… SB BİGEMİNE VES

38 ÖRNEK EKGLER… AV JUNCTİOANAL VE PREMATURE NODAL ATIMLAR HİPERKALEMİ

39


"Bradİkardİ ve Kalp bloklarI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları