Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010"— Sunum transkripti:

1 İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010

2 İleri kardiyak yaşam desteği konusunda bilgi ve becerimizi artırmak.
Amaç İleri kardiyak yaşam desteği konusunda bilgi ve becerimizi artırmak. 2

3 Başarılı CPR da 4 Etken KA’in hızlı tanınması.
Kurtarıcıların eğitimi ve sayısı. Hızlı ve planlı CPR. İlk 5 dk. içinde defibrilasyon. 3

4 Normal ve Arrest Ritimlerin Tanınması
4

5 Bu üç özellik varsa normal EKG dalgasıdır.
EKG miyokardın kasılma anındaki depolarizasyon ve gevşeme anındaki repolarizasyon kaydıdır. Kalbin elektriksel aktivitesini gösterir. Uyarı sinüs düğümünden çıkar, A-V düğümü geçer, his ve purkinje liflerinden devam eder. P dalgası QRS kompleksi T dalgası vardır R T P Q S 5 Bu üç özellik varsa normal EKG dalgasıdır. 5

6

7 Kalp atım Hızının Hesaplanması
Düzenli ritimde; KAH= 300 / (2 R dalgası arasındaki büyük kare sayısı) Düzensiz Ritimde; KAH= 15 tane büyük kare içindeki QRS sayısı X 20

8 supraventriküler ventriküler SAN (60-100) AVN (40- 60) SAĞ DAL
SOL DAL supraventriküler SAN (60-100) ventriküler AVN (40- 60) HIS DEMETİ (30-40) SAĞ DAL PURKINJE (10-20)

9 Kardiyo İnhibitör merkez Krdiyo Akseleratör Merkez
Nücleus Vagus Kardiyo İnhibitör merkez Parasempatik Merkez N. Vagus Krdiyo Akseleratör Merkez Bein Sapı Sempatik Ganglion

10 Atrioventriküler Node
Kalbin İleti Sistemi Sinoatrial Node Atrioventriküler Node

11 P Q R S T 11

12 R R T T P P Q S 12

13 EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
Hız Ritim P dalgası P-R süresi QRS kompleksi

14 Normal Sinüs Ritmi Her QRS öncesi P dalgası vardır.
PR süreleri eşittir. P dalgaları aynı yapıya sahiptir Bu üç özellik varsa sinüs ritmidir. 14

15 Ventriküler Taşikardi (VT)
En az üç geniş QRS kompleksinin /dk arası hız ile art arda gelmesiyle oluşan düzenli ritimdir. Nabız oluşturamayan VT ye nabızsız VT denir, VF gibi kabul edilir. Geniş QRS kompleksi (0.12 sn üzeri) QRS ve ST segmentleri bir birine ters yönlü /dk hız ve düzenli ritim Bu üç özellik varsa ritim VT’dir. 15

16 VT ye Örnek Monitör Çıktıları
16

17 Ventriküler Fibrilasyon (VF)
Ventrikül kasında oluşan tamamen düzensiz elektriksel aktivite sonucu dk. da hızında nabız oluşturamayan miyokardiyal titreşimdir. Kısa ve düzensiz amplitüd. QRS kompleksi ve T dalgası yok. /dk ventrikül hızı. Bu üç özellik varsa ritim VF dur. 17

18 VF’a Örnek Monitör Çıktıları
Kaba VF İnce VF

19 Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA)
Kalpte elektriksel aktivite var, nabız oluşturabilecek kadar mekanik aktivite yok. Ritim var Nabız yok Hız normal ya da yavaş Bu üç özellik varsa ritim NEA dir. Asistoli gibi kabul edilir, Tedavi: CPR ve adrenalin 19

20 Asistoli Kalp kasının mekanik ve elektriksel aktivitesinin olmaması halidir. EKG de düz çizgi var. Nabız yoktur. (Elektrotlar yerinde) Bu iki özellik varsa asistolidir. 20 20

21 Nabızsız Ritimlerin Tedavisi
21 21

22 Kardiyak Arrest Sebepleri
Hipoksi Asidoz Pnömotoraks Isı kaybı (hipotermi) Yabancı cisim Emboli/tromboz Düşük kan hacmi İlaçlar/toksinler Kalp tamponadı

23 Kardiyak Arrest Yönetimi
Tüm kardiyak arrest vakalarında ritim; - VF/ Nabızsız VT (şoklanabilir ritimler) - Asistoli ve NEA Tedavi hepsinde benzerdir; - CPR - Defibrilasyon - İlaçlar (Vazokonstrüktörler, Antiaritmikler vs.) 23

24 Ritim VF yada Nabızsız VT ise Defibrilasyonun Enerji Düzeyi
1 kez Şok uygula. - Monofazik defibrilatör ise 1.Şok ve diğerleri 360 Jul. - Bifazik defibrilatör ise 1.Şok Jul. Diğerleri jul - Çocuk ve bebekte 1. şok 2 Jul/kg, Diğerleri 4 jul/kg. 5 tur CPR sonrasında ritim kontrolü yap. 24

25

26 Kardiyak Arrest Tedavisinde Öncelikler
CPR ve Erken Defibrilasyon 1. öncelikli. İleri havayolu açma ve ilaç uygulama 2. öncelikli. 26

27 Korener Arter Anatomisi
27 27

28 Koroner Perfüzyon Basıncı (KPB)
KPB miyokardın kanlanmasını sağlayan koroner damar içindeki diastolik kan basıncıdır. Spontan dolaşıma dönüşle direkt ilgilidir. CPR durunca; KPB hızla düşer. Yeterli KPB na 3-6 kompresyonla ulaşır. 28 28

29 Kardiyak Arrest Önce nabız kontrolü yapılmalı.
Defibrilatör hazır olana kadar CPR yapılmalı. Defibrilatör hazır olduğu anda 1 Şok yapılmalı. Şok sonrası 5 tur CPR yapılarak ritim kontrol edilmeli. 29

30 Özel Durumlarda 3 Sıralı Şok
Göz önünde ani gelişen arrestlerde. Açık kalp çerrahisi uygulanmış arrestlerde. Kalp kateterizasyonu uygulanmış arrestlerde. 3 sıralı şok’a cevap yoksa kompresyonlara başlanmalaıdır.

31 Ritim kontrolü Şoklanamaz Şoklanabilir Ritim Ritim Asistoli/NEA
VF/n.sız VT - Elektrotların kontrolü - Hava/iv yolu aç, - O2 ver - Kompresyona ara verme - 3-5 dk da bir adrenalin CPR 30:2 2 dk CPR 30:2 2 dk

32 Yetişkin VF / Nabızsız VT
K.Arrest Defi Şarj Adrenalin Cordarone 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR CPR CPR CPR 1. şok 2. şok 3. şok Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol

33 Çocuk VF / Nabızsız VT 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR K.Arrest
Defi Şarj Adrenalin Cordarone 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR CPR CPR CPR 1. şok 2. şok 3. şok Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol 33 33

34 Asistoli ve NEA 2dk CPR 2dk CPR 2dk CPR K.Arrest Defi Şarj Adrenalin
Ritim Kontrol Ritim Kontrol Ritim Kontrol 34

35 İlaçların Verilmesi 1.tercih İV yoldan uygulanmasıdır.
2.tercih ise santral yol kadar etkili olan Kemik içi yoldur. Yetişkinlerde takeal yol etkisiz görüldü için önerilmez. Çocuklarda trakeal yol başka alternatif yoksa kullanılabilir. İntra kardiyak ilaç uygulama önerilmez. 35

36 İleri Kardiyak Yaşam Desteğinde İlaçlar
VF/nVT/asistoli /nabızsız elektriksel aktivite; Adrenalin 3-5 dk ara ile verilir. VF/nVT; Amiodaron ( Cordarone ) Lidokain ( Aritmal ) 36 36

37 Adrenalin Myokard kontraksiyonlarını uyarır
Aortik diyastolik basıncı arttırır Miyokardın kasılma gücünü artırır Periferik kanın kalbe dönüşüne yardım eder pH < 7.2 ise etkinliği azalır.

38 Yetişkinlerde Adrenalin Kullanımı
İV ve Kİ yoldan 3-5 dk ara ile 1 mg

39 Çocuk ve Bebekler İçin Adrenalin Hazırlanması ve Uygulanması
İV yada Kemik İçi yoldan 1mg/ml Adrenalin ampül 10 ml ye tamamla 0,5 mg/ml Adrenalin ampül  5 ml ye tamamla 0.25 mg/ml Adrenalin ampül  2,5 ml ye tamamla Kİ ve İV yoldan 1 dzym/kg İT yoldan sulandırılmamıştan 1mg/ml den 1dzym/kg 0,5 mg/ml den 2 dzym/kg 0,25 mg/ml den 4 dzym/kg; 5 cc ye tamamla ver, 5 kez ventile et.

40 Yüksek Doz Adrenalin Etkisi
Morbidite ve mortaliteyi artırır. Kalbin önündeki yükü artırır. Vazokonstrüksiyonla kalbin beslenmesini bozar. Miyokardın oksijen ihtiyacını artırır. Yüksek doz adrenalin yararlı değildir. 40 40

41 Atropin Sinüzodal -Nodal -Atriyal bradikardiler.
Uygulanacak Durumlar: Sinüzodal -Nodal -Atriyal bradikardiler. Zehirlenme yada vagal uyarıya bağlı NEA ve asistolide tek seferde 3 mg IV bolus Yetişkin Bradikardilerde en az 0.5 mg iv, gerekirse total doz 3 mg olana kadar 3-5 dk da bir tekrarlanır. Çocuklarda doz 0.02 mg/kg dır. Her uygulama total doz 0.1 mg dan az olmamalıdır.

42 Aminodarone Dirençli VF/VT Hemodinamik açıdan stabil VT
Diğer inatçı taşiaritmiler Adenozin, vagal manevralar, AV nod bloğu ile kontrol edilemeyen paroksismal SVT VF/VT de 300 mg bolus, dirençli VF/VT de 150 mg ek doz uygulanabilir . Takiben 24 saatte 900 mg infüzyon

43 CPR Sonrası Stabilizasyon
Hayati fonksiyonların korunması. Kan basıncının desteklenmesi. Hipo ve Hiperglisemiden korunma. Hipo ve hiper termiden korunma. ( C ) Rutin hiperventilasyondan korunma. 43

44 Önerilmeyen Girişimler
Asistolik kardiyak arrestte pacemaker önerilmez. VT de prekordiyal yumruk sağlıkçılar tarafında ilk saniyelerde uygulanabilir. Kardiyak arrest tedavisinde sıvı açığı yoksa sıvı yüklenmesi önerilmez. 44

45 Resüsitasyon Ne Zaman Sonlandırılacak ?
30 dk. süre ile hiçbir ritim alınamıyorsa resüsitasyon sonlandırılabilir. Boğulma Donma Travmatik arrest İntoksikasyonlar Elektrolit imbalansı Endokrin nedenler’e bağlı arrestlerde CPR süresi uzar. 45 45

46 ÖZET Güçlü ve hızlı Kompresyon uygula. Yeterince gevşemeye izin ver.
Kompresyonlara minimal ara ver. VF ve nabızsız VT de erken defibrilasyon uygula. 46 46

47


"İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları